Naisten Pankin kehitysryhmä sai neljä uutta jäsentä – tavoitteena löytää uusia ideoita naisten yritystoiminnalle

Neljä naista katsoo kameraan ja hymyilee.
Kehitysryhmä etsii bisnesideoita, joissa on potentiaalia naisten kannattavaan liiketoimintaan kehittyvissä maissa.

Naisten Pankki tarjoaa mielenkiintoisia vapaaehtoistehtäviä eri alojen asiantuntijoille, joita kiinnostavat tasa-arvo ja kestävä kehitys. Vapaaehtoisista ja Kirkon Ulkomaanavun ohjelmatyöntekijöistä koostuva kehitysryhmä tukee Naisten Pankin hanketyötä maailmalla.

– Kehitysryhmän tehtävänä on etsiä uudenlaisia markkinalähtöisiä ratkaisuja, bisnesideoita ja liiketoimintamalleja, joissa on potentiaalia naisten kannattavaan liiketoimintaan kehittyvissä maissa, kertoo Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Vepsäläinen.

Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-Idässä.

Kehitysryhmä vahvistui hiljattain neljällä uudella jäsenellä, joista jokainen tuo oman panoksensa työhön. Ryhmässä aloittivat Minna Kuusisto Danske Bankista, Maija Luukka Ambitious Africasta, Kia Luhtanen Luhdalta ja Suvi Seppälä. Yhteensä ryhmässä on seitsemän jäsentä.

Uudet jäsenet kertovat omin sanoin, miksi he haluavat olla mukana Naisten Pankin työssä.

Minna Kuusisto: rahoitusalan asiantuntija, joka tavoittelee kestävää kehitystä

Nainen kädet ristissä vyötäröllä hymyilemässä kameralle.

”Naisyrittäjyyden ja -työllisyyden tukeminen on tehokas voimaannuttamisen keino,” sanoo Minna Kuusisto. Kuva: Tanja Pajunen

Tuon mukanani ymmärrystä erityisesti vastuullisesta ja vaikuttavasta liiketoiminnasta, erilaisten rahoittajien vaatimuksista sekä hankkeiden maantieteelliseen kontekstiin liittyvien makrotaloudellisten ja poliittisten riskien arvioinnista.

Naisyrittäjyyden ja -työllisyyden tukeminen on tehokas voimaannuttamisen keino, jonka avulla naisten mahdollisuudet päättää omasta elämästään paranevat.

On tärkeää muistaa, että tyttöjen ja naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja sukupuoleen perustuva syrjintä on ihmisoikeusloukkaus.

Nainen hymyilee kameralle.

”Haluan omalla osaamisellani olla rakentamassa tasa-arvoisempia yhteiskuntia”, sanoo Suvi Seppälä. Kuva: Suvi Seppälän kotialbumi

Suvi Seppälä: vastuullisen hankinnan ja kuluttamisen asiantuntija

Haluan olla mahdollistamassa naisten unelmia paremmasta tulevaisuudesta ja varmistaa, että tytöt pääsevät kouluun.

Olen kolmen lapsen äiti, ja haluan omalla osaamisellani olla rakentamassa tasa-arvoisempia yhteiskuntia kestävän kehityksen keinoin tuleville sukupolville.

Osaamiseni on hankinnan ja logistiikan sekä toimitusketjun vastuullisuuden parista. Tuon mukanani kehitysryhmään vastuullisen hankinnan osaamista sekä ymmärrystä kuluttamisen trendeistä.

Olen toiminut myös aikaisemmin vapaaehtoistehtävissä kehittyvissä maissa.

Minusta on tärkeää tarjota kaikille naisille tulevaisuuden uskoa ja mahdollisuuksia. Näin he voivat puolestaan huolehtia tyttöjen koulutuksesta ja olla mukana rakentamassa tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa.

Nainen ja tutkintotodistus.

”Tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat kestävän tulevaisuuden perusta”, sanoo Maija Luukka. Kuva: Maija Luukkaan kotialbumi

Maija Luukka: rohkea kokeilija ja tasa-arvon puolustaja

Rakastan ongelmien ratkaisua ja uuden luomista yhdessä. Olen kestävän kehityksen sekä kokeilukulttuurin puolestapuhuja.

Minulla on kattavaa kokemusta erilaisten startup-ideoiden kehittämisestä ideasta kannattavaksi liiketoiminnaksi, johtamisesta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Naisten Pankissa edistämme naisten yrittäjyyttä sekä omaehtoista toimeentuloa ja sitä kautta luomme konkreettisesti kestävää tulevaisuutta. Uskon, että yrittäjyys sekä kansainvälinen yhteistyö tarjoavat avaimia globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat kestävän tulevaisuuden perusta.

Uskon mahdollisuuksien tasa-arvoon, jonka myötä kaikilla tulisi olla esimerkiksi oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yrittämiseen sukupuolesta, synnyinpaikasta tai mistään muustakaan riippumatta.

Nainen työpöydän ääressä.

”Yhteisöissä ja instituutioissa on voimaa, joilla saadaan konkreettisia tekoja aikaiseksi”, uskoo Kia Luhtanen. Kuva: Jari Tolvanen / Studio Elite

Kia Luhtanen: DNA:ssa naisyrittäjyys ja tekstiiliteollisuus

Tulen yrittäjäsuvusta ja näin ollen naisyrittäjyys ja liiketoiminnan kehittäminen ovat osa DNA:tani. Oma osaamiseni keskittyy vahvasti tekstiilialaan sekä erilaisiin projekti- ja kehityshankkeisiin. Toivon, että pystyn kokemukseni kautta tuomaan jotain uutta pöytään.

Tekstiili- ja vaateteollisuus ovat globaalisti merkittävässä roolissa, mutta näen siinä myös paljon potentiaalia tarkasteltaessa kestävää kehitystä ja naisten toimeentulon tukemista kehittyvissä maissa.

Haluan olla mukana Naisten Pankin työssä, koska naisten ja tyttöjen oikeudet sekä tasa-arvo ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Tärkeintä on ymmärtää, että naisten ja tyttöjen oikeudet ovat avainasemassa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumisessa niin paikallisesti kuin globaalisti.

Uskon vahvasti, että yhteisöissä ja instituutioissa on voimaa, joilla saadaan konkreettisia tekoja aikaiseksi.

Yhdessä saavutetaan aina enemmän.

Lue kehitysryhmän tukemasta Naisten Pankin hanketyöstä maailmalla: