Monipuolista liike-elämän osaamista Naisten Pankin ohjausryhmään

Neljä kuvaa miehistä ja naisista rinnakkain sekä Naisten Pankin logo.

Lahjoita

euroa


Naisten Pankin ohjausryhmässä aloittaa uusia jäseniä. He tuovat ohjausryhmän toimintaan monipuolista osaamista niin kansainvälisen liiketoiminnan, strategisen digiviestinnän ja -markkinoinnin osaamista sekä tukea ja verkostoja yritysvarainhankintaan.

Naisten Pankin ohjausryhmässä aloittaa neljä uutta jäsentä keväällä 2021. He ovat Access Partnershipin Euroopan & UK:n liiketoimintajohtaja Kaisu Karvala, The Taplow Group Finlandin Chairman Timo Jäntti, MTV:n kanavajohtaja Iina Eloranta sekä Workspace Oy:n toimitusjohtaja Sini Norta.

Uutta energiaa yhteisen päämäärän saavuttamiseen

Ohjausryhmän vastuulla on päättää Naisten Pankin strategisesta suunnasta, toiminnan tavoitteista ja hyväksyy hankkeet sekä seurata niiden toteutumista. Avoimeen hakuprosessiin sai osallistua vapaamuotoisella hakemuksella, joita tulikin määräaikaan mennessä runsaasti.

Ohjausryhmän uudet jäsenet valitsee nimitystoimikunta, johon kuuluvat ohjausryhmän puheenjohtaja ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja. Hakuprosessissa painotettiin osaamista ja suhteita erityisesti kansainväliseen liiketoimintaan, digitaaliseen viestintään ja -markkinointiin sekä yritysvarainhankintaan liittyen.

– Minä ja Kirkon Ulkomaanavun Jouni Hemberg vastasimme jäsenten haastatteluista ja valinnoista. Iloksemme saimme runsaasti Naisten Pankista kiinnostuneiden henkilöiden hakemuksia, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Vepsäläinen. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi mukaan Naisten Pankkiin ja tärkeään työhömme kehitysmaiden naisten yrittäjyyden edistämiseksi uudet jäsenemme Kaisun, Timon, Iinan ja Sinin. Uskon että he tuovat vahvan osaamisensa lisäksi myös energiaa ja draivia kasvutavoitteemme saavuttamiseksi: 30 miljoonaa kerättyä euroa ja 150 000 tuettua naista hankemaissamme vuoteen 2025 mennessä!

Uusien jäsenten aloittaessa ohjausryhmän toiminnasta jäävät pois Minna Varajärvi, Laura Remes, Anu Shibutani ja Laura Pääkkönen.

–Lämmin kiitos Minnalle, Lauralle, Anulle ja Lauralle, että olette antaneet aikaa ja osaamistanne Naisten Pankille ja kehitysmaiden naisten yrittäjyyden edistämiselle. Naisten Pankin sydän ovat vapaaehtoiset ja meitä ei olisi olemassa ilman heidän arvokasta työtään. Toivottavasti pysytte mukana toiminnassa jatkossakin!, Anni Vepsäläinen kiittää.

Monipuolista osaamista liike-elämän eri aloilta

Naisten Pankin työ on uusille jäsenille tärkeää monista eri syistä. Hauraassa asemassa olevien naisten toimeentulon ja yrittäjyyden tukeminen on konkreettinen ja kestävä tapa edistää naisten asemaa ja globaalin tasa-arvon toteutumista, jäsenet arvioivat.

Keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat moninaiset ja heijastelevat kunkin uuden jäsenen osaamisaluetta sekä työhistoriaa. Pitkään media-alalla työskennellyt Iina Eloranta haluaa olla mukana nostamassa Naisten Pankin tunnettuutta, innostamassa ihmisiä mukaan toimintaan ja sitä kautta auttaa yhä useampia heikossa asemassa olevia tyttöjä ja naisia. Kansainvälisessä liike-elämässä pitkään toiminut Timo Jäntti taas haluaa tuoda tuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamista mukaan Naisten Pankin toimintaan, luoden sitä kautta uusia menestymisen mahdollisuuksia.

Työn merkityksellisyydestä ja sen organisoitumisesta kiinnostunut Sini Norta on aiemmin työstänyt Naisten Pankin konseptin kansainvälistämisen konseptia ja haluaa kehittää toimintaa entisestään. Pitkään kansainvälisissä yrityksissä ja Euroopassa työskennellyt Kaisu Karvala taas haluaa tuoda omat verkostonsa sekä brändiosaamisensa naisten toimeentulon ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Ohjausryhmän uusien jäsenten osaaminen ja erilaiset lähestymistavat vahvistavat Naisten Pankin työn vaikuttavuutta ja strategian mukaisten tavoitteiden toteutumista.

Tutustu ohjausryhmän uusiin jäseniin!