Kehittämisryhmä

Kehittämisryhmä ennakoi ja työstää Naisten Pankin kehitysmaissa tapahtuvan hanketyöskentelyn ja toimintatapojen kehittämistä.

Haluan tukea kehitysmaan naista

euroa

Naisten Pankin kehittämisryhmä toimii yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa ja sen tehtävänä on ennakoida ja työstää Naisten Pankin kehitysmaissa tapahtuvan hanketyöskentelyn ja toimintatapojen kehittämistä. Kehittämisryhmä voi tehdä ehdotuksia olemassa olevan toiminaan joustavoittamiseksi ja sen tavoitteena on lisätä Naisten Pankin vaikuttavuutta kohdemaissa sekä houkuttelevuutta kumppanina. Kehittämisryhmä etsii myös aivan uusia tapoja toimia ja vaikuttaa.

Kehittämisryhmän kokoonpano on seuraava:
Satu Mehtälä, puheenjohtaja
Helena Arlander
Kristiina Erkkilä
Ritva Laukkanen
Maria Paatero-Kaarnakari
Hanna Loikkanen
Hanna Hamina
Ritka Heino, Kirkon Ulkomaanapu, johtaja, rahoitus ja viestintä
Ulla Sarasalmi, Kirkon Ulkomaanapu, vanhempi asiantuntija, oikeus toimeentuloon