Emeritapiispa Irja Askola: ”Naisilla on viisautta, jota ei aina osata kuulla ja kysyä.”

Nainen oranssissa paidassa katso vinosti kameraan.

Tue kuukausilahjoittajana

euroa


Lasikattoja rikkonut Irja Askola oppi työurallaan, miten tärkeää on, että naisten osaaminen tulee käyttöön. “Naisilla on viisautta, jota ei aina osata kuulla ja kysyä”, hän sanoo.

Vuonna 2017 eläkkeelle jääneeseen Askolaan on tehnyt vaikutuksen Naisten Pankin tapa tukea naisia ammattiin ja yrittäjyyteen, jotta heillä itsellään on avaimet oman elämänsä hallintaan.

Hän viittaa Minna Canthin ajatukseen siitä, kuinka naisella pitää olla ammatti ja itsenäinen oma tahto.

– Jos nainen saa omaa rahaa, koulutusta ja mahdollisuuden tehdä työtä, hän rohkaistuu uskomaan, että naisen asema voi olla toisenlainen, Askola sanoo.

Juuri muutos naisten asemassa on Askolan toiveena, sillä hän tietää, että maailma tarvitsee kipeästi naisten osaamista.

Kirkkohallitus myönsi historiansa ensimmäisen kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkintonsa vuoden 2022 lopulla emeritapiispa Irja Askolalle, joka lahjoitti 5 000 euron suuruisen rahapalkinnon Naisten Pankille.

– Minulle oli itsestään selvää, että palkinto menee Naisten Pankille. Se on luotettava avustuskohde, eikä mukana ole ylimääräisiä hallintohimmeleitä, Askola sanoo.

Kokemus osoitti, että naisia kannattaa kuunnella

Suomen ensimmäinen naispuolinen piispa tuli tunnetuksi tasa-arvon puolestapuhujana, joka rohkeasti edisti heikoimpien oikeuksia. Askola uskalsi tuoda näkemyksiänsä esiin, vaikka on kertonut jääneensä sen vuoksi välillä yksin vihapuheen keskelle.

Hän koki urallaan, että naisten osaaminen ja arjen asiantuntemus usein sivuutettiin päätöksenteossa ja halusi tuoda sitä esiin. Askola kuvaa koskettavasti, kuinka naisilla on viisautta, jota ei aina osata kuulla ja kysyä.

– En koskaan unohda sitä, kun perheväkivaltaa kohdannut nainen sanoi, ettei sillä ole mitään väliä hakataanko minua perjantaina tai onko pahoinpitelijä luterilainen, ortodoksi tai metodisti. Meidän haavamme ja mustelmamme ovat yhtä syviä.

Naiset totesivat Askolalle, että he tarvitsevat yhden yhteisen turvallisen paikan, kun suunnitteilla oli eri uskontoryhmille omat turvakodit. Esimerkki on riipaiseva, mutta Askola toteaa, että samalla tavoin usein juuri naiset tiesivät, minne vesipumppu tai kaivo kannatti sijoittaa. Kunhan heiltä muistettiin kysyä.

– Naisten Pankki on minusta osannut rikkoa väärää vallan keskittymistä ja tuonut asiantuntemusta arjen tasolta käyttöön, Askola sanoo.

Työ tuo naisille valtaa vaikuttaa

Naisten Pankin toiminnan ytimessä ovat naisten omat säästö- ja lainaryhmät sekä verkostot, joiden kautta naiset ponnistavat yrittäjiksi, edistävät heille tärkeitä asioita ja tukevat toinen toisiaan. Työn ja oman rahan kautta naisten aseman vahvistuu perheessä ja yhteisöissä.

– Minusta Naisten Pankki on oman äänen löytämisen pankki naisille. Sen vuoksi haluan kaikin tavoin, mitä vähäisiltä voimiltani pystyn, tukea Naisten Pankkia, Askola summaa.

Askolan luovuttamalla palkintosummalla Naisten Pankki tukee naisia ammattiin ja yrittäjyyteen kehittyvissä maissa.

– Meille on suuri kunnia, että emeritapiispa Irja Askola osoittaa tukensa Naisten Pankille. Arvostamme Irjan urauurtavaa työtä tasa-arvon puolesta ja teemme kaikkemme, jotta yhä useampi nainen voi tehdä työtä ja päättää itse elämästään, sanoo Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Vepsäläinen.

Irja Askola on palkittu useasti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstään. Vuonna 2017 hän sai Minna Canthin palkinnon, jonka palkintorahan 5 000 euroa hän myös lahjoitti Naisten Pankille.

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

***

Tarvitsemme sinua

Kehitys ja kestävä rauha ovat mahdollisia vain, jos naiset ovat mukana. Kuukausilahjoittajana tuet naisia hankkimaan ammatin, perustamaan yrityksen ja vaikuttamaan elämänsä suuntaan.

Tue kuukausilahjoittajana

euroa

***
Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon perusteissa korostettiin erityisesti Irja Askolan työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen koko työuransa ajan. Hän on rohkeasti puhunut ja toiminut niiden puolesta, jotka eniten kärsivät. Hänen koko elämäntyönsä on edistänyt inhimillisyyttä ja ihmisen arvon kunnioittamista.

Hän on etsinyt työssään diplomaattista tietä korostaen dialogisuutta, erilaisuuden hyväksyntää ja yhdenvertaisuutta. Irja Askolan toiminta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä on ollut paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti merkittävää.

Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto on syntynyt osana 100 tasa-arvotekoa -hanketta, jolla juhlistettiin satavuotiasta Suomea vuonna 2017. Vuonna 2022 palkinnon nimeä ja myöntämisperusteita uudistettiin nostaen yhdenvertaisuuden teema paremmin esille. Kirkon tasa-arvopalkinnon uudeksi nimeksi tuli Kirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto.