Naisten Pankin valtakunnallinen Päivätyökeräyskampanja käynnistyy

Naisten Pankin ensimmäinen valtakunnallinen Päivätyökeräys-kampanja käynnistyy tammikuussa. Naisten Pankki kutsuu kaikki oppilaitokset mukaan rakentamaan kehitysmaiden naisten parempaa tulevaisuutta!

Tammikuun lopulla käynnistyy Kuopiossa Naisten Pankin ensimmäinen valtakunnallinen Päivätyökeräyskampanja. Kallaveden lukion 400 oppilasta toteuttaa keräyksen koulussaan helmikuun alussa.

Naisten Pankin Päivätyökeräykseen voivat osallistua kaikki oppilaitokset, jotka haluavat tukea kehitysmaissa asuvia naisia, lapsia ja perheitä.

Tavoitteena on, että yhä useampi oppilaitos kautta Suomen valitsisi Naisten Pankin päivätyökeräys-kohteekseen. Päivätyökeräys on yksi tapa kouluille osallistua globaaliin yhteiskuntavastuuseen.  Kampanjalla koululaiset ja oppilaat saavat lisätietoa kehitysmaista ja niiden elinoloihin vaikuttamisesta.

Kampanja käynnistyy Kuopiosta

Valtakunnallinen Päivätyökeräys esitellään ensimmäisenä Kuopiossa 23.1.2017 Kallaveden lukion oppilaille. Lukiolaiset toteuttavat päivätyökeräyksen 10.helmikuuta. Siihen osallistuu noin 400 oppilasta.

Naisten Pankki on vapaaehtoisverkosto, joka kerää varoja naisten toimeentuloa edistäviin hankkeisiin kehitysmaissa. Toiminta ei ole yleistä kehitysapua ja se on uskonnoista riippumatonta. Työtä tehdään naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein.

Naisten Pankin voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset, osakkaat ja lahjoittajat. Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu. Kymmenvuotisen toiminnan aikana on kerätty lähes 11 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisille.

LÄHDE MUKAAN!

Lisätietoja:
Kaija Sääski
koulutusvastuujohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopio
puh: + 358 44 785 6922
s-posti: kaija.saaski@savonia.fi

Ulla Räisänen
Naisten Pankin koordinaattori
puh: + 358 40 143 4537
s-posti: ulla.raisanen@kirkonulkomaanapu.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Lukiolaiset keräsivät naisille Ammatteja Kuopiossa

Päivätyökeräys toteutettiin helmikuussa abien lukuloman aikaan ja siihen osallistui valtaosa ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista. – Suurin osa oli pääsääntöisesti auttanut kotona, esimerkiksi siivonnut tai tehnyt lumitöitä. Kuulin myös että...

Lue lisää