Naisten Pankilla ennätystulos, 2 miljoona euroa vuonna 2019

Naisten Pankki ylsi ennätystulokseen 2019. Viime vuonna kerättiin yhteensä yli 2 miljoonaa euroa. Kasvu mahdollistaa uusien kehitysyhteistyöhankkeiden aloittamisen.

Lahjoita naiselle Ammatti

euroa

Naisten Pankin tulos kasvoi edellisvuoteen verrattuna 11% vuonna 2019. Kokonaistulos 2 miljoonaa euroa koostuu monenlaisista lahjoituksista.

–Kuukausilahjoittajat takaavat kestävän ja pitkäjänteisen työn. Kolmasosa kaikista lahjoituksista tulee kuukausilahjoituksista. Naisten Pankin vapaaehtoisten luotsaamat kampanjat ovat myös merkittävä varainhankintatapa. Suuri kiitos ennätystuloksesta kuuluukin lahjoittajille ja vapaaehtoisille!, sanoo Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Vepsäläinen.

Naisten Pankilla on tällä hetkellä 12 hanketta 6 eri maassa, esimerkiksi Nepalissa ja Ugandassa. Kasvun ansiosta on mahdollista aloittaa neljä uutta hanketta.

–Naisten Pankin uusissa hankkeissa huomioidaan erityisesti ilmastonmuutos ja kestävä kehitys. Naisten Pankin tavoitteena on vahvistaa naisia ja yhteisöjä entistä itsenäisemmiksi ja riippumattomammaksi.

Vuonna 2020 Naisten Pankki jatkaa työtään naisten koulutuksen, toimeentulon ja tasa-arvon parissa. Laaja vapaaehtoisverkosto järjestää monipuolista toimintaa ympärivuoden. Toiminnan kohokohtia ovat loppukesän tapahtumat Kävele Naiselle Ammatti ja Naisten Pankki Open.

–Etsimme myös jatkuvasti uusia toimintamuotoja ja yhteistyökumppaneita. Yritysyhteistyössä kiinnitämme erityisesti huomiota yritysten vastuullisuuteen.

Lisätietoja:
Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja
Anni Vepsäläinen
anni.vepsalainen(at)messukeskus.com
puh. 040 0400 074