Naiset vahvistavat talouksia

Yritysvastuuverkosto FIBSin vuonna 2019 tekemän yritysvastuututkimuksen mukaan liki 80 prosenttia suomalaisyrityksistä kokee, että vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on siihen käytettyjä resursseja suurempi. Yritykset kiinnittävät toiminnassaan yhä enemmän huomiota taloudellisen tuloksentekokyvyn lisäksi toimintoihin, joiden taloudellisia vaikutuksia ei voi mitata suoraan. Tähän vaikuttaa yritysten halu kantaa vastuunsa, yleisen tietoisuuden lisääntyminen ja myös sidosryhmien luoma paine. Lukuisat yritykset ovat […]

Kot kot! Naisten Pankki perusti Ugandaan kanalayrityksen 

Ugandan Mityanan alueella sijaitseva Chiggi-kanala on ensimmäinen Naisten Pankin perustama yritys.   Chiggi noudattaa yhteiskunnallisen yrityksen toimintaperiaatteita: tavoitteena on kannattava liiketoiminta, mutta osinkoja ei jaeta, vaan mahdolliset voitot sijoitetaan takaisin toiminnan kehittämiseen.  Kanalan toiminta heijastuu ympäröivään yhteisöön monin eri tavoin. Kanalan tarvitsema rehumaissi hankitaan ympäristön pienviljelijöiltä, mikä on synnyttänyt jo kokonaan uuden Naisten Pankin hankkeen. Kanala tukee myös perhekanaloiden perustamista.  Yhteensä farmilla […]