Naisten Pankin strategia 2025 – uusia linjauksia hanketyölle ja varainhankinnalle

Naisten Pankin toiminnassa oleellista on vaikuttavuus ja se, miten fiksusti tekemällä saamme mahdollisimman hyviä tuloksia upean missiomme toteuttamiseksi. Tähän tarvitaan strategiaa.

Lahjoita

euroa

Kun aloitin Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtajana keväällä 2019, halusin tavata paljon aktiivisia vapaaehtoisiamme. Jokaisessa tapaamisessa kysyin saman kysymyksen:

–Mitä sinä tekisit juuri nyt, jos aloittaisit puheenjohtajana?

Yleisin vastaus liittyi yhteisen strategian tarpeeseen, toivottiin lisää selkeyttä ja suuntaa. Päätös uuden strategian luomisesta oli helppo.

Mitä aiemmista linjauksista säilyy?

Naisten Pankin tarkoitus eli missio säilyy ennallaan, samoin arvot. Myös verkostomme kova ydin säilyy.

• Kehitysmaiden naiset ja yrittäjyys – tukemalla naisia omaehtoiseen toimeentuloon tuemme parhaiten koko yhteisöä.
• Vapaaehtoiset ja verkosto – innostunut ja osaava vapaaehtoisverkosto varainhankinnassa.
• Vaikuttavuus ja läpinäkyvyys – selkeä tavoitteellinen toiminta, kustannustehokkuus ja maltillinen kuluprosentti.
• Kumppanuus Kirkon Ulkomaanavun kanssa – toiminnan perustana on Naisten Pankin vapaaehtoisten ja Kirkon Ulkomaanavun ainutlaatuinen kumppanuus.

Mikä muuttuu hanketyössä ja varainhankinnassa?

Hanketyössä palaamme entistä vahvemmin juurillemme ja missioomme. Nykyisissä ja erityisesti uusissa projekteissa painotamme aiempaa enemmän yrittäjyyden edistämistä.

Haluamme parantaa hankkeiden vaikuttavuutta ja yhtenäisten mittareiden käyttöönottoa. Tavoitteenamme vuoden 2025 loppuun mennessä on saavuttaa kohdemaissa 150 000 tuettua naista, joista 80 prosenttia on aiempaa paremman ja jatkuvan toimeentulon piirissä.

Tavoittelemme toiminnan jatkuvuutta itsenäisesti Naisten Pankin hankkeiden päättymisen jälkeenkin sekä paikallisten naisten ja yhteisöjen oman sitoutuneisuuden nostamista.

Varainhankinnassa suurin muutos on yhteisen ison tavoitteen asettaminen sekä keskittyminen valittuihin kasvuprojekteihin ja vahvoihin varainhankinnan konsepteihin. Unelmamme on, että vuoden 2025 lopussa olemme yhdessä keränneet varoja 30 miljoonaa euroa.

Nykyiset varainhankinnalliset konseptit ja tapahtumat on todettu toimiviksi, ja niitä kehitetään jatkuvasti vastuullisen varainhankinnan mukaisesti.

Kasvuprojektejamme ovat yritysvarainhankinta, kansainvälinen varainhankinta, digitaalisen varainhankinnan ja vapaaehtoisverkoston vahvistaminen sekä myöhemmin verkkokauppa. Kasvuprojektit on valittu niin, että niihin keskittymällä saavutamme parhaan vaikuttavuuden.

Toivon, että uusi strategia herättää vapaaehtoisissamme innostusta ja kiinnostusta tutustua strategiaan tarkemmin. Isosta yhteisestä tavoitteestamme johdetaan koko Naisten Pankin vuositason tavoitteet. Olisi hienoa, jos tavoitteellisuus näkyisi myös paikallisryhmien toiminnassa.

Tärkeä asia paikallisryhmille on myös strategian ohjaava vaikutus – mihin keskitymme ja mille asioille tai ehdotuksille voimme sanoa strategian mukaisesti kohteliaasti ei.

Strategia valmistui helmikuussa 2020.

Loyce Bukumi on mukana Naisten Pankin naisryhmässä Ugandassa

Loyce Bukumi on Naisten Pankin naisryhmästä Ugandassa. Kuva: Fredrik Lerneryd

Anni Vepsäläinen
Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja