Naisten Pankin säästöryhmissä miljoonan euron pääoma

Hymyilevä nainen istuu vihko kädessä. Taustalla useita iloisia ihmisiä.

Lahjoita

euroa

Naisten Pankin vuosi 2019 oli huippuvuosi varainhankinnallisesti, mutta myös hankerintamalla tehtiin hienoa tulosta. Keräysvaroilla edistettiin 29 800 naisen toimeentuloa ja yrittäjyyttä kuudessa Aasian, Afrikan ja Lähi-idän maassa. Kun heidän perheensä lasketaan mukaan, Naisten Pankin työ kosketti vuonna 2019 kaikkiaan 150 000 ihmistä.

Ylivoimaisesti laajin toimintamuoto on säästö- ja lainatoiminta. Sitä harjoitetaan sekä 20–30 naisen muodostamissa säästö- ja lainaryhmissä että naisten osuuskunnissa, joiden osuuskassoissa on satoja jäseniä. Vuonna 2019 Naisten Pankki tuki 452 säästö- ja lainaryhmää, joissa oli yhteensä yli 17 000 jäsentä; Nepalissa toimi 20 osuuskuntaa, joiden jäsenmäärä oli 6 175. Yhdessä naiset ovat keränneet yli miljoonan euron pääoman, joka kiersi kyläyhteisöissä kohtuukorkoisina lainoina vauhdittamassa naisten omaa tulonhankintaa ja koko paikallistaloutta. Yhteensä 10 400 naista oli ottanut lainan, kukin tarpeensa mukaan. Pienimmillään lainat olivat muutaman euron suuruisia, kun taas osuuskassojen suurimmat lainasummat nousivat jo tuhansiin euroihin. Osalle naisista lainaakin tärkeämpää on säästäminen, joka mahdollistaa rahojen laittamisen syrjään esimerkiksi lasten koulukustannuksia varten.

Naisille oli myös tarjolla erilaisia koulutuksia. Kun säästö- ja laina toiminta käynnistyy, kaikki naiset osallistuvat talouskoulutukseen. Siinä käydään läpi talouden suunnittelun, säästämisen ja myös velanhoidon perusperiaatteet, mikä antaa pohjan tulonhankinnalle. Yrittäjähenkiset naiset osallistuvat yrittäjäkoulutuksiin, joihin usein liittyy neuvontajakso toiminnan alettua. Moni kehittää myös ammatillisia taitojaan: hankkii tietoa viljelymenetelmistä, perehtyy kotieläinten hoitoon, harjaantuu uusiin tekniikkoihin tai opettelee uuden ammatin. Vuoden aikana yli 5 200 naista kehitti joko yrittäjä- tai ammattiosaamistaan Naisten Pankin tuella.

Uusia yrityksiä perustettiin lähes 3 700. Suurin osa näistä toimii epävirallisella sektorilla eli ei ole yritysrekisterissä, mikä on yleistä kaikissa toimintamaissa. Yrityksiä syntyy eniten kaupan ja palvelujen alalle. Tyypillinen yritys on kodin läheisyydessä toimiva päivittäistavaraliike, kioski tai lounaskahvila. Kaupunkioloissa kirjo on huomattavasti laajempi, on erikoiskauppoja ja -palveluita sekä omaa valmistusta – kenkiä, kosmetiikkaa, tilikirjoja, pieni vaatemallisto.

Yritystoimintaa yleisempää on uusien taitojen käyttö lisätulojen hankintaan esimerkiksi jalostamalla tai myymällä kotitilan tuotantoa. Yli 9 000 naista raportoi tällaisia tuloja.

Maaseudulla yleisiä ovat useamman naisen yhteisyritykset. Kun useampi viljelijä toimii yhdessä, tuotantomäärien kasvu tuo huomattavia etuja. Yhteishankinnat tulevat halvemmiksi ja isommat tuotantomäärät kiinnostavat isompia ostajia, jolloin ei olla enää riippuvaisia oman kylän markkinoista. Nepalissa ja Kambodžassa Naisten Pankki tukee 25:tä naisten maatalousosuuskuntaa, joiden rooli tuotannon ja myynnin tehostajana on tuottajaryhmiäkin vahvempi.

Yksi Naisten Pankin arvokkaista päämääristä on naisten usein alisteisen aseman parantaminen. Siinä omaehtoinen toimeentulo, omien oikeuksien tuntemus, yhteistyö ja sen myötä lisääntynyt osallisuuden kokemus ovat tärkeitä tekijöitä. Kahdeksan Naisten Pankin hanke-evaluaation tulosyhteenveto vahvisti, että Naisten Pankin hankkeet ovat lisänneet naisten osallistumista yhteisöjen toimintaan ja antaneet heille sananvaltaa yhteisistä asioista päätettäessä.

Myös uusi sukupolvi huomaa muutoksen. Omista aikaansaannoksistaan voimautunut äiti on paras roolimalli, kertovat lapset itse.