Tytöt pelastaisivat maailman – jos vain saisivat

Anna tukesi tytöille

euroa

Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11.10. Väitän: me tytöt ja naiset pelastaisimme maailman jos vain saisimme siihen mahdollisuuden. Väite ei ole vain feministisen maailmankuvani värittämä mielipide, vaan tutkimustuloksien tukema fakta. Tyttöjen ja naisten yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus saattaa olla viimeinen keino estää maapallomme tuholta, joka esimerkiksi ilmaston lämpenemisen seurauksena näyttää yhä vääjäämättömämmältä.

Naisten maailmassa on vähemmän sotia. Jos naiset otettaisiin mukaan ennaltaehkäisemään konfliktien syttymistä sekä rauhantyöhön konfliktitilanteen jälkeen, olisi tutkimusten mukaan sotia vähemmän. Naisten mukanaolo rauhanneuvotteluissa vaikuttaa positiivisesti paitsi rauhan syntymiseen, myös sen kestävyyteen. Tutkimus osoittaa myös, että sukupuolten tasa-arvossa edistyneet maat käyttävät pienemmällä todennäköisyydellä voimakeinoja toisia valtioita vastaan.

Naisten maailma pelastuu ilmastonmuutokselta. Naiset ovat usein paikallisten ekosysteemien asiantuntijoita: perinteet ja tieto kestävistä tavoista elää kulkee juuri naisten kautta. Lisäksi esimerkiksi naisten rooli kotitalouksien energiavastuullisina mahdollistaisi kestävän energian käytön laajentumisen vauhdilla.

Naisten maailmassa ei ole nälänhätää. Maailmaa yhä akuutisti vaivaava nälänhätä lievittyisi, jos naisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Tutkimuksen mukaan nälkäisten määrä voisi globaalisti tippua jopa 150 miljoonalla jos naismaanviljelijöillä olisi samat resurssit kuin miesmaanviljelijöillä. Naisten koulutuksen myötä myös lasten aliravitsemus voisi globaalisti vähentyä 43 prosentilla.

Kukapa ei haluaisi maailmaa, jossa olisi vähemmän sotia ja nälkää ja jossa ilmastonmuutoksen vaikutuksia pystyttäisiin hillitsemään? Vaikka tutkimustulokset ovat kiistattomia ja vaikka 118 maata on sitoutunut YK:n naisten oikeuksia ja tasa-arvoa edistävään sopimukseen, on tyttöjen ja naisten osa globaalisti yhä heikko.

Koulutus – niin tyttöjen, poikien, naisten kuin miesten – on avainasemassa tasa-arvoisemman maailman ja paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Koulutuksella muutetaan asenteita ja tuetaan tyttöjen ja naisten kasvamista vaikuttajiksi, joilla on roolinsa kaikilla vaikuttamisen areenoilla aina kotitalouksista politiikkaan ja liike-elämään. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei olekaan vain hyvä tavoite itsessään, vaan ehto meidän itsemme, yhteiskuntiemme ja koko maapallon hyvinvoinnin edistämiselle.

Olen todistanut Naisten Pankin vapaaehtoistoiminnan kautta tarinoita, joissa pienellä panoksella kehitysmaan naisen koulutukseen on aikaansaatu suuria, kyläyhteisön kokoisia muutoksia. Niin perheen, yhteisön kuin naisen omat asenteet muuttuvat, kun naisen omaehtoinen toimeentulo mahdollistuu ja tietoisuus omista kyvyistä ja oikeuksista lisääntyy. Tyttöjen koulutuksella voidaan tukea lapsesta lähtien maailmankuvaa, jossa tytöt ovat merkityksellisiä ja vaikutusvaltaisia toimijoita ympäristössään. Koulutuksella, jos millä, saadaan aikaan valtavia, maailman kokoisia muutoksia.

Sodat ja konfliktit, ilmastonmuutos ja nälänhätä koskevat kipeimmin juuri naisia ja tyttöjä. Siksi heillä myös avaimet ja todellinen tahto muutoksen aikaansaamiseksi. Tuetaan tyttöjä niin meillä kuin muualla kasvamaan vahvoiksi vaikuttajiksi, jotka tunnistavat oman kykynsä muuttaa maailmaa!

Teksti: Miitta Eronen