Naisten Pankki etsii kahta harjoittelijaa

Naisten Pankki etsii iloiseen tiimiimme kahta oma-aloitteista ja toimeliasta harjoittelijaa.

Haemme kahta harjoittelijaa Kirkon Ulkomaanavun Helsingin toimistoon. Harjoittelijoiden tehtävänä on tukea Naisten Pankin vapaaehtoisverkostoa sen varainhankinnassa ja tapahtumajärjestelyissä.

Ensimmäisen harjoittelijan työtehtäviin kuuluu mm. yhteydenpitoa verkoston vapaaehtoisten kanssa, sosiaalisen median ja verkkosivujen päivityksiä, materiaalimuokkauksia, postituksia ja muita normaaleja toimistorutiineja. Kevään aikana työtehtäviä on erityisesti 11.5. järjestettävän Naisten Pankin 10-vuotisjuhlan parissa.

Harjoittelun ajankohta on 15.2.-18.5.2017 tai sopimuksen mukaan ja se vastaa työtuntimäärältään kahden kuukauden harjoittelua. Harjoittelun kokonaistuntimäärä on enintään 300 h.

Toisen harjoittelijan työ keskittyy valtakunnalliseen Kävele Naiselle Ammatti –tapahtuman toteutukseen.  Työtehtäviin kuuluu mm. tapahtumaviestintä ja sen koordinaatio vapaaehtoisten tapahtumajärjestäjien sekä yhteistyökumppanien kanssa, sosiaalisen median ja verkkosivujen päivityksiä ja normaaleja toimistorutiineja. Tehtävä edellyttää jonkin verran joustavuutta työaikojen suhteen, sillä työtehtäviä on sovittaessa myös iltaisin ja ainakin sunnuntaina 10.9. sekä lauantaina 7.10.

Harjoittelun ajankohta on 15.5. – 9.10.2017 tai sopimuksen mukaan ja se vastaa työtuntimäärältään neljän kuukauden harjoittelua. Harjoittelun kokonaistuntimäärä on enintään 600 h.

Harjoittelijoiden tehtävät edellyttävät toimistotyökalujen sujuvaa käyttöä ja uusien ohjelmien nopeaa omaksumista. Sosiaalisen median työkalujen käytön hallinta on etu. Tehtävissä on monien erilaisten tehtävien samanaikaista hoitamista eli priorisointikyky on tarpeen. Sujuva suomen ja englannin kielen hallinta on tärkeää ja ruotsin kielen taito on eduksi.

Etsimme harjoittelijoita, joilla on hyvät sosiaaliset taidot ja jotka ovat oma-aloitteisia, toimeliaita ja kyvykkäitä itsenäiseen työskentelyyn. Kiinnostus naisten oikeuksiin ja globaaleihin kehityskysymyksiin on etu.

Tehtäviin liittyvä kokemus ja koulutus katsotaan eduksi, kuten myös kokemus vapaaehtoisten kanssa toimimisesta ja järjestötoiminnasta. Etsimme harjoittelijaa, joka on oma-aloitteinen, toimelias, kyvykäs itsenäiseen työskentelyyn ja omaa hyvät sosiaaliset taidot.

Palkkaus on molemmissa tehtävissä TES:n mukainen 8,97e/h. Harjoittelusta tehdään sopimus korkeakoulun kanssa. Mikäli käytössäsi on harjoittelutuki, se katsotaan eduksi. Tehtävä sijoittuu Kirkon Ulkomaanavun Helsingin toimistoon.

Hae harjoittelupaikkaa alla olevan linkin kautta 22.1.2017 mennessä. Tiedusteluihin vastaa sidosryhmäpäällikkö Asta Turtiainen 16.1. klo 15-16 050-566 6278. Haastattelut tehtävään ovat iltapäivällä 31.1. ja 1.2.2017 Kirkon Ulkomaanavun toimistolla osoitteessa Eteläranta 8, 00130 Helsinki. Kutsut haastatteluun ilmoitetaan 27.1. mennessä. 

HAE HARJOITTELIJAKSI!

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein.  Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö, jonka voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat. Naisten Pankin toimintaa hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu. www.naistenpankki.fi