Kuukausilahjoittajana muutat maailmaa

Nainen seisoo pellolla.
Jokaisella on oikeus työntekoon ja toimeentuloon. Kaikkialla. Kuukausilahjoittajana varmistat, että tukesi maailman naisille on kestävää ja pitkäjänteistä. Tervetuloa muuttamaan maailmaa!

Vuonna 2019 kuukausilahjoittajien tuella

 • 29 000 ihmistä sai mahdollisuuden omaan elantoon ja 149 000 perheenjäsentä turvatumman elämän
 • 7 291 ugandalaista lasta pääsi kouluun äidin parantuneen toimeentulon ansiosta
 • 1 050 myanmarilaista perhettä nousi köyhyydestä
 • 3 700 uutta yritystä perustettiin
 • 5 237 naista kasvatti yrittäjyys- ja ammattitaitojaan koulutuksen avulla

Jokainen nainen tekee työtä, mutta kaikesta työstä ei makseta palkkaa.

Jokaisella on oikeus saada ansiota tekemästään työstä.

Kuukausilahjoituksellasi tuet pysyvästi naisten koulutusta, yrittäjyyttä ja pääsyä toimeentuloon 7 maassa Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa, jotta naisten oikeus tasavertaiseen työhön toteutuu myös hauraissa maissa.

 

 

 

Tee näkymättömästä näkyvää

 • Naiset vastaavat pääosasta kodeissa ja virallisen talouden ulkopuolella tehtävästä palkatomasta ja sen vuoksi näkymätömästä työtä.
 • Maailmanlaajuisesti naiset tekevät 75 prosenttia palkattomasta työstä ja kuluttavat siihen kolmesta kuuteen tuntia päivässä.
 • Koska naisten tekemä osuus työstä on palkatonta, on miehillä katsottu olevan vahvempi oikeutus päättää kotitalouden varojen ja omaisuuden käytöstä.
 • Koska naisilla on heikko pääsy markkinoille, naisen kotona tekemä tuottava työ voi päätyä miehen ansioksi perheen miespuoliset jäsenten vastatessa tuotteen myynnistä.

Ansio naisen työstä kuuluu naiselle.

Itsetienattu raha tuo vaikutusmahdollisuuksia 

Itsetienattu palkka tuo naisille taloudellista riippumattomuutta ja aitoja vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämäänsä.

 • Naisen ansio lisää tasa-arvoa perheen sisällä ja myös yhteisössä ja yhteiskunnassa.
 • Lisääntyvä päätäntävalta luo rohkeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan muillakin tavoin.

Yhdessä onnistumme

Kuukausilahjoittajana tuet naisten säästö- ja lainaryhmiä, jotka tuovat yhteisön naiset yhteen. Ryhmissä naiset voivat ottaa lainaa omaa yritystä varten tai perustaa yhteisiä yrityksiä. Naiset jakavat oppeja ja ryhmä valvoo naisten etua ja oikeuksien toteutumista. Tulemalla yhteen, muutamme maailmaa.

Näin säästöryhmän naiset nousivat yrittäjiksi

Näin muutat maailmaa kuukausilahjoittajana

Kuukausilahjoitukset muuttavat kokonaisen elämän. Sen avulla nainen saa koulutusta ammattiin ja yrittäjyyteen sekä mahdollisuuden ansiotyöhön. Koulutuksen ja toimeentulon avulla nainen voi itse päättää omasta elämästään, nostaa perheensä köyhyydestä sekä parantaa naisten asemaa yhteisösssään. Me seuraamme työmme tuloksia ja lahjoituksesi vaikutuksia säännöllisesti.