Kuukausitapaaminen pidetään verkossa

Naisten Pankki Helsinki tammikuu 2022
Naisten Pankki Helsingin kaikille kiinnostuneille avoin tammikuun tapaaminen pidetäänkin verkossa eikä Hotelli Presidentissä, kuten joulukuussa vielä suunnittelimme.

Tervetuloa Naisten Pankki Helsingin kuukausitapaamiseen maanantaina 17. tammikuuta kello 17. Nyt voit osallistua tapaamiseen turvallisesti verkon välityksellä (Teams-alustalla).

Tapaamisen ohjelmassa:

⦁ Esittäydymme ja tutustumme
⦁ Taloustilanne
⦁ Viimeaikaisia tapahtumia: kohokohtia ja kokemuksia
⦁ Tulevia tapahtumia: sovittuja ja siirrettyjä, valmisteilla ja vireillä
⦁ Mahdollisuuksia osallistua toimintaan
⦁ Muita asioita

Kevätkauden tapaamisten aikataulu:

ma 14.2.
ma 14.3. Vuosikokous
ma 25.4.
ma 16.5.
ma 13.6.

Liity kokoukseen tämän linkin kautta. Sinun ei tarvitse ladata sovellusta.

Lisätietoja kokouksesta saat puheenjohtaja Pirkko Kasaselta, pirkko.kasanen@koordinet.fi, puh. 0400 413008.

Jos haluat tallentaa linkin itsellesi etukäteen muistiin, niin kopioi se tästä alta.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjY2ZDFhMjQtNWYzYS00ZDk2LWEwZjEtZWU4NTA2NjNiZjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220ac5be03-10ad-41e0-81e2-8ffa30ffe720%22%2c%22Oid%22%3a%22bb9d0075-ce65-488e-93c6-e5211925e857%22%7d