Näkökulma: Taloudellinen inklusiivisuus tasa-arvon edistäjänä

Lahjoita

euroa


Naisten Pankin Next Generation -blogikirjoituksessa tarkastellaan taloudellista inklusiivisuutta ja sen vaikutuksia tasa-arvoon.

Suomessa meille on itsestään selvää, että pankkitili avataan jo lapsena. Usein säästölippaan saa jo vauvana tai viimeistään se kannetaan pankista mukaan kotiin tilin avauksen yhteydessä. Tarkkaa dataa siitä, kuinka isolla prosentilla suomalaisista on pankkitili ei ole, mutta uskaltaisin väittää, että yli 15-vuotiaista se on yli 90 prosentilla.

Vuonna 2022 globaalisti 1,4 miljardilla aikuisella ei ollut pääsyä finanssipalveluihin. Ei pankkitiliä, ei mahdollisuutta formaaliin maksuliikenteeseen, ei vakuutuksia tai mahdollisuutta pankkilainaan. Vaikka edistystä on tapahtunut, tarvitaan asian edistämiseksi vielä paljon toimia.

Taloudellinen inklusiivisuus edistää jokaisen mahdollisuutta tulla toimeen, ymmärtää paremmin omaa sekä perheen taloudellisia mahdollisuuksia ja saada talousasioihin tukea riippumatta siitä, mitkä ovat lähtökohdat. Myös sukupuolten väliset erot ovat merkittävät, ja naisten taloudellinen inklusiivisuus on heikommalla tasolla kuin miesten. Erot korostuvat erityisesti globaalissa etelässä, jossa monet rakenteelliset ja kulttuurilliset seikat vaikuttavat tähän.

Naiset ja taloudellinen inklusiivisuus

Maailmanlaajuisesti naisilla on vähemmän taloudellisia mahdollisuuksia kuin miehillä. Alle puolet täysi-ikäisistä naisista osallistuu työelämään, kun miehistä vastaava luku on 75 prosenttia. Naiset työskentelevät myös todennäköisemmin epävirallisissa töissä ja haavoittuvissa, matalapalkkaisissa tai aliarvostetuissa tehtävissä.

Taloudellisen inklusiivisuuden näkökulmasta syrjäseuduilla ja usein köyhyydessä eläviä ihmisiä on vaikea saavuttaa. Etäisyydet ovat pitkiä, ja eri palveluntarjoajien palvelupisteet ovat kaukana usein kaupungeissa ja pankkien prosessit ovat monimutkaisia.

Tietoa omista oikeuksista tai saatavilla olevista palveluista ei ole tarpeeksi, jotta ihmiset voisivat tehdä tietoisia ja hyviä päätöksiä oman taloudellisen tulevaisuuden turvaksi. Myös puuttuva virallinen henkilöllisyystodistus voi muodostua ongelmaksi.

Ratkaisuja ja mahdollisuuksia

Taloudellisen inklusiivisuuden haasteisiin on pyritty vastaamaan monilla keinoilla. Digitaalisilla ratkaisuilla ja valtioiden tuella on saavutettu erilaisia innovaatioita kuten mobiili- ja tekstiviestimaksut, joihin toki tarvitaan tiettyä infrastruktuuria ja teleoperaattoreita toimiakseen.

Pankit ovat laajentaneet toimintaansa esimerkiksi kylien kioskeihin, joilla pyritään saavuttamaan syrjäseudun ihmiset suoraan. Tuotteiden tai palveluiden suunnittelussa on myös huomioitu entistä enemmän eri ryhmien yksilölliset tarpeet. Koulutusta ja tietoisuuden lisäämistä tarvittaisiin valtavasti lisää niin taloudellisista asioista, kuin tasa-arvosta, jotta vähemmistön edustajat ymmärtäisivät omat oikeutensa.

Taloudellinen osallisuus on tärkeä osa yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen kannalta ja on myös kehityksen kulmakivi erityisesti globaalissa etelässä, jossa haasteita on useammalla osa-alueella.

Taloudellinen inklusiivisuus lisää talouskasvua ja vähentää köyhyyttä. Pääsy muun muassa rahoituspalveluihin voi edistää pitkällä aikavälillä työpaikkojen luomista, vähentää haavoittuvuutta erilaisille riskeille ja lisää investointimahdollisuuksia.

Yhteistyöstä voimaa: säästö- ja lainaryhmät avaavat naisille mahdollisuuksia

Uskon, että yhteistyö on avain taloudellisen inklusiivisuuden lisäämiseen. Riittävä sääntely, teknologia, innovointi ja vuoropuhelu saavat ihmeitä aikaan. Finanssipalveluiden tarjoajat, sijoittajat, teknologiayhtiöt, teleoperaattorit, valtiot, politiikan tekijät, järjestöt, koulut ja yliopistot sekä kuluttajat – kaikki ovat tärkeässä asemassa, kun muutoksia halutaan tehdä.

Naisten Pankin tukemat säästö- ja lainaryhmät sekä osuuskunnat ovat erinomainen keino lisätä taloudellista inklusiivisuutta naisten keskuudessa kehittyvissä maissa. Ryhmissä naiset kehittävät talous- ja yrittäjyystaitojaan sekä säästävät yhteiseen pottiin, josta he nostavat vuorollaan pienlainoja yritysten perustamiseen tai kehittämiseen.

Viime vuonna naiset kasvattivat ennätyksellisen 3 miljoonan euron pääoman! Yhteensä Naisten Pankin 577 säästö- ja lainaryhmässä sekä osuuskunnassa on lähes 27 000 jäsentä.
Taloudellinen inklusiivisuus suojaa myös ilmastokriisiltä. Ilman vakuutuksia, säästöjä tai esimerkiksi mikrolainoja, on vaikeaa varautua sään ääri-ilmiöihin tai luonnon katastrofeihin.

Next Generation on nuorille aikuisille suunnattu Naisten Pankin valtakunnallinen ryhmä. Järjestämme vuoden mittaan useita tapahtumia, joilla edistämme Naisten Pankin varainhankintaa ja tunnettuutta. Innovatiivinen ja aktiivinen vapaaehtoistiimimme koostuu eri alojen moniosaajista.

Kirjoittanut Iida Pulliainen, Naisten Pankin Next Generation

Kuva: Myanmarilainen Daw Tin Tin Win on mukana Naisten Pankin tukemassa säästö- ja lainaryhmässä. Ryhmän kautta hän on oppinut talous- ja yrittäjyystaitoja ja voinut nostaa pienlainoja toimeentulonsa kehittämiseen. Kuva: Archee Matchless production

Lähteet: