Kevätpäivästä tarttui mukaan intoa, ideoita ja rohkeutta!

Helsingissä tammikuun 31. päivä järjestettyyn Kevätpäivään osallistui 90 naistenpankkilaista 21 paikkakunnalta! Reilun kahdeksan tunnin mittainen päivä oli energinen ja äänekäs.

InstagramCapture_2f5c9fb2-8648-459d-9cc6-069a706e4e56 (1)

Palautelomakkeissa kiiteltiin ohjelmaa hyvänä kokonaisuutena. Kaikista eniten pidettiin Naisten Pankin Haitin hanketyötä esittelevästä puheenvuorosta, josta vastasi Kirkon Ulkomaanavun haitilainen työntekijä Jeunay Mackendy. Muutkin esitykset koettiin kiinnostavina ja esiintyjät innostavina. Erityisesti kiitosta sai Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Reetta Meriläinen tulevaisuuslinjauksineen.

Osallistujat kiittelivät työskentelyä sekaryhmissä, mikä tutustutti uusiin naistenpankkilaisiin. Ryhmäkeskusteluissa syntyi runsaasti uusia ajatuksia ja ideoita muiden paikallisryhmien kanssa.

Naistenpankkilaiset kertoivat, että mukaan päivästä tarttui intoa, ideoita ja rohkeutta InstagramCapture_d9f3e197-f77b-458b-8e23-c1f9592b2ea2 (1)yhdessä tekemiseen ja verkostoitumiseen. Kävele Naiselle Ammatti-, Bisnesenkeli- ja rekrytointikampanjoiden viestit avautuivat nyt osallistujille selvemmin ja tieto heidän kauttaan leviää paikallisryhmiin kautta maan.

Palautteen mukaan Kevätpäivään osallistuminen aktivoi ja rohkaisee kehittämään paikallisryhmän toimintaa ja ideoimaan uusia varainkeruutapoja. Osallistuvat paikallisryhmät aikovat paneutua tarkemmin rekrytointiin, johon ne kokivat saaneensa varmuutta ja selkeyttä.

Naistenpankkilaiset toivoivat kehittämistä ohjelman rytmityksen kanssa. Mukana saisi olla taukoja, liikuntaa, lauluja, elämyksiä. Keskusteluja ja konkreettista yhdessä tekemistä sekä paikallisryhmien puheenvuoroja voisi olla InstagramCapture_c29c4c83-0b6c-4c60-a532-4451840999afvieläkin enemmän. Seurantatietoa, tuloksia ja kohde-esittelyjä pitää aina olla.

Syyspäivillä Hämeenlinnassa 3.-4.10. vapaaehtoiset toivovat kuulevansa jonkin kehitysmaan hankkeen esittelyn, lisää rekrytoinnista, tapahtumien ja talouden seurantatietoa sekä vuoden 2016 ja juhlavuoden 2017 ennakkosuunnitelmia.

 

 

 

 

 

InstagramCapture_34adebc2-42b6-4e47-ae8a-a0766f8fa5b2 (2)

InstagramCapture_71693096-ab4d-4142-8c2d-57937968d72c