Työmme tulokset

Naisten Pankki on edistänyt naisten asemaa 16 maassa vuodesta 2007 alkaen.

12 vuoden aikana Naisten Pankin työstä on hyötynyt 60 000 ihmistä.

Vuonna 2018 Naisten Pankki kehitti 18 000 naisen toimeentuloa.

Naisten Pankin tukema kehitysyhteistyö edistää hauraassa asemassa olevien naisten toimeentuloa ja yrittäjyyttä kestävän kehityksen periaattein. Vaikka hankkeiden vaikutus kohdistuu aina naisten aseman edistämiseen, hankkeiden positiiviset vaikutukset näkyvät myös perheiden ja yhteisön hyvinvoinnin kasvuna. Hankkeiden tavoitteena on naisten taloudellisen ja sosiaalisen itsemääräämisoikeuden kasvattaminen.