Yacine Samb: Oma toimeentulo tuo naisille taloudellista riippumattomuutta ja aitoja vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämäänsä

Yacine Samb nojaa terracottan väriseen seinään

Lahjoita

euroa


Googlen Pohjois-Euroopan kasvumarkkinointipäällikkönä ja diversiteettiasiantuntijana toimiva Yacine Samb on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka rakentaa siltoja kohti kestävää yhteistyötä ja tulevaisuutta. Yacine on mukana Naisten Pankin Muutoksen kasvot -kampanjassa, koska Yacine uskoo, että vain tasavertaisessa yhteiskunnassa voimme rakentaa kestävää ja reilua tulevaisuutta. Naisissa on muutosvoimaa!

Tänään on kansainvälinen naistenpäivä. Niin moni sukupolvi ennen minua on mahdollistanut suomalaisen naisen aseman tasolle, jota katsotaan maailmalla ylöspäin. Suurella kunnioituksella kiitän kaikkia, jotka tänäänkin tunnistavat maailman epäoikeudenmukaisuutta ympärillään ja käyttävät koulutusta miekkanaan ystävällisen yhteiskunnan puolesta. Tasa-arvoisen ja moniäänisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikilla on ääni.

Yacine Samb katsoo kameraan.

Yacine luottaa naisten muutosvoimaan ja uskoo, että vain tasavertaisessa yhteiskunnassa voimme rakentaa kestävää ja reilua tulevaisuutta.

Hauraissa, matalan tulotason maissa elävä nainen on erityisen haavoittuva epätasa-arvoisen asemansa vuoksi. Jos nainen on riippuvainen muiden tuloista ja turvasta, hänellä ei ole mahdollisuutta tehdä omia valintoja. Omat tulot antavat mahdollisuuden valita, mihin rahaa käytetään.

Sen lisäksi työnteko kodin ulkopuolella avaa maailmaa ja rikastuttaa elämää. Koulutus on elinehto kestävälle kehitykselle, sillä pääsy oikean tiedon äärelle ja oikean tiedon saaminen mahdollistaa valintojen tekemisen.

Kuten ilmastokriisin ratkaiseminen tarvitsee kaikkia, muutos tasa-arvoasioissa vaatii yhteistyötä sekä aitoa kiinnostusta ympäröivää maailmaa ja erilaisuutta kohtaan kaikilta. Menestykseen ja muutokseen tarvitaan muiden tukea – sitä että joku seisoo rinnalla ja uskoo. Joskus tarvitaan myös taloudellista tukea yritystoiminnan käynnistämiseen. Mm. Senegalissa, missä osa perheestäni asuu, naisten itsenäinen toimeentulo tuo mahdollisuuden päättää omasta rahankäytöstä. Se lisää tasa-arvoa perheen sisällä, mutta myös laajemmassa perheessä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Lisääntyvä päätäntävalta tuo rohkeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan muillakin tavoin.

Lahjoita

euroa