Vähemmän, mutta paremmin ja ilon kautta

Naisten Pankin suuri unelma elää vahvana. Kehi­tysmaiden naisten toimeentulon ja yrittäjyyden tukemiseen on kerätty jo 7,7 miljoonaa euroa!

Naisten Pankin keräämillä rahoilla on tuettu yli 16 000 naista. Tuki on mahdollistanut niin kyläpan­kit, lukutaito-opetuksen kuin maatalousneuvonnan ja oikeusvalistuksen. Suomalaisnaiset ovat tarttuneet käteen, kulkeneet rinnalla, kertoneet teoillaan tarinaa toivosta.

Naisten Pankki on rahoittanut ja Kirkon Ulko­maanapu toteuttanut hankkeita 13 maassa neljässä maanosassa. Tulokset ovat olleet todella hyvät, mutta johtavissa ryhmissä on kysytty, voitaisiinko toimintaa kehittää vielä vaikuttavammaksi vaikkapa keskittämäl­lä maantiedettä ja voimavaroja? Vastaus oli: kyllä.WP_20141005_10_59_21_Pro

Vuoden 2014 lopulla ohjausryhmä tuoreutti han­kelinjaukset. Niiden mukaan hankkeet keskitetään aiempaa harvempiin maihin, mutta valittuihin maihin ja hankkeisiin sijoitetaan enemmän euroja ja ideoita. Suunnitellaan hankkeet vielä paremmin.

Hankkeissa keskitytään Naisten Pankin toiminnan perusajatuksiin: kyläpankkeihin, osuuskuntiin sekä yrittäjyystaitojen ja ammattikoulutuksen tukemiseen. Kansalaistaidot ja oikeustietoisuus kulkisivat läpäisevi­nä teemoina koulutuksen sisällä.

Nyt Naisten Pankki toimii kahdeksassa maassa, kolmessa maanosassa ja tietysti täällä Suomessa, jossa valtava vapaaehtoisten joukko uurastaa iloisesti, jotta kehitysmaiden naisilla olisi toivo ja tulevaisuus.

Sydämellinen kiitos lahjoittajille, aktiiveille, hanke­työntekijöille, meille kaikille!

Reetta Meriläinen

ohjausryhmän puheenjohtaja

Julkaistu Naisten Pankin Vuosikatsauksessa 2014.