Kuopiossa opittiin ja viihdyttiin

Naisten Pankin tämän vuoden paikallisryhmätapaaminen järjestettiin lokakuun alussa Kuopiossa.

Savon sydämeen kokoontui kaikkiaan yli 40 naistenpankkilaista nautti­maan yhdessäolosta ja kiinnostavista puheen­vuoroista, oppimaan uusia asioita Naisten Pankin toiminnasta sekä jakamaan kokemuk­sia. Osallistujat tulivat kaikkiaan 11 paikka­kunnalta, parhaiten edustettuna oli järjestäjä­paikkakunta Kuopio.

“Osallistujamäärä oli hyvä ottaen huomioon sijainnin. Monelle matka Kuopioon oli pitkä”, toteaa Naisten Pankin koordinaattori Jaana Hirsikangas.

Kaksipäiväinen tapahtuma piti sisällään muun muassa ohjausryhmän puheenjohtajan Reetta Meriläisen ja johtoryhmän puheenjoh­tajan Sini Nortan puheenvuorot.IMG_0549

Osallistujat kuulivat myös uutta tietoa muun muassa Naisten Pankin AineistoPankista, Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuman tuloksista sekä kuulumisia Kosovosta ja Kongosta.

Pienryhmissä opeteltiin sosiaalisen median hyödyntämistä ja pohdittiin, miksi, mitä, mil­loin ja miten naistenpankkilaisten kannattaa somettaa.

Kokouksen antiin oltiin tyytyväisiä ja myös järjestelyt saivat kiitosta. Ohjelmaa pidettiin konkreettisen ja luentojen pohjalta syntyi pal­jon hyvää ja rakentavaa keskustelua. Erityises­ti kiinnostusta herättivät Kosovon ja Kongon matkakuulumiset, jotka konkretisoivat hyvin Naisten Pankin toimintaa kohdemaissa. Pa­lautteessa nousseet kehitysideat pyritään to­teuttamaan Naisten Pankin Ke­vätpäivillä Helsingissä 31.1.2015.

Teksti: Tiina Toivakka

Julkaistu Naisten Pankin osavuosikatsauksessa  2014/2