Naisten Pankin hankemaat tutuiksi – KENIA – 28.2.2024

Naisten Pankki on suomalainen verkosto. Tuemme naisten työtä ja yrittäjyyttä kehittyvissä maissa, jotta jokaisella naisella on oikeus päättää itse elämästään. Työ ja omat tulot tuovat naisille valtaa vaikuttaa ja rakentaa kestävää hyvinvointia. Valituissa kohdemaissa hankkeita on ollut useita kymmeniä.

Mitä hankemaiden kohteissa tehdään ja tapahtuu?

Valtava merkitys on erityisesti ja yksinkertaisesti sillä, että naiset tuodaan yhteen.

Säästöryhmien, osuuskuntien ja yrittäjyyskoulutusten kautta naiset saavat vertaistukiryhmiä, joissa he voivat jakaa haasteitaan ja kokemuksiaan. Koulutusten ohella tämä on valtavan merkityksellistä naisten voimaantumiselle. He verkostoituvat eivätkä ole enää yksin.
Osaaminen ja naisten oikeuksien vahvistuminen luo kestävän pohjan yhteiskuntien kehittämiseen.

Helmikuun tapaamisessa tutustumme Kenian hankkeisiin.

Kenian pääkaupungissa Nairobissa naisille on kehitetty erilaisia toimeentulomahdollisuuksia. Viime vuonna naiset perustivat myös yhteisen säästö- ja lainaryhmän. Tutustumme tapaamisessa Kenian hankkeisiin.

Mitä Naisten Pankin vapaaehtoiset tekevät? Ja miten tekemiseen voi oppia?

Vapaaehtoisia toimii 40 paikallisryhmässä eri paikkakunnilla. Tarkoituksena on kerätä varoja ja tehdä Naisten Pankkia tunnetuksi omalla paikkakunnallaan. Toiminta on etupäässä erilaisia projekteja kuten myyjäisiä.
Meidän toimintamme ydin on yhteisöllisyys. Toimimme yhdessä, voimme tutustua uusiin ihmisiin ja jakaa kokemuksiamme sekä oppia uutta.

Kun osaat lukea ja kirjoittaa, olet nuori tai vanha, työtä tekevä, opiskelija tai eläkkeellä oleva, olet tervetullut mukaan näihin tapaamisiin ja toimintaan.
Näissä tapaamisissa saat tietää
– eri tavoista olla eri projekteissa,
– Naisten Pankin myyntituotteista ja niiden esittelystä
– muualla onnistuneista projekteista.
Sinä itse voit vaikuttaa omilla ideoillasi ja voit antaa omaa osaamistasi varojen hankintaan.
Opettelemme mm.
– miten maksupäätettä käytetään,
– miten tiivistämme lahjoittamisen tärkeyden,
– miten kerromme hankemaissa saavutetuista tuloksista.

Tilaisuuden kesto on noin 1 h 30 min. Paikalla on mahdollisuus ostaa Naisten Pankin tuotteita kuten kahvia, teetä, kortteja, kasseja, laukkuja yms. Suorituksen pyydämme mieluiten maksukorteilla.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon eikä siihen ole pääsymaksua.

Olet lämpimästi tervetullut ja samoin myös ystäväsi ja tuttavasi!

Naisten Pankki Espoo
espoo@naistenpankki.fi