Tapiola-ryhmä ja Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki solmivat yhteistyösopimuksen

Tapiola-ryhmä ja Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankki -rahasto ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen puitesopimuksen yhteistyöstä. Sopimukseen kuuluu muun muassa yhteisiä tapahtumia ja yhteistä näkyvyyttä. Tapiola on tehnyt yhteistyötä Kirkon Ulkomaanavun kanssa jo aiemmin, mutta kumppanuus Naisten Pankin kanssa on uutta. Yhteistyö on osa Tapiola-ryhmän vastuullista yritystoimintaa, jonka kautta Tapiola haluaa tarjota asiakkailleen ja henkilöstölleen mahdollisuuden tehdä vastuullisia tekoja ja ottaa vastuun tavaksi.
 
Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima rahasto, joka tukee erityisesti naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kehitysmaissa muun muassa pienlainojen avulla. Nimestään huolimatta Naisten Pankki ei ole pankki, vaan lahjoitusvaroin toimiva rahasto.
 
Keskinäisenä yhtiönä ja asiakkaidensa omistamana yhtiöryhmänä myös kansainvälisen yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen sopii Tapiolalle hyvin. Vaikka Tapiola toimii pääosin kotimaan markkinoilla, vastuullinen yritystoiminta on maailmanlaajuista. Yhteistyön tavoitteena on myös avata tilaisuuksia Tapiolan asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille tilaisuuksia ottaa osaa kansainväliseen avustustyöhön ja tehdä hyvää. 
 
"Naisten Pankki yhdistää julkisin varoin tehtävän kehitysyhteistyön, lahjoituksiin perustuvan vapaaehtoistyön ja yritysmaailman vastuullisuuden. Tämän tyyppinen toiminta yleistyy varmasti tulevaisuudessa ja se tukee uudenlaista yhdessä tekemistä. Tässä mielessä yhteistyö sopii erinomaisesti Tapiolan arvoihin ja keskinäisen yhtiömuodon perinteeseen. Haluamme antaa myös asiakkaillemme mahdollisuuden olla tätä kautta mukana globaalissa hyvän tekemisessä", Tapiola-ryhmän yhteiskuntavastuuasioista vastaava johtaja Anu Pylkkänen sanoo.
 
Tapiolan ja Naisten Pankin arvomaailmat kohtaavat
 
Naisten Pankin perustajiin ja ohjausryhmään kuuluva Satu Mehtälä korostaa yhteisen arvopohjan merkitystä.
 
"Yhteistyöllemme antaa vahvan pohjan se, että Tapiolan ja Naisten Pankin taustat ja arvomaailmat ovat lähellä toisiaan. Yhteistyömme kautta me Naisten Pankissa uskomme saavamme uusia tukijoita ja sen myötä mahdollisuuksia yhä uusien naisten, perheiden ja kyläyhteisöjen auttamiseen", Satu Mehtälä kertoo.
 
Tavoitteena on monin tavoin tuoda yhteistä näkyvyyttä osapuolille ja tehdä sekä Tapiolan että Naisten Pankin toimintaa tutuksi.
 
Naisten Pankki on rahasto
 
Naisten Pankki -rahaston tukemat kyläpankit myöntävät pienlainoja, antavat ammattikoulutusta ja tukevat naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita. Rahoitetuissa hankkeissa tuetaan yrittäjyyttä eri tavoin.
 
Naisten Pankki perustettiin toukokuussa 2007. Rahastoon on kertynyt vuoden 2009 loppuun mennessä noin 1,5 miljoonaa euroa. Pienlainoja antavia kyläpankkeja on 177.
 
Naisten Pankin tavoitteena on tukea kehitysmaiden naisten toimeentuloa ja yrittäjyyttä monipuolisin keinoin. Naiset ovat pääkohderyhmänä ja määrittävät rahaston nimeä, sillä naisten aseman ja toimeentulon parantamisen on todettu olevan keskeistä köyhyyden vähentämisessä, lasten koulutuksen lisäämisessä ja elintason parantamisessa.
 
 
Lisätietoja:
 
Pia Blom-Johansson
yhteysjohtaja, yhteiskuntasuhteet ja vastuullinen yritystoiminta
Tapiola-ryhmä
040-545 3515
 
Satu Mehtälä
Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin ohjausryhmä
050-539 8590
 
Marja-Riitta Ketola
kehittämisjohtaja
Kirkon Ulkomaanapu
040-739 4505