Naisten Pankki etsii harjoittelijaa

Naisten Pankki etsii iloiseen tiimiimme oma-aloitteista ja toimeliasta harjoittelijaa.

Harjoittelijan tehtävänä on tukea Naisten Pankin varainhankintaa, viestintää ja tapahtumajärjestelyjä. Erityisesti harjoittelija keskittyy valtakunnalliseen Kävele Naiselle Ammatti –tapahtuman toteutukseen.  Työtehtäviin kuuluu mm. tapahtumaviestintä ja sen koordinaatio vapaaehtoisten tapahtumajärjestäjien sekä yhteistyökumppanien kanssa, sosiaalisen median ja verkkosivujen päivityksiä, kokousjärjestelyjä, materiaalimuokkauksia, -tilauksia ja postitusta. Harjoittelijan tehtävänä on myös avustaa muissa Naisten Pankin päivittäisissä toimistotehtävissä.

Harjoittelijan tehtävä edellyttää toimistotyökalujen sujuvaa käyttöä ja uusien ohjelmien nopeaa omaksumista. Sosiaalisen median työkalujen käytön hallinta on etu. Tehtävässä kysytään monien erilaisten tehtävien samanaikaista hoitamista eli priorisointikyky on tarpeen. Sujuva suomen ja englannin kielen hallinta on tärkeää ja ruotsin kielen taito on eduksi. Tehtävä edellyttää jonkin verran joustavuutta työaikojen suhteen, sillä työtehtäviä on sovittaessa myös iltaisin ja ainakin sunnuntaina 9.9. sekä lauantaina 6.10.

Tehtäviin liittyvä kokemus ja koulutus katsotaan eduksi, kuten myös kokemus vapaaehtoisten kanssa toimimisesta ja järjestötoiminnasta. Etsimme harjoittelijaa, joka on oma-aloitteinen, toimelias, kyvykäs itsenäiseen työskentelyyn ja omaa hyvät sosiaaliset taidot. Toivomme, että hakija voi osoittaa kiinnostuksensa naisten oikeuksiin ja globaaleihin kehityskysymyksiin.

Harjoittelun ajankohta on 3.4. – 15.11.2018 tai sopimuksen mukaan ja se vastaa työtuntimäärältään kuuden kuukauden harjoittelua. Harjoittelun kokonaistuntimäärä on enintään 900 h. Tehtävän palkkaus perustuu Kirkon Ulkomaanavun palkkausjärjestelmään ja on 9,34 € / h. Harjoittelusta tehdään sopimus korkeakoulun kanssa. Mikäli käytössäsi on harjoittelutuki, se katsotaan eduksi. Tehtävä sijoittuu Kirkon Ulkomaanavun Helsingin toimistoon. Hae tehtävää alla olevan linkin kautta 4.3.2018 mennessä.

Haastattelut tehtävään ovat maanantaina 12.3. klo 12-14 ja tiistaina 13.3. klo 13-15  Kirkon Ulkomaanavun toimistolla. Kutsut haastatteluun ilmoitetaan perjantaihin 9.3.2018 mennessä.

Mahdolliset tiedustelut: pe 23.2. klo 10-11 ja 15-16; Naisten Pankin koordinaattori Mirna Aho, puh. 040 704 6726.

HAE HARJOITTELIJAKSI >

Naisten Pankki tukee kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein.  Naisten Pankin voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset, lukuisat osakkaat ja lahjoittajat. Naisten Pankin varoja ja hankkeita hallinnoi Kirkon Ulkomaanapu.