Helsingin Sanomat antaa Naisten Pankille mediasiivet

Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima Naisten Pankin rahasto ja Helsingin Sanomat ovat tehneet yhteistyösopimuksen. Helsingin Sanomat ja Naisten Pankki haluavat yhteisvoimin tehdä työtä kehitysmaiden naisten toimeentulon edistämiseksi.Helsingin Sanomat tukee mediayhteistyöllä erityisesti Naisten Pankin Liberiassa alkavaa lukutaitohanketta. Liberiassa lukutaito on noin puolella väestöstä ja vain 40 %:lla naisista ja tytöistä. Lukutaito on tehokas tapa vähentää köyhyyttä ja vahvistaa ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämään sekä yhteiskunnalliseen elämään.

Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima rahasto, jonka tavoitteena on poistaa köyhyyttä kehitysmaissa. Rahaston varoilla rahoitetaan muun muassa kyläpankkeja ja niiden pienlainoja, ammattikoulutusta, työkalujen ja materiaalien hankintaa ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa.

Naisten Pankin rahoittamien hankkeiden piirissä on yli 30 000 henkilöä Etiopiassa, Kambodzhassa, Nepalissa, Perussa, Ugandassa ja Liberiassa.

Naisten Pankin rahastoon on kertynyt lahjoitusvaroja yli miljoona euroa. Osakkaita Pankilla on yli 600, joiden lisäksi toimintaa tukevat sadat kuukausilahjoittajat sekä useat yritykset. Naisten Pankin menestyksen kulmakivi on aktiivisten vapaaehtoisten verkosto, joka järjestää erilaisia varainkeruutempauksia rahaston hyväksi.

Rahoituksen käytöstä kehitysyhteistyöhön vastaa Kirkon Ulkomaanapu, joka on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja ulkoministeriön kumppanijärjestö. Ulkomaanapu kuuluu maailmanlaajuiseen ACT–verkostoon.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Veera Hämäläinen 050-386 6634, veera.hamalainen(at)irkonulkomaanapu.fi