Tutustu Naisten Pankin ohjausryhmän uusiin jäseniin!

Neljä kuvaa miehistä ja naisista rinnakkain sekä Naisten Pankin logo.

Lahjoita

euroa


Naisten Pankin ohjausryhmä sai neljä uutta jäsentä keväällä 2021. Uusien jäsenten osaamisen avulla vahvistetaan Naisten Pankin työn vaikuttavuutta ja strategian tavoitteiden toteutumista. Lue, mitä he kertovat itsestään, taustaan ja halustaan toimia Naisten Pankin hyväksi!

Nainen katsoo hymyillen kameraan.Iina Eloranta, kanavajohtaja, MTV Oy

– Minulla on pitkä ja monipuolinen ura median parissa. Olen tehnyt töitä tv-tuotannoissa, mobiilioperaattorin sisältöyksikössä, peliyhtiössä sekä mainosrahoitteisten tv-kanavien, maksu-tv-kanavien ja suoratoistopalveluiden parissa. Tällä hetkellä toimin MTV Oy:n kanavajohtajana.

Auttamalla heikossa asemassa olevia tyttöjä ja naisia kouluttautumaan ja pääsemään kiinni työelämään ja toimeentuloon, voimme parantaa perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia sekä luoda tasa-arvoisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta globaalilla tasolla. Koulutus ja toimeentulo luovat toivoa ja mahdollisuuksia, joiden vaikutus voi kasvaa yksittäistä ihmistä suuremmaksi.

Naisten Pankki on auttanut kymmeniä tuhansia naisia konkreettisilla, koko paikallista yhteisöä tukevilla hankkeilla. Haluan olla mukana kasvattamassa Naisten Pankin tunnettuutta, saada toimintaan mukaan lisää ihmisiä ja sitä kautta lisätä mahdollisuuksia auttaa yhä useampia tulevien vuosien aikana.

Lähden mukaan Naisten Pankin ohjausryhmään avoimin mielin, valmiina ideoimaan ja innostamaan sekä yhdessä koko Naisten Pankin hienon tiimin ja vapaaehtoisverkoston kanssa saamaan tuloksia aikaan.

Miehen katsoo sivuttain kameraan.Timo Jäntti, Chairman, Taplow Group Finland

– Olen kansainvälisen liike-elämän kasvatti ja vahvasti dataohjattujen päätösten kautta ollut kehittämässä johtamismalleja ja käytäntöjä, joissa yritysten kasvutavoitteet ja arvot ovat linjassa yksilöiden ja tiimien omien tavoitteiden ja arvopohjan kanssa.

The Taplow Group on vaativiin ja korkeatasoisiin rekrytointeihin erikoistunut, monikansallinen yritys. Olemme jo pidemmän aikaa halunneet tuoda suorahakutoimeksiannoissa asiakkaidemme käyttöön diversiteettiä tukevia, asiakkaan profiilin mukaisia kandidaatteja. Toimialasta riippuen se voi tarkoittaa paljon muutakin kuin vain pätevien naisjohtajien headhunttausta. Ja toisaalta pääomasijoittajien ja kasvuyhtiöiden kanssa työskennellessäni tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaaminen on tullut yhtä merkitykselliseksi. Näiden kautta olen ymmärtänyt, että menestyminen on joskus pienestä kiinni, erilaisuus on usein vahvuus ja vaatii yrittäjämäistä rohkeutta nähdä mahdollisuuksia siellä minne moni ei uskalla edes katsoa. Nämä asiat ja arvot ovat myös Naisten Pankin työn keskiössä ja sen vuoksi halusin lähteä mukaan edistämään kehitysmaiden naisten asemaa ja yrittäjyyttä.

Toivon, että oma roolini Naisten Pankissa ei vie hyvän tekemisen fiilistä pois, vaan voisi tuoda tuottavuuden mittaamisen ja arvon luomisen kautta lisää menestymisen mahdollisuuksia, niin Naisten Pankin organisaatiolle kuin sen piirissä oleville yksilöille ja yhteisöille.

Mustavalkoinen kuva naisesta, joka katsoo kameraan.Sini Norta, toimitusjohtaja, Workspace Oy

– Päivätyössäni toimin toimitusjohtajana Workspacessa. Tehtävämme on ymmärtää entistä paremmin työn ydintä, eli vuorovaikutusta, ja tukea organisaatioiden arvonluonnin näkökulmasta toimintaa erityisesti tilan avulla. Minusta on äärimmäisen kiinnostavaa, miten organisoidumme työn äärellä. Tästä syystä olen tehnyt paljon töitä ketterien menetelmien parissa ja ollut perustamassa muun muassa työn merkityksellisyyttä korostavaa Teal Suomi -verkostoa. Minulla on reilun parinkymmenen vuoden kokemus markkinoinnista, viestinnästä ja palvelumuotoilusta ja nykyisessäkin työssäni ihminen ja hänen kokemuksensa ovat hyvin vahvasti keskiössä.

Olen yksinhuoltajaperheestä ja minulla on ollut kaikki mahdollisuudet kouluttautua toiveideni mukaan ja sitä kautta työllistyä. Kaikissa maissa tämä ei suinkaan olisi ollut mahdollista. Siksi haluan tukea kehittyvien maiden naisia kohti toimeentuloa, jotta heidän lastensa vapaus elämänvalinnoissa lisääntyisi. Toimeentulo on myös keskeinen elementti globaalissa matkassa kohti tasa-arvoa. Olen ollut mukana Naisten Pankissa pitkään ja minulla on ollut mahdollisuus nähdä toiminnan tuloksia käytännössä esimerkiksi Kambodžassa ja Nepalissa. Naisten Pankissa minua viehättää myös fokus. Maailmassa, jossa on paljon kehitettävää, on mahdollista kirkkaan fokuksen avulla saada jotain merkittävää aikaiseksi.

Olen ollut työstämässä Naisten Pankin kansainvälistymisajatuksia ja niiden vuoksi käynyt useaan otteeseen Nepalissa kehittämässä paikallisen Naisten Pankin konseptia. Hanke on jäänyt pandemian jalkoihin, mutta näen isoja mahdollisuuksia toiminnan kansainvälistämiselle. Kansainvälistymisen lisäksi haluan tutkailla digimaailman mahdollisuuksia sekä nostaa esiin lempiaihettani: mikä on paras tapa toimia juuri nyt ja miten voisimme kehittää toimintaamme.

Nainen istuu pallotuolissa kirjahyllyjen edessä.

kuva: Joel Maisalmi

Kaisu Karvala, Euroopan ja UK:n liiketoimintojen johtaja, Access Partnership

– Työskentelen Access Partnershipissa, joka tarjoaa lainopillista ja kaupallista neuvontaa teknologiayhtiöille. Ennen korona-aikaa sukkuloin Brysselin, Lontoon ja Helsingin välillä, nyt asemapaikkani on Helsinki ja 100 vuotta vanhan puutalon kellari Käpylässäi!

Olin nuorena aktiivinen kehitysmaakaupan myyjä Turussa ja perustin koulumme oppilaskuntaan Afrikka-yhdistyksen, joka keräsi SPR:n kanssa rahaa. Sittemmin tein graduni kehitysmaiden ja EU:n kauppapolitiikasta ja nyt takana on 25-vuotinen ura Euroopassa teknologian, markkinoinnin ja viestinnän parissa. Rakkaus kehitysyhteistyöhön on säilynyt kaikki nämä vuodet: olen toiminut Naisten Pankin lahjoittajana sekä Nenäpäivässä yritysmaailman edustajana ja sponsorina.

Toimin Soneran ja TeliaSoneran edunvalvontajohtajana Brysselissä vuosina 1998-2011 ja samanaikaisesti Eurooppalaisen mobiilialan kattojärjestö GSM Association Europen ensimmäisenä naispuolisena puheenjohtajana 8 vuotta. Tänä aikana lanseerasimme globaalin avunanto-ohjelman ”Connected Women” kehitysmaissa asuville naisille. Huomasimme, että mikäli köyhään kylään annettiin yksi kännykkä kylän uskotulle naiselle, oli kylässä kohta 10 uutta työpaikkaa. Työskennellessäni viestintäjohtajana Roviolla 2011-2017 sain puolestaan olla mukana muun muassa WFP:n ja Maailmanpankin yhteisissä hankkeissa.

Nyt tahdon antaa Naisten Pankin käyttöön sekä kotimaisen että kansainvälisen kontaktiverkostoni, oppimani globaalit brändikuviot sekä ennen kaikkea saada uusia rahoittajia mukaan tärkeään työhömme. Tyttöjen koulutus, naisten yrittäjyys, tasa-arvo, mikrolainat ja teknologia ovat asioita, joiden eteen olen valmis tekemään hartiavoimin töitä!