Naisten Pankki rikkoi 6 miljoonan rajapyykin

Naisten Pankki on saavuttanut uuden ennätyksen. Kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi on kerätty nyt yli kuusi miljoonaa euroa. Naisten Pankilla on tällä hetkellä 1373 osakasta ja 3444 bisnesenkeliä.

Naisten Pankin bisnesenkelit ovat sitoutuneet säännölliseen lahjoittamiseen. He näkevät, että kehitysmaiden naisten tukeminen on yksi merkittävimmistä keinoista, joiden avulla syntyy kestävää hyvinvointia.

Lahjoitetuilla varoilla rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksien toteutumista. Naisille myönnetään pienlainoja sekä annetaan ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyttä tukevaa koulutusta. Koulutus on kyläpankkien perustamisen ohella olennainen osa hankkeita.

Tähän mennessä hankkeet ovat auttaneet eri puolilla maailmaa lähes 15 000 naista. Tukea saaneita on yhteensä yli 60 000, koska naisten auttaminen hyödyttää myös heidän perheenjäseniään. Hankkeita toteutetaan seuraavissa maissa: Angola, Guatemala, Haiti, Kosovo, Palestiinalaisalueet, Sierra Leone, Kambodzha, Liberia, Nepal ja Uganda. Hankkeiden toteutuksesta vastaa Kirkon Ulkomaanapu.

Naisten Pankin verkostossa on eri puolilla Suomea mukana yli 3000 vapaaehtoista. Toimintaa on 34 paikkakunnalla yli 40:ssä eri ryhmässä. Viimeisen vuoden aikana ryhmät ovat järjestäneet satoja tilaisuuksia, joissa he ovat keränneet varoja ja kertoneet kehitysmaiden naisten tilanteesta.

Lisätietoja:
Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Ritva Ohmeroluoma, p. 050 330 9214

Naisten Pankin johtoryhmän puheenjohtaja, Minna Varajärvi, p. 50 376 1111

Kirkon Ulkomaanavun viestintäjohtaja Veera Hämäläinen, p. 050 386 6634

www.naistenpankki.fi


Naisten Pankin aluesolujen yhteystiedot

www.naistenpankki.fi/solut

Naisten Pankki kerää varoja kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin rahastoa hallinnoi ja hankkeiden toteuttamisesta vastaa Kirkon Ulkomaanapu.