Naisten Pankki vuoden suomalaiseksi ideaksi

Naisten Pankki on valittu kymmenen parhaimman suomalaisen idean joukkoon Ideapäivillä 23.10.2009 Marina Gongress Centerissä. Naisten Pankki on Ideapäivillä mukana näyttelyssä, johon on koottu hyviä suomalaisia ideoita.

Ideapäivän järjestää MARK, Paremman markkinoinnin puolesta/Suomen Markkinointiliitto.