Tuottoisat varainhankintakeinot esiin Syyspäivillä Porissa 1.-2.10.

Huhuu kaikki paikallisryhmät ympäri Suomen!

Oletteko kehittäneet ryhmässänne varainhankintakeinon, joka on tuottoisa ja joka voitaisiin ottaa käyttöön muissakin paikallisryhmissä? Esitelkää innovaationne Naisten Pankin syyspäivillä Porissa!

Syyspäivien ohjelmaan on varattu aikaa kolmen keinon esittelyyn, varttitunti kullekin. Onko teidän ryhmänne yksi niistä? Lähettäkää ehdotuksestanne lyhyt kuvaus Jelppari-ryhmälle mielellään heti, mutta viimeistään 1.9. osoitteeseen: jelppari(at)naistenpankki.fi

Kertokaa lyhyesti

  • Mikä on hankkeen nimi ja toteutustapa?
  • Miten monta kertaa idea on jo toteutettu, millä aikavälillä?
  • Miten paljon on tarvittu resursseja – työtä, rahaa, muuta …
  • Miten paljon on saatu euroja tai Ammatteja? Yhdellä toteutuskerralla tai yhteensä.

Jelppari valitsee kuvauksista kolme esiteltäväksi Porissa. Esitystapa on vapaa.

Kaikki ideat julkaistaan Syyspäivien jälkeen AineistoPankissa.