Naistenpankkilaisten matka Kosovoon

Vapaaehtoinen Saija Tolvanen Jyväskylästä osallistui yhdessä kuuden muun suomalaisen kanssa Naisten Pankin hankematkalle Kosovoon kesäkuussa 2014.

Kosovon hankematkalle osallistui  8. – 13.6.2014 seitsemän naisen ryhmä:  Kirkon Ulkomaanavun aluevastaava Kaarina Niemisen ja sidosryhmäpäällikkö Asta Turtiaisen lisäksi matkalle osallistuivat omakustanteisesti   Naisten Pankin vapaaehtoiset Pirjo Hiltunen, Ritva Jolkkonen ja  Marja Kauppinen pääkaupunkiseudulta, Päivi Korkee Oulusta sekä allekirjoittanut Jyväskylästä.

Naisten Pankki on myöntänyt Kosovon hankkeeseen varoja KUA:n kautta vuosina 2012 – 2014 yhteensä 270 000 euroa.  Paikallisen Mundësía-kumppanijärjestön  kautta varoilla on tuettu Interethnic Community Empowerment Programme -hanketta (ICEP) nimenomaan Mitrovican alueella.   Mundësía on saanut rahoitusta ko. projektiin myös muilta tahoilta, esim. Ruotsin kirkolta ja liechtensteinilaiselta Medicorilta.

Naisten Pankin Kosovon hanke on tukenut ensisijaisesti vuoristokylien naisia.  Toissijaisena tuen kohteena ovat olleet nuoret.  Hankkeen kautta naisille on järjestetty mm. erilaisia ammatillisia kursseja, joiden avulla he pystyvät saamaan edellytyksiä omalle toimeentulolle ja mahdollisesti joskus jopa omalle yritystoiminnalle.  Lisäksi naisille on järjestetty erilaisia luentoja esim. naisten oikeuksista, sukupuolten tasa-arvoisuudesta, terveydestä, trauman käsittelystä jne.  Hanke on myös vahvistanut eri etnisten ryhmien välistä yhteistoimintaa ja siten myötävaikuttanut rauhan rakentamisessa sekä etnisten ryhmien kulttuuriperinnön vaalimisessa.

Tähän mennessä ICEP-hankkeessa on perustettu naisten ja nuorten ryhmiä yhteensä 50, joista 20 oli perustettu ennen Naisten Pankin Kosovo-hankkeen alkua vuonna 2012.  NP:n hankkeen aikana on perustettu 30 ryhmää lisää (tilanne ensimmäisen kvartaalin loppuun mennessä 2014).  Viidestäkymmenestä ryhmästä 34 toimii Mitrovicassa maaseudulla ja 16 ryhmää kaupunkialueella.  Ryhmissä on yhteensä 886 jäsentä, jotka ovat taustaltaan albaaneja, serbejä, turkkilaisia, bosnialaisia ja RAE-laisia (Roma, Ashkali, Egyptian). Naisryhmien epävirallinen verkosto Multiethnic Women Group Network (MWGN) koostuu naisryhmien kylissä ja kaupungeissa keskuudestaan valitsemista johtajista.  MWGN:n toiminta on vakiintumassa viralliseksi tänä vuonna kansalaisjärjestöksi rekisteröitymisen myötä.   Lisäksi MWGN:n johtamisrakenteita on vahvistettu viime vuonna perustetun ohjausryhmän myötä.  Ohjausryhmään kuuluu yksi Mundësían työntekijä ja 4 eri etnisen ryhmän edustajaa. Multiethnic Youth Group Network (MYGN) –nuorisoryhmien osuus on em. viidestäkymmenestä ryhmästä 20. Kaikki MYGN-ryhmät on perustettu NP:n hankkeen aikana.  Nuorten ryhmille muodostetaan vielä tämän vuoden aikana ohjausryhmä ja tavoitteena on rekisteröidä myös MYGN kansalaisjärjestöksi.

Kuten NP:n arvoihin kuuluu, hyväntekeväisyystyötä tehdään Kosovossa Mitrovican alueella kestävän kehityksen periaattein.  Mundësía-kumppanijärjestö tukee uuden ryhmän toimintaa eri tavoin 3 – 4 vuotta. Tänä aikana ryhmälle järjestetään ammatillisia kursseja, joissa kouluttajina toimivat aina ensisijaisesti oman verkoston ammattilaiset.  Jäsenille koulutetaan myös hallinnollisia ja neuvottelutaitoja, jotta ryhmä pystyy jatkossa toimimaan omillaan.  Ryhmien jäsenet tapaavat toisiaan myös vuosittain Mundësían järjestämissä erilaisissa yhteistapaamisissa ja tilaisuuksissa, esim. 8.3. Naistenpäiväjuhlassa.

Hankematkan aikana pääsimme tutustumaan useisiin eri naisryhmiin.  Ensimmäisenä päivänä kenttätyössä vierailimme albaanialueilla: tapasimme Qabran, Studimen ja Banjskan vuoristokylien naisryhmät sekä Mitrovicassa Roma Mahallassa Roma-ryhmän edustajan. Toisena kenttätyöpäivänä vierailimme Pohjois-Mitrovican serbialueella.  Zvecanissa tutustuimme sekä nuorten ryhmän että naisryhmän toimintaan. Vierailimme myös Banov Don ja Zubinpotokin naisryhmissä.  Ryhmäjohtajat kertoivat meille omien ryhmiensä muodostumisesta, niiden aktiviteeteista, aikaansaannoksista ja tuotteista. Meillä oli ilo tavata kylissä yhteensä 20 ryhmien jäsentä.  Kenttäpäivien jälkeen meille oli järjestetty vielä yhteistapaaminen ryhmien johtajien kanssa lounaan merkeissä.  Tällöin saimme tutustua vielä kymmeneen muuhun naisryhmän johtajaan, heidän ryhmien toimintaan ja tuotteisiin. (Kts. yhteiskuva)

Valitettavasti Kosovon valtio ei ole vielä pystynyt auttamaan haavoittuneimpia väestöryhmiä. Siksi onkin hienoa, että Naisten Pankki on osaltaan pystynyt yhdessä Mundësían kanssa tukemaan juuri näitä ryhmiä Mitrovican alueella hankkeen aikana.  Matkan aikana kiinnitin huomioni nais- ja nuorisoryhmien toiminnan samankaltaisuuteen Naisten Pankin verkoston toiminnan kanssa – vain funktio on eri.  Suomessa kerätään yhdessä varoja ja viedään Naisten Pankin viestiä eteenpäin, vapaaehtoisverkostojen yhteistyöstä itsekin voimaantuen.  Mitrovicassa naisryhmissä kouluttaudutaan, jaetaan kokemuksia, pyritään löytämään keinoja lisätä perheen tuloja. Hekin tekevät sitä yhdessä yhtä lailla toisistaan voimaantuen ja toisiinsa tukeutuen. Oli myös ilo huomata, miten suurella sydämellä Mundësían työntekijät tekevät työtään naisten ja nuorten hyväksi.

Kosovon hankematkan tärkein tuliainen kaikille naistenpankkilaisille on ehdottomasti suuri kiitollisuus  avustamme, jota kaikki tapaamamme naiset toivat esille.  He ovat saaneet itseluottamusta, tietoutta naistenoikeuksista ja tasa-arvoisuudesta, ammatillista koulutusta ja ennen kaikkea mahdollisuuksia omalle toimeentulolle ja paikalliselle vaikuttamiselle.

Saija Tolvanen
Jyväskylän Naisten Pankin vapaaehtoinen

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kosovossa on pantu tuulemaan

Kosovon hankkeeseen on myönnetty varoja Kirkon Ulkomaanavun kautta vuosina 2012–2014 yhteensä 270 000 euroa. Paikallisen Mundësía-kumppanijärjestön kautta varoilla on tuettu Interethnic Community Empowerment Programme (ICEP) -hanketta Mitrovican alueella. Naisten Pankin...

Lue lisää

Naisten Pankin hanketyö vuonna 2015

Vuonna 2015 Naisten Pankilla on yhdeksän hanketta kolmella mantereella: Guatemalassa, Liberiassa (2 hanketta), Sierra Leonessa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Ugandassa, Nepalissa, Kambodžassa ja Myanmarissa. Näiden kahdeksassa maassa toteutettavien hankkeiden sitoumukset ovat...

Lue lisää

Naisyhdistys edistää yrittäjyyttä Kosovossa

Nazlije Gërguri on Interethnic Community Empowerment Programme (ICEP) -hankkeen aktiivinen johtaja ja kuuden lapsen äiti. Nazlijen elämä on ollut haasteita täynnä aina lapsuudesta tähän päivään. Vaikka hän kävi koulua nuorena...

Lue lisää

Kosovolainen yksinhuoltajaäiti sai mahdollisuuden toimeentuloon

Snežana Timotijević asuu pienessä Leškan kylässä Kosovossa. Snežana meni naimisiin hyvin nuorena ja sai kolme tytärtä. Muutaman vuoden jälkeen hänestä tuli yksinhuoltajaäiti. Työttömyys, äitiys, nuori ikä ja samanaikainen koulunkäynti tekivät...

Lue lisää

Zejnije toteutti unelmansa

Zejnije on kymmenhenkisen perheen viides lapsi. Perheenjäsenistä kukaan ei ole löytänyt töitä ja siksi Zejnije ja hänen vanhempi sisarensa Albana eivät ole voineet jatkaa koulunkäyntiä. Koulu sijaitsee Vushtrin kylässä ja...

Lue lisää

Kohtaamisia Kosovossa

Cabra-kylän naisten ryhmä toimii kontissa, jonne rouvat ovat saaneet lahjoituksena paistinuunit. Baklava-taikina tehdään vielä käsin, mutta naiset toivovat saavansa lahjoituksena taikinakoneen, jotta he voisivat vastata kasvavaan kysyntään...

Lue lisää

Kosovo

Hanke tukee naisten oikeuksia, kehittää naisten tulonhankintaa ja yritystoimintaa sekä edistää etnisten ryhmien välistä vuorovaikutusta...

Lue lisää

Baklavalla lisätuloja perheelle

Sela Imeri joutui lähtemään kotikylästään sotaa pakoon 1990-luvun lopulla, mutta kun hän vuosia myöhemmin palasi, oli jotain sentään säilynyt. − Perinteinen päärynähillo oli pysynyt hyvänä kellarissa, vaikka purkittamisesta oli kulunut...

Lue lisää