Tytöt pelastaisivat maailman – jos vain saisivat

Tyttö seisoo kotinsa edessä ja pitelee kiinni polkupyörästään.
Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11.10. Tutkimustieto osoittaa, että me tytöt ja naiset pelastaisimme maailman – jos vain saisimme siihen mahdollisuuden.

Tue tyttöjen koulutusta – hanki Stipendi tytölle  >>

Naisten maailmassa ei ole sotia.

Jos naiset otettaisiin mukaan ennaltaehkäisemään konfliktien syttymistä sekä rauhantyöhön konfliktitilanteen jälkeen, olisi tutkimusten mukaan sotia vähemmän. Naisten mukanaolo rauhanneuvotteluissa vaikuttaa positiivisesti paitsi rauhan syntymiseen, myös sen kestävyyteen. Tutkimus osoittaa myös, että sukupuolten tasa-arvossa edistyneet maat käyttävät pienemmällä todennäköisyydellä voimakeinoja toisia valtioita vastaan.*

Ungandalainen Loyce Bukumi puhuu säästöryhmän kokouksessa. Taustalla naisia.

Naisten Pankin säästöryhmäläinen Loyce Bukumi puhumassa kokouksessa. Naisten osallistuminen päätöksentekoon hillitsee konflikteja.

Naisten maailma pelastuu ilmastonmuutokselta.

Tytöt ja naiset ovat kehittyvissä maissa usein vastuussa kotitaloustöistä, kuten ruoan valmistuksesta ja veden hankkimisesta. He ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen aiheuttamille muutoksille elinympäristöissään. Juuri siksi he ovat toisaalta myös avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Naiset ovat usein paikallisten ekosysteemien ja luonnonvarojen asiantuntijoita: tieto kestävistä elintavoista kulkee juuri naisten kautta ja heillä on jo paljon arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen riskeihin varautumisesta. Naiset vastaavat usein myös kotitalouksiensa energian hankinnasta ja käytöstä, mikä voisi mahdollistaa kestävän energian käytön laajentumisen vauhdilla.

Naisten maailmassa ei ole nälänhätää.

Nainen ruokkii kanoja pihallaan.

Sylivia Alinitwe ruokkii kanoja pihallaan. Jos naisilla olisi yhtälaiset resurssit kuin maanviljelijämiehillä, nälkäisten määrä voisi vähentyä jopa 100-150 miljoonalla.

Maailmaa yhä akuutisti vaivaava nälänhätä lievittyisi, jos naisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa asiaan. Tutkimuksen mukaan nälkäisten määrä voisi globaalisti tippua jopa 100–150 miljoonalla jos naismaanviljelijöillä olisi samat resurssit kuin maanviljelijämiehillä. Naisten koulutuksen myötä myös lasten aliravitsemus voisi globaalisti vähentyä 43 prosentilla.**

Naisten ja tyttöjen asema vaarassa heikentyä

Kukapa ei haluaisi maailmaa, jossa olisi vähemmän sotia ja nälkää ja jossa ilmastonmuutoksen vaikutuksia pystyttäisiin hillitsemään? Vaikka tutkimustulokset ovat kiistattomia ja vaikka 188 maata on sitoutunut YK:n naisten oikeuksia ja tasa-arvoa edistävään sopimukseen, on tyttöjen ja naisten osa globaalisti yhä heikko. Maailmaa ravisteleva pandemia on osunut pahiten hauraissa maissa asuviin tyttöihin ja naisiin. Tyttöjen kouluun paluu on epävarmaa, lapsiavioliitot lisääntyvät ja hoivataakka on kasaantunut naisille. Yhä useampi tyttö ja nainen kohtaa perheväkivaltaa. Viime vuosikymmeninä otettuja edistysaskelia uhkaa lisäksi ilmastonmuutos, jonka vaikutukset kohdistuvat erityisen vahvoina kehittyvien maiden tyttöihin ja naisiin. Pelkona on, että kehityksen rattaat kääntyvät väärään suuntaan.

Mikä avuksi?

Nuori nepalilainen opiskelijatyttö Srey Ny katsoo kameraan huoneessaan.

Tyttöjen koulutus on avainasemassa tasa-arvoisen ja kestävän maailman rakentamisessa.

Koulutus – niin tyttöjen, poikien, naisten kuin miesten – on avainasemassa tasa-arvoisemman maailman ja paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Koulutuksella muutetaan asenteita ja tuetaan tyttöjen ja naisten kasvamista vaikuttajiksi, joilla on roolinsa kaikilla vaikuttamisen areenoilla aina kotitalouksista politiikkaan ja liike-elämään. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole vain hyvä tavoite itsessään, vaan ehto meidän itsemme, yhteiskuntiemme ja koko maapallon hyvinvoinnin edistämiselle.

Olen todistanut Naisten Pankin vapaaehtoisena tarinoita, joissa pienellä panoksella kehitysmaan naisen koulutukseen on saatu aikaan suuria, kyläyhteisön kokoisia muutoksia. Niin perheen, yhteisön kuin naisen omat asenteet muuttuvat, kun naisen omaehtoinen toimeentulo mahdollistuu ja tietoisuus omista kyvyistä ja oikeuksista lisääntyy. Tyttöjen koulutuksella voidaan tukea lapsesta lähtien maailmankuvaa, jossa tytöt ovat vaikutusvaltaisia ja tasa-arvoisia toimijoita ympäristössään. Koulutuksella, jos millä, saadaan aikaan valtavia, maailman kokoisia muutoksia.

Sodat ja konfliktit, ilmastonmuutos ja nälänhätä koskevat kipeimmin juuri naisia ja tyttöjä. Siksi heillä on myös avaimet ja todellinen tahto muutoksen aikaansaamiseksi. Tuetaan tyttöjä niin meillä kuin muualla kasvamaan vahvoiksi vaikuttajiksi, jotka tunnistavat oman kykynsä muuttaa maailmaa!

Teksti: Miitta Eronen
Kuvat: Fredrik Lerneryd

Tue tyttöjen koulutusta – hanki Stipendi tytölle  >>

* UnWomen
**http://www.fao.org/gender/resources/infographics/the-female-face-of-farming/en/

Ensimmäinen versio artikkelista julkaistiin vuonna 2017.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Sharmilasta tuli yrittäjä: “Elämäni on muuttunut täysin”

Nepalilaista Sharmila Lamaa, 39, hymyilyttää. Hän asuu 18-vuotiaan tyttärensä kanssa Manikhelin kylässä Lalitpurin alueella lähellä Kathmandua. Sharmilalla on menestyvä käsityöyritys ja hän aikoo kouluttaa ja työllistää myös muita naisia. Kaikki...

Lue lisää

10+1 lupaavaa ennusmerkkiä nuorille naisille

Ole tyttöjen tukena. Lahjoita Stipendi tytölle >> Viime vuosina nuorten naisten tulevaisuus on ollut entistä vahvemmin heidän omissa käsissään. Pandemia on kuitenkin jarruttanut joitakin hyviä kehityskulkuja. Tyttöjen koulunkäynti on saattanut keskeytyä...

Lue lisää

Kuljemme naisten ja perheiden rinnalla koronakriisin läpi

Koronapandemia on vaikeuttanut tyttöjen ja naisten elämää monin tavoin. Kriisi on sulkenut perheitä koteihinsa ja lisännyt naisille kaatuvien kotitöiden määrää. Samaan aikaan lähisuhdeväkivalta on kasvanut. Onneksi naiset ovat saaneet elintärkeää...

Lue lisää

Naisten yrittäjyyden ja urakehityksen kannustamisella muutetaan maailmaa

Career girl on naisten yrittäjyyttä ja urakehitystä edesauttava yhteisö. Yhteisön nimi viittaa intohimoiseen omaan uraansa panostavaan naiseen, joka sallii menestyksen niin itselleen kuin muille. Yhteisön perustaneen Mariannen mukaan, kuka vain...

Lue lisää

Nimeni on Damaris

Kun Kirkon Ulkomaanapu kysyi Keski-Afrikan tasavallan syrjäisessä luoteisosassa asuvilta naisilta, minkälaista tukea he arkeensa kaipasivat, naiset mainitsivat ensimmäisten asioiden joukossa haluavansa oppia lukemaan. Toiveiden pohjalta syntyi Naisten Pankin hanke, jonka...

Lue lisää

4 ratkaisua ilmastokriisiin, jotka parantavat tasa-arvoa ja tuloksia

Anna Naisten Pankin Ilmastolahja, joka vahvistaa naisten osaamista » Ilmastokriisi uhkaa tyttöjen ja naisten oikeuksia monella tapaa. Samaan aikaan juuri heitä tarvitaan kriisin ratkaisemiseen. Naisilla on tietoja ja taitoja, joita...

Lue lisää

3 syytä, miksi ilmastokriisi heikentää naisten asemaa

Anna Naisten Pankin Ilmastolahja, joka vahvistaa naisten osaamista » Naisten oikeuksien toteutumisella on monta estettä ja lasikattoa. Mutta tiesitkö, että naiset kamppailevat myös luonnonvoimia vastaan. – Ilmastonmuutos tuplaa haasteiden määrän...

Lue lisää

Kävele Naiselle Ammatti 10.10. Mäntsälässä

Tule mukaan Kävele Naiselle Ammatti -tempaukseen Mäntsälässä sunnuntaina 10.10.21 klo 12–14, lähtö ja paluu Mäntsälän Seurojentalon parkkiksella. Kukin voi valita haluamansa pituisen lenkin käveltäväkseen. Mukaan voit ilmoittautua Naisten Pankin sivun...

Lue lisää

Kävele Naiselle Ammatti Nivalassa

Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma. Lähtö seurakuntakodin pihalta. Ennen lenkkiä yhteinen alkulämmittely. Vaihtoehtoina kolme erimittaista kävelylenkkiä. Lenkin jälkeen tarjoilua. Mahdollisuus lahjoittaa Kirkon Ulkomaan avun kautta hauraiden maiden naisille. Myytävänä myös arpoja!...

Lue lisää

Naisten tukeminen auttaa kehittyviä maita selviytymään kriiseistä

Suomessa koronapandemiaa on pidetty kurissa erilaisin rajoituksin ja tehokkaalla terveydenhoidolla. Meillä kaikki pääsevät testiin ja halukkaat saavat rokotteen. Vakavasti sairastuneille löytyy sairaalapaikka ja tehohoitoa. Toisin on monissa kehittyvissä maissa, joissa...

Lue lisää

Voin vaikuttaa itse elämääni

Eman Radwan on 31 -vuotias neljän lapsen äiti Jordaniassa. Elämäntilanteen muututtua hänen oli hankittava itselleen ammatti pystyäkseen elättämään lapsensa. Eman pääsi harjoittelijaksi kauneushoitolaan, jossa hän sai kokemusta kauneudenhoitoalasta ja siinä...

Lue lisää

Naisten Pankin kampanja kannustaa toimimaan tasa-arvon puolesta

Vuosi sitten alkanut koronapandemia on kiristänyt naisten jo ennestään huonoa asemaa. Kriisi on vaikeuttanut työntekoa ja sitonut naiset tiiviimmin kodinpiiriin ja hoivatyöhön. Vuosikymmenien positiivinen kehitys äärimmäisen köyhyyden vähentämisessä on kääntynyt...

Lue lisää

Tasa-arvoon on vielä matkaa

1. Näkymätön työ Kaikki naiset tekevät työtä, mutta kaikesta työstä ei makseta palkkaa. Perinteisesti työksi lasketaan tuottava työ. Sen ulkopuolelle jää näkymätöntä ja sen vuoksi palkatonta työtä, jota tehdään kodeissa...

Lue lisää

Naisten Pankki kouluttaa – Näin onnistut paikallisessa yritysyhteistyössä!

Alla ovat koulutuksen tavoitteet ja sisältö, linkki ilmoittautumiseen ja ennakkokyselyyn, koulutuksen Teams-linkki sekä tietoa kouluttajista. Koulutuksen tavoitteena on – antaa rohkeutta ottaa yhteyttä yrityksiin – tukea paikallista yritysyhteistyötä, jotta saamme...

Lue lisää

Viisi hyvää syytä tukea naisten työllistymistä ja toimeentuloa

Naisten koulutus- ja tulotason nousulla on tutkitusti lukuisia myönteisiä vaikutuksia. Se esimerkiksi pienentää tehokkaasti perheiden lapsilukua ja hillitsee näin väestönkasvua. Kirkon Ulkomaanavun ja Naisten Pankin toimeentulotyön ydintä ovat osuuskunnat ja...

Lue lisää

Stipendin ansiosta pystyin jatkamaan koulua – Srey Nyn tarina

Anna Stipendi tytölle >> Opiskelua ja vapaaehtoistyötä Srey Ny kertoo tavallisesta päivästään. Hän herää noin kello 6 ja valmistautuu kouluun. Se alkaa kello 7. Koulu on noin puolen kilometrin päässä tyttöjen...

Lue lisää

Tyttöjen talo on täynnä toivoa – Stipendi antaa mahdollisuuden koulunkäyntiin

Kralanhin kylässä, 55 kilometriä Kambodžan maailmankuuluilta Angkor Watin temppeleiltä luoteeseen, sijaitsee talo, jonka asukkaiden elämä on muuttunut Naisten Pankin stipendien ansiosta. Talon 35 asukasta huolehtivat muutoksesta pääosin itse. Päivä alkaa...

Lue lisää

”Stipendi muutti elämäni” – koulutus antoi vapauden uskoa omiin kykyihin

-Äitisi on vain maalaisnainen. Miten hänellä muka olisi varaa lähettää sinut kouluun? sanoi naapuri vuosia sitten Saoruo Koulle. Nuudelinmyyjän 21-vuotias tytär opiskelee toista vuotta hotelli- ja ravintola-alaa yliopistolla Siem Reapin...

Lue lisää

Madame Damaris

Näyttävään siniseen kaftaaniin pukeutunut nainen seisoo luokan edessä. Ryhmä keski-iän molemmin puolin olevia naisia toistaa kuorossa hänen perässään. Karttakepin virkaa toimittava laudan pätkä kopahtelee liitutauluun päättäväisessä rytmissä. Laudan pätkää kopautteleva...

Lue lisää

Lukutaitokoulutus kasvattaa keskiafrikkalaisten naisten omanarvontuntoa – ”Nyt en tule enää huijatuksi torilla”

Näyttävään siniseen kaftaaniin pukeutunut nainen seisoo luokan edessä. Ryhmä keski-iän molemmin puolin olevia naisia toistaa kuorossa hänen perässään. Karttakepin virkaa toimittava laudan pätkä kopahtelee liitutauluun päättäväisessä rytmissä. Nainen on Damaris...

Lue lisää

Manamaya Shresthan talo tuhoutui Nepalin maanjäristyksessä – Laina naisten osuuskunnalta mahdollistaa uuden talon rakentamisen

-Korianteria, herneitä, kurpitsaa, kurkkuja, tomaatteja, sipulia, valkosipulia… Kunkin kauden kasviksia, Manamaya Shrestha kuvailee. Shrestha on kouluttautunut luomuviljelijäksi Naisten Pankin tuella. Hänen vihannestarhansa ja peltonsa sijaitsevat pienen Bhardeun kylän kauniissa laaksossa...

Lue lisää

Vapaaehtoistyössä Keski-Afrikan tasavallassa

Anna Koskivuo toimii Opettajat ilman rajoja -vapaaehtoisena Keski-Afrikan tasavallassa Naisten Pankin rahoittamassa hankkeessa, jonka tavoitteena on voimauttaa paikallisia naisia ja parantaa heidän toimeentuloaan lukutaito-opetuksen, yrittäjyys-, maanviljelys- ja rauhantyökoulutuksen kautta Bozoumin...

Lue lisää

Mikkeliläiset seniorit tukevat Naisten Pankkia

Mikkeliläisten lahjoitus on osa Tyttölyseon senioriyhdistystoiminnan lopettamista. Vuonna 1953 perustettu yhdistys purki osakeomistuksensa ja jakoi varansa entisen koulun, mikkeliläisten nuorisojärjestöjen ja Naisten Pankin kesken. Yhdistyksen sääntöjä muutettiin vuonna 2017 siten,...

Lue lisää

Osuuskuntatyötä tukemassa

                                      Ritva Ohmeroluoma kertoo, miten suomalaiset osuuskunnat käynnistyivät 1900-luvun alussa. Esimerkiksi maidon...

Lue lisää

Chhon Chamren toteuttaa unelmaansa Naisten Pankin tuella Kambodžassa

Chhon Chamren on asunut koko elämänsä vanhempiensa ja kuuden sisaruksensa kanssa Phnom Tochin kylässä Siem Reapin maakunnassa. Chhon on sisaruksista kolmanneksi vanhin. Hän joutui lopettamaan koulunkäynnin yhdeksännellä luokalla, koska hänen...

Lue lisää

Koskettava Kambodza –ilta Oulussa

Naisten Pankin Oulun paikallisryhmä järjesti pääsiäisen jälkeen Koskettava Kambodža –illan yhteistyössä Heli Isohookanan ja Kalevan kanssa. Idea illan järjestämiseksi syntyi tammikuussa Naisten Pankin Kevätpäivillä, kun Naisten Pankin oululaiset vapaaehtoiset kuulivat Helin kokemuksista Skills Donation...

Lue lisää

Koulutus avaa ovet parempaan elämään

Olin hiljattain työmatkalla Pariisissa. Matkalla lentokentältä hotelliin taksi pysähtyi punaisiin valoihin. Risteyksen keskellä liikkui mustaan vaatteeseen pukeutunut vanhempi nainen. Hänellä oli huivi päässä ja kokemusten uurtamat kasvot. Kädessään hän piteli...

Lue lisää

Naisten Pankin verkkokoulutuksia marraskuussa

Oletko kiinnostunut Naisten Pankista ja haluaisit saada lisätietoja? Kiinnostaako alati laajenevan verkoston toiminta? Miten juuri sinä voit olla mukana edistämässä kehitysmaiden naisten omaehtoista toimeentuloa ja yrittäjyyttä? Vastaukset näihin saat seuraavissa...

Lue lisää

Naisten Pankki auttoi Radhaa saamaan toimeentulon

Nepalilainen Radha Chaudhary työskenteli koko lapsuutensa, eikä siksi pystynyt koskaan toteuttamaan unelmaansa korkeakoulututkinnosta. Onneksi Radhalla riitti sinnikkyyttä ja hän sai toteutettua erään toisen haaveensa – haaveen itsenäisemmästä elämästä. Naisten Pankin...

Lue lisää