Muutosten vuosi

Vuosi 2014 oli johtoryhmän näkövinkkelistä ison muutoksen vuosi. Jäsensimme rooliamme uudes­taan ja mietimme, miten parhaiten tuemme vapaaeh­toisten toimintaa ja varainhankintaa Suomessa.

Kohdemaissa pyrimme toimimaan aina paikallisen kylän ja kylän naisten omista vahvuuksista käsin. Näin tuki muotoutuu arjessa toteutuvaksi. Tätä samaa ajatusta haluamme toteuttaa lahjoittajien ja vapaaehtoisten keskuu­dessa – mahdollisuus osallistua omista lähtökohdista käsin.sini_norta

Asioiden edistäminen ja monimuo­toisen osallistumisen mahdollistami­nen edellyttää meiltä uudenlaista osaa­mista ja ennen kaikkea riittävästi väkeä. Vuonna 2014 linjattiin tekemistä tuke­maan neljä valtakunnallista työryhmää: jelpparit paikallisryhmien ensisijaisena tukipisteenä, viestintäryhmä huolehti­massa viestinnästä ja markkinoinnista, varainhankintaryhmä kehittämässä erityisesti yri­tysvarainhankinnan konsepteja ja tapahtumaryhmä vastaamassa valtakunnallisista tapahtumista ja konsep­toimassa tapahtumia paikallisryhmien järjestettäväksi.

Johtoryhmä muodostuu näiden työryhmien vetäjäpareista. Lisäksi työssämme on mukana Kirkon Ulko­maanavun osaajia ja teemme tiiviisti yhdessä töitä. Johtoryhmä kokoontuu kerran kuussa, mutta työstämme toki asioita viikoittain. Uskon, että tämä uusi toimintamalli sekä nopeuttaa että monimuotoistaa koko Naisten Pankin työskentelyä täällä Suomes­sa.

Kiitos panoksestasi vuonna 2014!

Sini Norta

johtoryhmän puheenjohtaja

sini.norta(at)naistenpankki.fi

Julkaistu Naisten Pankin Vuosikatsauksessa 2014.