Thinking Portfolio® tarjoaa Naisten Pankille projektisalkun vapaaehtoistyön koordinointiin

Thinking Business Group ja Naisten Pankki ovat solmineet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen Thinking Portfolio® projektisalkusta. Thinking Portfolio tarjoaa Kirkon Ulkomaanavun omistamalle Naisten Pankin rahastolle projektien johtamisvälineen pro bono -periaatteella. Kevään aikana implementoitava uusi hanke- ja projektisalkkutyökalu helpottaa esimerkiksi vapaaehtoistyön koordinointia, yritysyhteistyön hallinnointia ja nostaa raportoinnin uudelle tasolle.

Naisten Pankin kolmekymmentä paikallisryhmää eli solua järjestävät vuosittain useita satoja tapahtumia. Naisten Pankin vapaaehtoistyön koordinaattori Jaana Hirsikangas uskoo että Thinking Portfolio auttaa Naisten Pankin hankkeiden ja projektien hallinnassa merkittävästi. Hirsikankaan mukaan Suomessa tapahtuvien tiedotuksellisten ja varainhankinnallisten tapahtumien suunnittelu ja toteutus tapahtuu usean eri vapaaehtoisen ja paikkakunnan välillä. Kun suunnittelu voi tapahtua keskitetysti, tehostaa se toimintaa suunnattomasti.

Projektisalkunhallinnan tavoitteena on kohdentaa Naisten Pankin käytettävissä olevat avainresurssit parhaalla mahdollisella tavalla.

”Meillä syttyi lamppu heti kun ymmärsimme, että näinhän Thinking Portfolion avulla voimme konkreettisesti tukea kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja taloudellisen toimeentulon kehittämistä”, iloitsee Esa Toivonen Thinking Business Groupista.

”Kohdentamalla tehokkaasti arvokkaat vapaaehtoistyön ja yritysyhteistyön resurssit maksimoidaan niiden vaikuttavuus. Yhteistyössä Naisten Pankin kanssa yhdistyvät arvot ja hyvä tarkoitus, joita meillä ja lukuisilla menestyneillä asiakkaillamme on kunnia olla tukemassa”, toteaa Toivonen.

Suomalainen Thinking Portfolio on yksinkertainen, mutta tehokas tapa hallita muutamien kymmenien tai useiden satojen projektien salkkua. Thinking Portfolio on päätöksentekoväline hanke- ja projektipäätösten tekemiseen ja projektien seurantaan. Sen tarkoitus on tuoda varmuutta ja vastata kysymykseen: ”teemmekö oikeita projekteja?” ja ”Kohdennammeko resurssimme oikein?”.

Projektipäällikölle projektisalkku toimii välineenä raportoida projektien tilannekuvaa resurssien, budjetin, aikataulun ja projektitoiminnan laadun suhteen. Helppokäyttöisellä ja suositulla Thinking Portfoliolla on yli 5 000 onnellista käyttäjää yli 50 eri maassa.

Lisätietoja Thinking Portfolio projektisalkusta Esa Toivonen, Managing Partner puhelin 040-733 6670 esa.toivonen(at)thinking-business.net

Lisätietoja Naisten Pankista Sari Meller, Yhteyspäällikkö puhelin 050-326 3882 sari.meller(at)kirkonulkomaanapu.fi