Nuorten näkökulma: Luontokato uhkaa ekosysteemejä ympäri maailmaa – Case Kambodža

Mies heittää kalastusverkkoa.
Huhtikuun Next Generation -blogikirjoituksessa käsitellään luontokatoa. Lue miten luonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää osana ilmastotoimia ja miten kaikki liittyy Naisten Pankin hankemaahan Kambodžaan?

Luontokato tarkoittaa sitä, että luonnon monimuotoisuus heikkenee eli ekosysteemit, eliö-, kasvi- ja eläinlajit vähenevät tai kuolevat sukupuuttoon. Monet eliöt ja elinympäristöt ovatkin uhanalaistuneet ihmisten aiheuttamien muutosten vuoksi.

Sitran arvion mukaan luontoa katoaa sata tai jopa tuhat kertaa nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämään edellytykset maapallolla voidaan turvata.

Suurimpia tekijöitä luonnon köyhtymiselle ovat maatalouden tehotuotantojärjestelmät, rakentaminen, louhinta, metsien, merten, jokien, järvien ja maaperän liiallinen käyttö, saastuttaminen ja globaali ilmastonmuutos.

Miten luonnon monimuotoisuus turvataan?

Euroopassa kulutus ja jätteiden tuotanto henkeä kohden ovat niin suuria, että vaikutuksemme ekosysteemeihin ulottuvat kauas maanosamme ulkopuolelle. Eurooppalaisten elämäntavat ovat erittäin riippuvaisia kaikkialta maailmasta tuoduista luonnonvaroista ja tavaroista, mikä johtaa usein luonnonvarojen kestämättömään käyttöön Euroopan ulkopuolella.

Raaka-aineista esimerkiksi kiistellyt palmuöljy ja soija aiheuttavat merkittäviä ihmisoikeus- ja luontoriskejä. EU-markkinoilla palmuöljy on toiseksi eniten metsäkatoa aiheuttava raaka-aine heti eläinrehuksi tarkoitetun soijan jälkeen.

Reilun 10 vuoden aikana metsää on hävinnyt palmuöljyn tuotannon vuoksi noin Ruotsin pinta-alan verran. Palmuöljyplantaaseilla on myös merkittäviä ihmisoikeusriskejä muun muassa pakkotyön ja lapsityövoiman käyttöä.

Keinoja turvata luonnon monimuotoisuutta ovat muun muassa rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja yllä mainituilta uhilta sekä vähentää liiallisia hakkuita.

Miten tämä kaikki rahoitetaan?

YK:n jokavuotinen luontokokous COP 15 järjestettiin Montrealissa vuoden 2022 lopulla. Tapaaminen oli merkittävä, koska maat pääsivät yhteisymmärrykseen sopimuksesta, jonka tarkoituksena on biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, ekosysteemien ennallistaminen ja alkuperäiskansojen oikeuksien suojeleminen.

Suunnitelmaan sisältyy konkreettisia toimenpiteitä luontokadon pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi.Nähtäväksi jää millaisia toimenpiteitä eri maat ottavat seuraavaksi.

Monilla foorumeilla on myös keskusteltu siitä, miten rahoituksen avulla tuetaan luonnonmonimuotoisuuden säilyttämistä. Esimerkiksi EU on sitoutunut tukemaan biodiversiteetin rahoittamista erinäisillä hankkeilla, kuten pyrkimällä ohjaamaan 20 miljardia euroa vuodessa tulisi vapauttaa luontomenoihin – yksityisellä ja julkisella rahoituksella kansallisella ja EU:n tasolla. Rahoittajat ja sijoittajat ovat isossa roolissa rahoituksen ohjaamisessa oikeisiin hankkeisiin ja innovaatioihin, jotka tukevat luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Case Kambodža

Naisten Pankilla on Kambodžassa monivuotinen hanke, ja kuten Next Generationin maaliskuun blogikirjoituksessa havaittiin, ilmastokriisillä on mittavat vaikutukset maan yhteisölle ja yksilöille.

Kambodžassa valitettavasti myös luontokato kiihtyy nopeasti. Kambodžassa on runsaasti tiheää metsää, jota on hakattu avohakkuina viimeisen vuosikymmenen aikana. Suuri osa metsistä on hakattu kumiviljelmiä sekä puutavaran tuotantoa varten. Myös jo suojellut alueet ovat saaneet osansa hakkuista, suojelusta huolimatta.

Tehokas keino luonnon monimuotoisuuden säilymiseen olisi suojella alueita trooppisissa metsissä. Useat kansainväliset järjestöt, kuten YK ja WWF, ovat nostaneet esiin myös oikeuden puhtaaseen ympäristöön yhtenä ihmisoikeutena. Naapurimme Ruotsi on muun muassa nostanut ympäristönsuojelun kehityspolitiikan tavoitteeksi köyhyyden vähentämisen rinnalle turvatakseen kestävän kehityksen ja ihmisoikeudet.

Kambodžassa sijaitseva Prey Langin metsä on erittäin tärkeä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Se kattaa noin 500 000 hehtaaria erityyppisiä metsiä, jotka ovat täynnä eläimiä, hyönteisiä ja lintuja, mukaan lukien uhanalaisia lajeja, ja tarjoaa hartsin talteenottoa ja muita toimeentulon lähteitä monille pyhäkössä tai sen läheisyydessä asuville alkuperäiskansoille.

Kaakkois-Aasian mantereen suurimpana sademetsänä Prey Langilla on myös keskeinen rooli hiilen imemisessä ilmakehästä, ja se on Kambodžan ratkaiseva vesilähde. Valitettavasti metsää on menetetty suuria määriä vuodesta 2019, joka vaikuttaa alueella asuviin ihmisiin merkittävästi.

Ilmasto- ja luontokriisi uhkaavat tyttöjen ja naisten oikeuksia. Samaan aikaan he ovat elintärkeitä kriisien ratkaisemisessa. Naisten ilmasto- ja luonto-osaamista tulee vahvistaa ja tyttöjen koulunkäyntiä tuettava, jotta saamme valjastettua kaikki mahdolliset resurssit kriisien ratkaisemiseen. Luonto ja ilmasto tarvitsevat meitä kaikkia.

Lahjoita Ilmastolahja naiselle >>

Next Generation on nuorille aikuisille suunnattu Naisten Pankin valtakunnallinen ryhmä. Järjestämme vuoden mittaan useita tapahtumia, joilla edistämme Naisten Pankin varainhankintaa ja tunnettuutta. Innovatiivinen ja aktiivinen vapaaehtoistiimimme koostuu eri alojen moniosaajista.

Kirjoittanut Iida Pulliainen, Naisten Pankin Next Generation tiiminvetäjä

Kuva: Poika ja mies kalastamassa Kambodžassa. Kuvaaja: Paul Jeffrey

Lähteet:
Cambodia’s Forests Are Disappearing (nasa.gov)
https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity-agreement
Luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu – Ympäristöministeriö
https://suomenluonto.fi/uutiset/pulmallinen-palmuoljy/
https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/luontokato/
https://wwf.fi/uutiset/2020/06/nakokulma-puhdas-ymparisto-ja-monimuotoinen-luonto-ovat-ihmisoikeuksia/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/cambodia-prey-lang-community-networks-report-reveals-an-increase-in-deforestation-while-the-community-faces-bans-on-patrolling-the-forest/