Yleiset hakukriteerit

Haemme Naisten Pankin tehtäviin ammattilaisia, joka pystyvät hyödyntämään omaa asiantuntemustaan erilaisissa ympäristöissä. Skills donation –ohjelman yleiset hakukriteerit ovat:

 • vähintään 25 vuoden ikä
 • toimeksiannossa määritelty koulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus toimeksiannon alalta
 • hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi ja englanti, mahdollisesti paikallisen kielen taito)
 • kokemus toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu
 • hyvät vuorovaikutustaidot, avoimuutta, kulttuurienvälistä osaamista, joustavuutta ja sopeutumiskykyä
 • hyvät viestintävalmiudet, kyky ja halu esiintyä
 • hyvä terveys
 • hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa olosuhteissa

Tehtäväkohtaiset kriteerit:

POWER-hankkeen evaluaatio, Nepal

 • Olet kiinnostunut naisten asemasta globaalisti ja erityisesti naisten oikeuksien tasa-arvoisesta toteutumisesta. Kehityskysymykset ovat lähellä sydäntäsi.
 • Olet perehtynyt liiketoimintaan, naisyrittäjyyteen tai yritysrahoitukseen joko oman yrittäjätaustasi kautta tai ammatissa, joka on saattanut sisältää pienten tai alkuvaiheen yritysten neuvontaa, yrittäjyyskoulutusta/-konsultointia tai pankkitoimintaa. Osuustoiminnan ja maaseutuelinkeinojen tuntemuksesta on hyötyä.
 • Tunnet hanketoiminnan perusteet. Hankkeiden suunnittelu-, seuranta- ja/tai arviointikokemuksesta on hyötyä.
 • Kykenet toimimaan monikulttuurisen tiimin jäsenenä ja antamaan oman panoksesi tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vastaanotat ja jaat tietoa avoimesti ja arvostat muiden näkemyksiä.
 • Sinulla on utelias, tutkiva ja analyyttinen mielenlaatu. Pystyt havainnoimaan ja vetämään johtopäätöksiä näkemästäsi ja kuulemastasi ja ilmaisemaan itseäsi sujuvasti englannin kielellä. Kirjallinen raportointi ei ole sinulle ongelma.
 • Olet ongelmatilanteissa joustava ja ratkaisukeskeinen. Sopeudut nopeisiin muutoksiin ohjelmassa, aikatauluissa ja luonnonoloissa ja ymmärrät kulttuurisia erityispiirteitä.
 • Sinulla on halua ja osaamista esitellä työn tuloksia kirjallisesti ja yleisön edessä.

 

Takaisin POWER-hankkeen ilmoitukseen