Helsingin Sanomat ja Naisten Pankki rakentavat yhdessä Hyvän Elämän Ketjua

image

Naisten Pankki ja Helsingin Sanomat tukevat yhteisvoimin kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa haastamalla ihmisiä mukaan Hyvän Elämän Ketjuun.Hyvän Elämän Ketjuun voi liittyä ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi, osakkaaksi tai tekemällä kertalahjoituksen verkkopankin kautta. Helsingin Sanomat lahjoittaa jokaisesta Hyvän Elämän Ketjuun 4.10.2010 mennessä liittyneestä Naisten Pankin tukijasta 50 senttiä Naisten Pankille. Kampanjasivujen tositarinat tarjoavat esimerkin siitä kuinka suuri vaikutus suomalaisella lahjoittajalla voi olla paikallisten naisten elämään Liberiassa ja Ugandassa.

Mediayhteistyöllä Helsingin Sanomat tukee erityisesti Naisten Pankin Liberiassa alkavaa lukutaitohanketta. Liberiassa lukutaito on noin puolella väestöstä ja vain noin 40 prosentilla naisista ja tytöistä. Lukutaito on tehokas tapa vähentää köyhyyttä ja se vahvistaa ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä.

”Tuemme ohjelmaa, jonka tarkoitus on opettaa naiset lukemaan. Naisen lukutaito vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin, mahdollisuuteen päästä köyhyydestä. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisjärjestöjen kanssa. Helsingin Sanomat tarjoaa näkökulmia hyvään elämään, ja hyvään elämään tämä yhteistyöhankekin tähtää”, kertoo Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläinen.

Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima rahasto, jonka tavoitteena on poistaa köyhyyttä kehitysmaissa. Rahaston varoilla rahoitetaan muun muassa kyläpankkeja ja niiden pienlainoja, ammattikoulutusta, työkalujen ja materiaalien hankintaa ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa.

Naisten Pankin rahoittamien hankkeiden piirissä on jo yli 40 000 henkilöä Liberiassa, Ugandassa, Kambodzhassa, Nepalissa, Perussa, Sierra Leonessa, Kongossa ja Etiopiassa.

Naisten Pankilla on osakkaita yli 850, joiden lisäksi toimintaa tukevat sadat kuukausilahjoittajat sekä useat yritykset. Naisten Pankin menestyksen kulmakivi on aktiivisten vapaaehtoisten verkosto, joka järjestää erilaisia varainkeruutempauksia.

Rahoituksen käytöstä kehitysyhteistyöhön vastaa Kirkon Ulkomaanapu, joka on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja ulkoministeriön kumppanijärjestö. Ulkomaanapu kuuluu maailmanlaajuiseen ACT-verkostoon. Kampanjan on suunnitellut Mainostoimisto FamilyInc.

www.hs.fi/hyvaelama

www.naistenpankki.fi

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Veera Hämäläinen p. 050-386 6634, veera.hamalainen(at)kirkonulkomaanapu.fi

Päätoimittaja Reetta Meriläinen, reetta.merilainen(at)hs.fi