Jarmo Sunnari: ”Kuukausilahjoitus on helppo tapa osallistua”

Jarmo Sunnari Tampereelta on jo pitkään tukenut naisten yrittäjyyttä kehitysmaissa jo usean vuoden ajan. Hänelle Naisten Pankin kuukausilahjoittaminen on helppo tapa olla mukana tasavertaisemman yhteiskunnan rakentamisessa.

Tamperelainen Jarmo Sunnari työskentelee kansainvälisen liikennepolitiikan parissa. Hän matkustaa usein ympäri maailmaa ja näkee ympärillään niin rikkautta kuin köyhyyttä. Pienen lapsen isä haluaa olla omalta osaltaan tukemassa heikommassa asemassa olevia. Sitä hän edistää Naisten Pankin kuukausilahjoittajana.

– Koen, että itselläni on riittävästi kaikkea ja samalla tiedän, että monissa maissa ihmisillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin minulla. Myös minua on autettu nuorempana, joten on luontevaa, että olen itse nyt mukana auttamassa.

Naisten Pankin toiminnassa Jarmoa ilahduttaa tapa toimia

– Naisten Pankin toimintaidea on mahtava ja se erottuu muista järjestöistä sillä, että se tukee kehitysmaan naisia pärjäämään omilla kyvyillään ja tätä kautta oman pääoman alkuun. Yrittäjälähtöisyyden ja kyläpankkitoiminnan kautta luodaan mahdollisuuksia naisille niissä maissa, missä niitä ei yleensä ole tarjolla.

Jarmo tukee mielellään naisia, koska näkee maailman epätasa-arvoisena sukupuolten kesken.

– Se on sitä suurempi, mitä kauemmaksi mennään taloudellisesti hyvinvoivista ja demokraattisista maista. Kun tämä näkökulma on kirkkaana silmien edessä, syntyy suuri halu muuttaa tilannetta.

Kuukausilahjoitus on helppo tapa olla mukana

– Naisten Pankin kuukausilahjoittajana voi jokainen laittaa varojensa mukaan pienemmänkin summan kuukaudessa. Siitä kertyy ajan kuluessa iso potti.

Lopuksi Jarmo haluaa haastaa mukaan kuukausilahjoittajaksi miehet.

– Haluan haastaa mukaan sellaiset miehet, jotka haluavat rohkaista naisia toimimaan. Sellaisilla miehillä on todennäköisesti niin paljon vahvuutta, että voivat tukea naisia myös heidän oman elämänpiirinsä ulkopuolelta.

Teksti Petra Nikkinen Kuva Jarmo Sunnari

Minäkin haluan mukaan #kerrankuussa >>