Naisten Pankin puolivuotiskatsaus: Kyläpankit mahdollisuus kehitysmaiden naisille

Vuoden 2009 toukokuussa pyörähti käyntiin Naisten Pankin kolmas toimintavuosi.  Yhteensä Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin rahastoon on kertynyt lahjoitusvaroja liki 900 000 euroa. Osakkaita Pankilla kesäkuun 2009 lopussa oli yhteensä 440.

Kerätyillä varoilla on jo tähän mennessä voitu auttaa tuhansia kehitysmaiden köyhiä naisia perheineen uuden elämän alkuun Etiopiassa, Kambodzhassa, Nepalissa, Perussa, Ugandassa ja Liberiassa.

Naisten Pankin vuoden 2009 alkupuoliskon merkittävimpiä tapahtumia olivat tasavallan presidentti Tarja Halosen vierailu rahaston rahoittamassa hankkeessa Liberiassa maaliskuussa ja Helsingissä tammikuussa järjestetty osakasilta, jossa Halonen toimi illan pääpuhujana.

Edellisvuoden tapaan Naisten Pankin toiminta on vuonna 2009 laajentunut valtakunnallisesti. Tampereella toimii alueellinen yksikkö ja Oulu sekä Pietarsaari ovat aloittamassa toimintaansa.  Kiinnostusta paikallisen toiminnan aloittamiselle on osoitettu myös Rovaniemen, Turun ja Jyväskylän suunnalta.

Uutta hanketoimintaa Vuoden 2009 alkupuoliskolla Nepalissa alkoi uusi Naisten Pankin rahoittama hanke. Kambodzhan hyvin alkanut hanke sai kolmivuotisen jatkorahoituksen.

Naisten Pankin rahoittamien hankkeiden keskeinen toimintamuoto on kyläpankkien perustaminen alueille, joilla ei ole pankkipalveluita joko alueen syrjäisyyden tai väestön köyhyyden vuoksi. Kyläpankkien toiminta antaa taloudellisen mahdollisuuden köyhille naisille, joilla ei ole muita mahdollisuuksia saada lainaa kohtuullisin ehdoin.

– Ennen kuin kyläämme Chrain Bakiin perustettiin oma kyläpankki, jouduimme lainaamaan varoja rahanlainaajilta korkeaan hintaan. Korko oli jopa 15 prosenttia kuukaudessa. Lainan saaminen oli vaikeaa, sillä olemme hyvin köyhiä, kertoo kambodzhalaisen kyläpankin jäsen Nuon Thoun. Hän lainasi rahaa kyläpankilta laajentaakseen omaa siipikarjankasvatustaan.

Pienlainatoiminnan lisäksi kyläpankit rohkaisevat jäseniään säännölliseen säästämiseen.  Lisääntyvät tulot käytetään ensisijaisesti lasten kouluttamiseen ja terveyspalveluiden hankintaan. Varoja sijoitetaan myös asuinolojen kohentamiseen ja kodin tarvehankintoihin.

Kyläpankkihankkeiden oleellisena osana on koulutus. Taloudenpitoon ja pankkien hallinnointiin liittyvän koulutuksen lisäksi pankkien jäseniä perehdytetään esimerkiksi yritystoimintaan, uusiin viljelymenetelmiin, maataloustuotteiden jatkojalostukseen ja kansalaisoikeuksiin. Usein saatavilla on myös ammatillista koulutusta.

– Kyläpankki on meidän oma pankkimme. Elintasomme on parantunut merkittävästi pankin perustamisen jälkeen, kertoo kambodzhalaisen kyläpankin jäsen Korb Varin.

Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima Naisten Pankin rahasto tukee kehitysmaiden naisten työtä köyhyyden voittamiseksi. Rahaston varoilla rahoitetaan muun muassa kyläpankkeja ja niiden pienlainoja, ammattikoulutusta, työkalujen ja materiaalien hankintaa ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa. Hankkeiden toteutuksesta, seurannasta ja raportoinnista vastaa Kirkon Ulkomaanapu.

Lisätietoja: Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan koordinaattori, Liisa Melin,  liisa.melin(at)kirkonulkomaanapu.fi, puh. 050-326 3882 Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Satu Mehtälä,  satu.mehtala(at)finatex.fi, puh.  050 539 8590. www.naistenpankki.fi www.kirkonulkomaanapu.fi