Yhteiset arvot yhdistävät Askel-lehteä ja Naisten Pankkia

Ajatus Naisten Pankki -kumppanuudesta syntyi päätoimittaja Mari Teinilän mukaan lehden uudistuksen yhteydessä. – Totesimme meidän arvojemme olevat yhteneväiset. Sekä Askel-lehdelle että Naisten Pankille on tärkeää heikommista huolen pitäminen. Askel-lehdessä naisten hyvinvointia ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvointia edistävä naisten Pankki -verkosto tuntui luontevalta valinnalta. – Askel-lehden lukijoistakin valtaosa on naisia, kuten myös meistä lehden tekijöistä. […]