Naisten Pankki saavutti seitsemän miljoonan rajapyykin

Naisten Pankki on kerännyt seitsemän miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon tukemiseksi!

Sunnuntaina 27 paikkakunnalla järjestetty Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma vauhditti Naisten Pankin uuteen ennätykseen. Naisten Pankki on kerännyt seitsemän miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon tukemiseksi.

Naisten Pankilla on tällä hetkellä 1430 osakasta ja 3045 bisnesenkeliä eli kuukausilahjoittajaa. Naisten Pankin bisnesenkelit ovat sitoutuneet säännölliseen kehitysmaiden naisten toimeentulon tukemiseen. Päämääränä on synnyttää kestävää hyvinvointia.

Lahjoitusvaroilla rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksien toteutumista. Naisille myönnetään pienlainoja ja heitä koulutetaan ammatteihin ja yrittäjyyteen. Koulutus on kyläpankkien perustamisen ohella olennainen osa hankkeita.

Tähän mennessä hankkeet ovat auttaneet eri puolilla maailmaa lähes 16 000 naista. Tukea saaneita on yhteensä yli 60 000, koska naisten auttaminen hyödyttää myös heidän perheenjäseniään.

Hankkeita toteutetaan seuraavissa maissa: Angola, Guatemala, Haiti, Kambodža, Kongo, Kosovo, Liberia, Myanmar, Nepal, Palestiinalaisalueet, Sierra Leone ja Uganda. Hankkeiden toteutuksesta vastaa Kirkon Ulkomaanapu.

Naisten Pankin verkostossa on eri puolilla Suomea mukana yli 3000 vapaaehtoista. Toimintaa on 35 paikkakunnalla yli 40:ssä eri ryhmässä. Paikallisryhmät järjestävät vuosittain satoja tilaisuuksia lahjoitusten keräämiseksi kehitysmaiden köyhille naisille.

Lisätietoja:
Naisten Pankin koordinaattori Jaana Hirsikangas,
p. 040 704 6726

Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Reetta Meriläinen,
p. 050 330 9214

Kirkon Ulkomaanavun viestintäjohtaja Veera Hämäläinen,
p. 050 386 6634

Naisten Pankin paikallisryhmien yhteystiedot

 
Naisten Pankki on suomalaisten naisten vuonna 2007 perustama vapaaehtoisyhteisö, joka kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Naisten Pankin voimavara ovat aktiiviset vapaaehtoiset sekä lukuisat osakkaat, lahjoittajat ja yhteistyökumppanit. Naisten Pankki on kerännyt jo lähes seitsemän miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten oikeuksien, toimeentulon ja yrittäjyyden tukemiseksi. Naisten Pankki tukee hankkeita tällä hetkellä yhteensä 12 eri maassa. Kirkon Ulkomaanapu vastaa hankkeiden toteutuksesta. Hankkeissa on mukana lähes 16 000 naista.