KUA päätti yhteistyön nepalilaisen kumppanijärjestön kanssa erityistilintarkastuksen seurauksena

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on päättänyt yhteistyön nepalilaisen kumppanijärjestön kanssa KUA:n Nepalin maatoimiston havaitseman väärinkäytöksen seurauksena. Lopullinen päätös tehtiin KUA:n tilaaman erityistilintarkastuksen yhteydessä.

KUA ryhtyi toimenpiteisiin heti, kun epäily väärinkäytöksestä tuli ilmi keväällä 2022. Erityistilintarkastus valmistui kesällä ja tarkastuksessa selvisi yhteensä 2 008 euron suuruisen summan väärinkäyttö Suomen ulkoministeriön ja Naisten Pankin tukemassa hankkeessa. Yhteistyö nepalilaisen järjestön kanssa katkaistiin välittömästi ja entinen kumppani maksaa takaisin summan täysimääräisenä.

Väärinkäytöksen kohteena ollut summa on hankkeiden 184 000 euron vuosibudjettiin nähden pieni, mutta KUA:n kansainvälisen ohjelmatoiminnan johtajan Marja Jörgensenin mukaan on surullista, että lahjoittajien, rahoittajien ja Kirkon Ulkomaanavun luottamusta on väärinkäytetty. Suurimmat vaikutukset tapauksessa kohdistuvat kuitenkin ihmisiin, joiden elämää hankkeen oli tarkoitus parantaa.

– On ikävää, että näin on tapahtunut. Tämä kuitenkin osoittaa, että valvontamme toimii ja havaitsee pienimmätkin rikkeet varhaisessa vaiheessa, ja siten vältymme taloudellisilta tappioilta, sanoo Jörgensen.

– Hankkeen toteuttamiseen kohdennetut varat ohjataan nyt toisen kumppanijärjestön toteuttamaan hankkeeseen. Näin voimme pienentää tapahtuneen vaikutusta hyödynsaajiemme elämään.

Ulkomaanavun Nepalin maatoimiston johto monitoroi tiiviisti kaikkia ohjelmiaan yhdessä hankkeita toteuttavien kumppaneiden kanssa. Sisäinen valvonta, taloushallinto, hankinnat ja muut prosessit ovat toimiston johdon jatkuvassa seurannassa sekä henkilökohtaisesti, kenttämatkoilla kumppaneiden luona käydessä, että etänä, virtuaalisin keinoin. Kehittämistoimenpiteitä seurataan säännöllisesti ja systemaattisesti sekä KUA:n maatoimistoissa että Suomen toimistolla.

Lisätietoja:
Marja Jörgensen, ohjelmatyön johtaja, Kirkon Ulkomaanapu
marja.jorgensen(at)kua.fi, +358 50 567 0464