Säästämällä yrittäjäksi

Aasialainen nainen istuu tietokoneen ääressä ja katsoo kameraan päin.

Lahjoita

euroa


Useimmissa Naisten Pankin hankkeissa on yrittäjyyden ja toimeentulon tukemiseksi perustettu erilaisia säästö- ja lainaryhmiä tai kyläpankkeja. Kaikkia niitä yhdistää paikallisuus ja yhteisöllisyys.

Naisten Pankki voi antaa ryhmille pienen pesämunan, mutta suurin osa pääomasta on naisten omia säästöjä. Ryhmä päättää keskuudessaan korkotason. Korot pääomitetaan ja laitetaan kiertämään uusina lainoina. Lainasummat ovat aluksi pieniä, mutta kasvavat pääoman kasvaessa.

Säästö- ja lainaryhmien perusperiaatteita ovat luottamus, jatkuvuus ja helppous. Ryhmät toimivat siten, että niihin voi liittyä jopa lukutaidottomanakin. Silloin kirjanpito tapahtuu symbolein.

Ryhmät sopivat säännöt yhdessä ja valitsevat keskuudestaan johtokunnan. Yleensä ryhmään kuuluu muutamia kymmeniä jäseniä.

Yksinkertaisimmillaan säästöryhmä toimii vuoden kerrallaan, ja jakson lopussa kaikki säästöt ja lainatuotot jaetaan jäsenille.

Toiminta voi jatkua seuraavalla kaudella, jolloin vanhoja jäseniä jää pois ja uusia tulee mukaan. Säännöt vahvistetaan uudelleen, ja uuden kauden pesämuna perustuu edelliskauden säästöihin. Säästösummat ovat hyvin pieniä, alimmillaan vain 50 senttiä kuussa.

Tämän tyyppisiä säästö- ja lainaryhmiä toimii Ugandan kolmessa hankkeessa.

”Kyläpankki” – malli toimii pitkälti samoin periaattein. Erona on se, että säästöt kumuloituvat koko jäsenyyden ajan. Kyläpankki-malli on ollut tyypillinen Naisten Pankin Aasian hankkeissa, kuten Kambozhassa ja Myanmarissa.

Kyläpankista osuuskunnaksi

Osassa Naisten Pankin hankkeista kyläpankkien pohjalta on syntynyt osuuskuntia, jotka ovat osuuskassatoimintaa harjoittavia rekisteröityjä yrityksiä.

Osuuskunnalla on palkattu johtaja ja työntekijöitä ja yleensä satoja jäseniä. Osuuskunnan kassa tarjoaa jäsenilleen erilaisia lainatuotteita, joissa on edullinen korko ja kohtuulliset vakuudet. Jäsenet maksavat liittyessään osuusmaksun ja avaavat säästötilin tai -tilejä, joille maksetaan korkoa. Tyypillinen alkuvaiheen säästösumma on 1 – 5 euroa kuukaudessa.

Jäsenet ovat osuuskunnan omistajia ja he myös hallinnoivat sitä johtokunnan ja erilaisten jaostojen kautta.

Osuuskunnalla on myös mahdollisuus saada valtiolta edullista lainaa edelleen lainattavaksi jäsenilleen.

Naisten Pankin hankkeessa Nepalissa osa osuuskunnista on toiminut jo 10 vuotta.

Tietoa kyläpankkien ja osuuskuntien toiminnasta korona-aikana https://www.naistenpankki.fi/tiedotteet/pandemia-iskee-erityisesti-naisiin-mutta-naisten-pankin-tuella-siita-on-mahdollista-selviytya/

Teksti Tiina Toivakka Kuva Maria Miklas