Dextra yhteistyöhön Naisten Pankin kanssa

Dextra ja Naisten Pankki ovat sopineet yhteistyöstä. Dextra tukee Naisten Pankin toimintaa henkilöstön ja lääkäreidensä keskuudessa järjestettävällä haastekampanjalla, jossa Dextran henkilöstö ja lääkärit haastetaan tekemään lahjoitus Naisten Pankille. Dextra puolestaan sitoutuu yhtiönä tuplaamaan henkilöstönsä lahjoittaman summan. Yhteistyö on osa Dextran vastuullista yritystoimintaa, johon nyt myös henkilöstö ja lääkärit voivat osallistua vastaamalla haasteeseen. 
 
Dextra on moderni täyden palvelun lääkärikeskus ja sairaala, jonka toiminnassa korostuvat lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan huippuosaaminen ja hyvä palvelu. Yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen sopii Dextralle hyvin. Dextra voitti Suomen laatupalkinto-kilpailun v. 2009 ensimmäisenä terveydenhuollon organisaationa. Palkinto on tunnustus pitkäjänteisestä ja systemaattisesta laatutyöstä. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteita noudatetaan kaikessa Dextran toiminnassa.
 
Dextran toimitusjohtaja Leena Niemistö on haastanut Dextran henkilökunnan ja lääkärit mukaan ja on luvannut yrityksen lahjoittavan saman summan kuin henkilökunta ja lääkärit.
 
”Olemme vastuullinen työnantaja Suomessa ja meillä on oikeus käyttää Avainlippu-tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä ja osaamisesta. Henkilöstöstämme 98 % on naisia (lääkärit poislukien). Olen omakohtaisesti nähnyt yrittäjyyden suuren voiman ja potentiaalin. Siten kumppanuus Naisten Pankin kanssa on meille mitä luontevin.”
 
Dextra jatkaa äskettäin luotua uutta yhteistyömuotoa Naisten Pankin kanssa
 
Dextran kanssa jatketaan hiljattain luotua haastekampanjamallia, mikä on Naisten Pankille uusi tapa tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa. "Sitoutumalla tukemaan Naisten Pankin toimintaa yhteistyössä henkilöstönsä ja lääkäreidensä kanssa Dextra edistää työtämme kehitysmaiden naisten hyväksi upean yhteisöllisellä tavalla. Dextra on jo toinen yritys, joka halusi toteuttaa yhteistyönsä Naisten Pankin kanssa tällä haastekampanjamallilla ja voimme suositella sitä myös muille yrityksille" kertoo Armi Temmes, Naisten Pankin yritysvarainhankinnan vetäjä.
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Leena Niemistö, Dextra, puh. 050 597 9505
Kyllikki Pankakoski, Naisten Pankki, puh. 0500 241 920
 
 
Oy Dextra Ab on perustettu vuonna 1964 ja sen sairaalatoiminta alkoi 1989. Dextra on yksi Suomen suurimmista alan yrityksistä, joka tarjoaa päivystyspalvelua 24 tuntia 7 päivänä viikossa. Dextrassa toimii noin kaksisataa yleis-, erikois- ja hammaslääkäriä sekä satakunta terveydenhuollon muuta ammattilaista. Korkeatasoinen osaaminen, nykyaikaiset laboratorio-, kuvantamis- sekä sairaalapalvelut muodostavat nopean ja tehokkaan hoitoketjun sen jokaisessa vaiheessa.
 
Dextran koko toiminnalle on myönnetty ISO 9001 laatusertifikaatti, ISO 14001 ympäristösertifikaatti sekä työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti OHSAS 18001.
Rakenteilla on Investors In People (IIP) – järjestelmä, joka on kansainvälinen standardi ja johtamisen kehittämismalli.
 
Dextra toimii Helsingin Munkkivuoressa ja lokakuusta 2010 lähtien myös Kampin Sähkötalossa.
Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima rahasto, joka tukee erityisesti naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kehitysmaissa. Nimestään huolimatta Naisten Pankki ei ole pankki, vaan lahjoitusvaroin toimiva rahasto.
 
Naisten Pankki -rahaston tukemat kyläpankit myöntävät pienlainoja, antavat ammattikoulutusta ja tukevat naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita. Rahoitetuissa hankkeissa tuetaan yrittäjyyttä eri tavoin.
 
Naisten Pankin tavoitteena on tukea kehitysmaiden naisten toimeentuloa ja yrittäjyyttä monipuolisin keinoin. Naiset ovat pääkohderyhmänä ja määrittävät rahaston nimeä, sillä naisten aseman ja toimeentulon parantamisen on todettu olevan keskeistä köyhyyden vähentämisessä, lasten koulutuksen lisäämisessä ja elintason parantamisessa.