Naisten Pankki seuraa koronaviruksen etenemistä

Afrikkalaiset naiset istuvat ringissä.
Koronaviruksen leviäminen vaikuttaa ihmisten elämään joka puolella maailmassa. Naisten Pankin hankkeita toteuttava Kirkon Ulkomaanapu noudattaa kunkin maan viranomaisten ohjeita ja järjestön omia ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  

Miten koronavirus vaikuttaa Naisten Pankin toimintaan Suomessa?

Naisten Pankki ja Kirkon Ulkomaanapu seuraavat aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä. Suomessa KUA:n tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu, henkilöstö työskentelee etäyhteyksin, lukuun ottamatta joitakin välttämättömiä tehtäviä. Naisten Pankin vapaaehtoisten järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet ympäri Suomen on myös peruttu. Mahdollisuuksien mukaan siirrämme tilaisuuksia järjestettäväksi erilaisin etäyhteyksin ja informoimme näistä kaikissa Naisten Pankin kanavissa. Naisten Pankin vapaaehtoiset valtakunnallisesti ja paikallisesti järjestävät tarvittavat kokoukset etäyhteyksin.

Miten koronavirus vaikuttaa Naisten Pankin hankkeisiin?

Toimintamaissa tilanne elää jatkuvasti. KUA on käynnistänyt koronaviruksen leviämisen estämiseen tähtäävän työn kaikkein hauraimmissa olosuhteissa eli pakolaisleireillä. Hygieniatarvikkeiden jakelu ja valistustyö epidemian estämiseksi aloitetaan ainakin Somaliassa, Ugandassa ja Keniassa. Kirkon Ulkomaanavun työntekijät ja kumppanijärjestöt noudattavat viranomaisten ohjeita etätöistä sekä kokoontumisten välttämisestä. Tämä vaikuttaa myös hanketyön aktiviteetteihin ja hankkeiden toteutus tulevat viivästymään. Viruksen leviäminen aiheuttaa haittaa Naisten Pankin tukemille pienyrittäjille. Naisten pienyritykset toimivat useimmiten erilaisten palveluiden ja kaupankäynnin ympärillä eli aloilla, joissa tapahtuu paljon ihmisten välistä kanssakäymistä.

Kriisi- ja katastrofitilanteet heikentävät aina tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten asemaa. Koronaviruksen kaltainen herkästi ihmiskontaktissa ja erilaisten pintojen kautta tarttuva infektiotauti tarkoittaa myös sitä, että naisyrittäjien riski sairastua ja tartuttaa myös perheenjäsenensä on suuri. Sairastuminen tarkoittaa pienyrittäjälle paitsi tulonmenetystä pahimmillaan myös koko elannon menettämistä.

Myös valtioiden määräämät toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tarkoittavat monelle, etenkin palveluiden alalla toimivalle, naisyrittäjälle asiakkaiden ja tulojen menettämistä jopa kuukausien ajalta, mikä voi olla toimeentulon kannalta kohtalokasta.

Naisten Pankki ja Kirkon Ulkomaanapu seuraavat tilannetta aktiivisesti. Jatkamme työtä olosuhteisiin sopeutuen ja tuemme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia jatkossakin.