Miten tuki menee perille?

 

Suomessa kerätyt lahjotukset suunnataan Naisten Pankin hankkeisiin, jotka keskittyvät naisten toimeentulon ja yrittäjyyden edistämiseen. Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu yhdessä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Kirkon Ulkomaanapu hallinnoi myös Naisten Pankin lahjoitusvaroja.

Varojen käyttöä seurataan säännöllisesti, tarkasti ja läpinäkyvästi. Kansainvälisesti hyväksytty tilintarkastaja tarkastaa kussakin maassa hankkeiden tilit. Kirkon Ulkomaanapu saa nämä tilintarkastuskertomukset, jotka sen oma tilintarkastaja puolestaan hyväksyy tilintarkastuksen yhteydessä.

Avustuskohteet ja paikalliset yhteistyökumppanit valitaan huolella. Hanketta aloitettaessa varmistetaan avun perillemenon lisäksi aina myös se, että apu saa aikaan suunnitellun muutoksen. Naisten Pankin ohjausryhmä hyväksyy Naisten Pankin avustuskohteet Kirkon Ulkomaanavun esittämistä vaihtoehdoista ja seuraa tavoitteiden toteutumista.

Raportoimme toiminnastamme säännöllisesti. Tutustu Naisten Pankin vuosikertomuksiin tästä.

Miten lahjoituksesi auttaa

Miten hankkeiden etenemistä seurataan?

Kirkon Ulkomaanavun paikalliset yhteistyökumppanit raportoivat säännöllisesti (n. 4 kuukauden välein) hankkeiden tuloksista. Hankkeen suunnittelussa asetetaan tavoitteita ja mittareita, joita vasten hankkeen etenemistä voidaan verrata. Myös Kirkon Ulkomaanavun omat työntekijät tekevät seurantamatkoja hankkeisiin.

Kaikki Naisten Pankin hankkeiden raportit ovat avoimesti luettavissa täällä.

Lahjoita

euroa