Naisten Pankin hankkeet vuonna 2020

Naisten Pankin työ kehitysmaiden naisten tukemiseksi laajeni vuonna 2020.

Vuonna 2020 hankemaina Afrikassa ovat Uganda ja Keski-Afrikan tasavalta. Aasiassa hankkeita on puolestaan Kambodžassa, Myanmarissa ja Nepalissa. Lisäksi uusi hankkeemme Lähi-Idässä, Jordaniassa jatkuu. Hankkeita on käynnissä yhteensä 12.

Alta löydät tietoa kaikista Naisten Pankin tällä hetkellä käynnissä olevista hankemaista.

Jordania

Naisten Pankin työ Jordaniassa on alkanut vuonna 2019. Tuemme sekä maassa asuvia syyrialaisia pakolaisia että jordanialaisia naisia yrittäjyyden alkuun.

Lue lisää tukemistamme hankkeista Jordanissa >>

Kambodža

Naisten Pankki on työskennellyt Kambodžassa perustamisvuodestaan 2007 alkaen. Maassa on edistetty naisten asemaa kyläpankki- ja osuuskuntatoiminnalla. Vuosien saatossa hyödynsaajia on ollut mukana yli 9800.

Lue lisää tukemistamme hankkeista Kambodžassa >>

Keski-Afrikan tasavalta

Naisten Pankki aloittaa vuonna 2018 hankkeen Keski-Afrikan tasavallassa. Hanke yhdistää toimeentulon, koulutuksen ja rauhantyön.

Lue lisää hankkeistamme Keski-Afrikan tasavallassa >>

Myanmar

Naisten Pankki on aloittanut työn Myanmarissa vuonna 2014. Maassa keskittytään naisten toimeentulon vahvistamiseen säästö- ja lainaryhmien kautta.

Lue lisää tukemistamme hankkeista Myanmarissa >>

Nepal

Toimeentulohankkeet aloitettiin Nepalissa jo vuonna 2008, vain vuosi Naisten Pankin toiminnan alkamisen jälkeen. Vuosien saatossa hankkeissa on ollut mukana lähes 10 000 naista.

Lue lisää tukemistamme hankkeista Nepalissa >>

Uganda

Ugandan hankkeissa tuetaan naisten pienyrittäjyyttä säästö- ja lainaryhmillä sekä yrittäjyyskoulutuksella. Naisten Pankki on toiminut maassa perustamisvuodestaan 2007 alkaen.

Lue lisää tukemistamme hankkeista Ugandassa >>