Hakukriteerit

Haemme Naisten Pankin tehtäviin ammattilaisia, joka pystyvät hyödyntämään omaa asiantuntemustaan erilaisissa ympäristöissä. Skills donation –ohjelman yleiset hakukriteerit ovat:

 • vähintään 25 vuoden ikä
 • toimeksiannossa määritelty koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus toimeksiannon alalta
 • hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi ja englanti, mahdollisesti paikallisen kielen taito)
 • kokemus toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu
 • hyvät vuorovaikutustaidot, avoimuutta, kulttuurienvälistä osaamista, joustavuutta ja sopeutumiskykyä
 • hyvät viestintävalmiudet, kyky ja halu esiintyä
 • hyvä terveys
 • hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa olosuhteissa

Tehtäväkohtaiset kriteerit:

Yrittäjyyskouluttaja, Promoting Women’s Entrepreneurship –hanke, Kambodzha

 • Hallitset erinomaisesti liiketoiminnan suunnittelun kaikkine osa-alueineen ja tunnet pienyrityksen alkuvaiheen haasteet. Sinulla on kokemusta aloittavien yrittäjien kouluttajana, sparraajana ja/tai yrityskehittäjänä.
 • Osaat suunnitella ja rakentaa tavoitteellisen koulutus- ja kehittämisohjelman uusille yrittäjille. Hallitset osaamistarvekartoitusten, koulutussuunnittelun ja koulutuksen tekniikoita ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä eritasoisissa ryhmissä. Pystyt kouluttamaan ja ohjaamaan myös kouluttajia ja tuottamaan koulutusmateriaalia englannin kielellä. Alan terminologia on sinulla hallussa.
 • Kykenet toimimaan monikulttuurisen tiimin jäsenenä ja antamaan oman panoksesi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastaanotat ja jaat tietoa avoimesti ja arvostat muiden osaamista ja näkemyksiä.
 • Olet ongelmatilanteissa joustava ja ratkaisukeskeinen. Sopeudut nopeisiin muutoksiin ohjelmassa ja aikatauluissa ja ymmärrät kulttuurisia erityispiirteitä.
 • Olet kiinnostunut naisten asemasta globaalisti ja erityisesti naisten oikeuksien tasa-arvoisesta toteutumisesta. Naisyrittäjyyden edistäminen on lähellä sydäntäsi.
 • Sinulla on halua ja osaamista esitellä työn tuloksia kirjallisesti ja yleisön edessä sekä suomeksi että englanniksi.

 

Takaisin Skills donation -haun pääsivulle ->