Vuosi 2019 oli Naisten Pankin historian menestyksekkäin

Vuosi 2019 oli Naisten Pankin historian tuottoisin. Lahjoituksia kertyi vuoden aikana 2 032 860 euroa. Perustamisvuodesta 2007 lähtien varoja on kerätty yhteensä 17 miljoonaa euroa.

Lahjoita

euroa

Kuukausilahjoitukset olivat edelleen kaikkein tärkein lahjoitusmuoto. Ne kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, samoin kuin testamentti- ja seurakuntalahjoitukset. Varainhankinnan tueksi toteutettiin naistenpäivän ’Koulutus kuuluu kaikille’ ja #kerrankuussa-kampanjat sekä valtakunnalliset Kävele Naiselle Ammatti ja Golfaa Naiselle Ammatti -tapahtumat.

Lahjoittajille, yrityskumppaneille ja sidosryhmien edustajille järjestettiin kutsuvierastilaisuus teemalla naiset ja ilmastonmuutos. Syksyllä 2019 Naisten Pankki sai historiansa suurimman, 300 000 euron suuruisen yksityislahjoituksen naisten toimeentulon tukemiseksi Ugandassa kolmen vuoden ajalle.

Vuoden 2019 lopussa Naisten Pankilla oli 3 416 kuukausilahjoittajaa ja 1 653 osakasta. Valtakunnallisia yrityskumppaneita oli 28. Yritysyhteistyön muotoja olivat tuote- ja tapahtumayhteistyö sekä kerta- ja hankelahjoitukset.

Naisten Pankin tunnus, visuaalinen ilme ja verkkosivut uudistettiin.

Hanketyö

Vuonna 2019 Naisten Pankilla oli yhteensä 13 hanketta kuudessa maassa. Naisten Pankin ohjausryhmän vahvistamassa uudessa hankestrategiassa kestävän kehityksen periaatteet nostettiin entistä vahvemmin esille.

Ugandan sosiaalisen kanalayrityksen suunnittelu jatkui ja rakentaminen alkoi keväällä 2020. Naisten Pankin varainhankinnan laajentamista Nepaliin selvitettiin.

Naisten Pankin vapaaehtoisista ja Kirkon Ulkomaanavun henkilöstöstä koostuva kehittämisryhmä päivitti hankestrategian ja teetti hanke-evaluaation kahdeksasta hankkeesta vuosilta 2008–2018.

Vahva verkosto

Naisten Pankin verkostossa toimi yli 3 000 vapaaehtoista ja paikallisryhmiä oli 42 eri puolilla Suomea. Uusin paikallisryhmä perustettiin Utsjoelle. Ulkomailla vapaaehtoistoimintaa oli Espanjassa, Kreikassa, Kroatiassa ja Saksassa.

Vapaaehtoiset järjestivät satoja tilaisuuksia, joissa muun muassa luettiin, tanssittiin, joogattiin, laulettiin – ja ruokailtiin – Naisten Pankin hyväksi. Paikalliset yritykset ja yhteisöt tukivat tapahtumia.

Paikallistoiminnan tueksi järjestettiin Pyörittäjäklubi-tapaamisia verkossa ja uusille vetäjille julkaistiin oma opas. Vapaaehtoisille lähetettävä uutiskirje, Jelppariposti, uudistettiin.

Verkoston yhteiset Talvipäivät järjestettiin Tampereella ja Syyspäivä Helsingissä.

Talous ja hallinto

Naisten Pankin varainhankinta on Kirkon Ulkomaanavun alaista toimintaa, ja varainkeruu tapahtuu sen rahankeräysluvalla.

Naisten Pankin kaksi palkattua yhteyspäällikköä vastasivat yksityisvarainhankinnan kokonaisuudesta, valtakunnallisista kampanjoista sekä vapaaehtoisten toiminnan tuesta.

Vapaaehtoiset keräsivät varoja lipaskeräyksin, myymällä tukituotteita ja hankkimalla yrityskumppaneita. Vapaaehtoisten rooli viestinnässä ja markkinoinnissa oli merkittävä.

Kuluprosentti oli 16,6 prosenttia.

Ohjausryhmän puheenjohtaja vaihtui toukokuussa, kun Reetta Meriläinen luovutti viestikapulan Anni Vepsäläiselle. Naisten Pankin strategiatyö aloitettiin ohjausryhmän johdolla kesäkuussa 2019, ja se valmistui helmikuussa 2020.

Naisten Pankin johtoryhmä muodostuu Naisten Pankin toimiston henkilökunnasta sekä neljän valtakunnallisen ryhmän vetäjistä. Viestintä- ja yritysyhteistyöryhmien sekä vapaaehtoisten paikallistoiminnan tukiryhmä Jelppareiden rinnalla uutena valtakunnallisena ryhmänä aloitti nuorten aikuisten virtuaalitiimi Next Generation.

Liisa Kapanen ja Paula Pauniaho
Johtoryhmän puheenjohtajat