Naisten Pankki on uusi tapa tukea kehitysmaiden naisia

Virtuaalipankin varoilla rahoitetaan muun muassa mikroluottoja, ammattikoulutusta, työkalujen ja materiaalin hankintaa ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa. NaistenPankki syntyi Liberiassa tammikuussa vierailleiden suomalaisten naisvaikuttajien ja Kirkon Ulkomaanavun (KUA) yhteistyönä. NaistenPankkiin voi ostaa virtuaaliosakkeita tai tukea pankin toimintaa vapaavalintaisella summalla. NaistenPankin osakkaat saavat osinkona hyvää mieltä, tietoa kehitysmaista ja naisten toimeentuloa tukevista projekteista sekä mahdollisuuden vaikuttaa niihin vuosittain järjestettävissä osakasilloissa.

Teemakampanjan tämän vuoden raportillaan Kirkon Ulkomaanapu haluaa korostaa naisten oikeuksien sisällyttämistä kaikkeen kehityspolitiikkaan sekä suunnittelussa että toimeenpanossa.

Naiset edustavat yli puolta maailman väestöstä.  Aitoa kehitystä ei voida saada aikaan, jos heidät pidetään syrjässä kehityksen valtavirrasta.

Raportin kirjoittajina ovat muun muassa alivaltiosihteerit Marjatta Rasi, professori Anne Mikkola, kansalaisaktivisti, sosionomi Anastasia Laitila, Teknologiateollisuus ry:n viestintäjohtaja ja Tietoalojen liiton toimitusjohtaja Tarja Virmala sekä pastori Irja Askola.

Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi raportissa on esimerkkejä Kirkon Ulkomaanavun tukemista hankkeista, joilla tuetaan naisten taloudellista ja yhteiskunnallista osallistumista.

Lisätietoa Naisten oikeudet -teemakampanjasta https://www.afrikannaiset.fi/ ja NaistenPankista https://www.kirkonulkomaanapu.fi/naistenpankki

Kehitysmaiden naiset talouden ja politiikan toimijoina -raportti (pdf)

Lisätietoja:

Kehityspolitiikan koordinaattori Nina Suomalainen, p. 040-519 1599 Viestintäpäällikkö Kirsi Saloranta, p. 040-512 3286

Raporttia voi tilata Kirkon Ulkomaanavusta sirkka.arpiainen(a)evl.fi, tai p. (09) 1802 291