Pandemian vaikutukset iskevät erityisesti naisiin, mutta Naisten Pankin tuella siitä on mahdollista selviytyä

Lukutaidon opettaja Keski-Afrikan tasavallassa
Koronavirus/Covid-19 on nopeassa tahdissa kasvanut globaaliksi pandemiaksi ja ulottuu jo myös kaikkiin Naisten Pankin toimintamaihin. Säästöryhmissä ja osuuskunnissa mukana olevilla naisilla on säästöjä ja osaamista, jotka helpottavat kriisistä selviämistä. Poikkeustilan jälkeen Naisten Pankin työlle on entistä suurempi tarve.

Tue naisia kriisin keskellä

euroa

Koronapandemia aiheuttaa vakavan terveysuhan, mutta myös sen leviämistä estävät rajoitukset aiheuttavat omat haasteensa. Monissa Naisten Pankin hankemaissa esimerkiksi Ugandassa, Kambodzassa, Nepalissa ja Jordaniassa on rajoitettu kokoontumisia, myös kouluja on suljettu ja julkista liikennettä rajoitettu. Kirkon Ulkomaanavun maatoimistot työskentelevät tällä hetkellä etäyhteyksin. Vahvistettuja tapauksia on näissä maissa vielä vähän, mutta se saattaa osittain johtua vähäisestä testauskapasiteetista sekä tiedonkulun viiveistä.

Kriisi heikentää naisten asemaa

Kriisit osuvat kovimmin niihin, joiden lähtötilanne on jo valmiiksi heikko. Korona-pandemian vaikutukset naisiin ovat kaikkein rajuimmat ja vaikutukset monenlaisia.

Naisten Pankin toiminnassa mukana olevien naisten toimeentulo tulee yleensä maataloudesta, käsitöistä tai palveluista. Tavaran ja ihmisten liikkumisen rajoitukset vaikuttavat suoraan näihin aloihin. Kaupankäynnin hidastuminen pudottaa tulotasoa välittömästi, kun asiakkaat katoavat ja ostovoima heikkenee. Samalla kun mahdollisuudet ansiotuloihin kapenevat, naisten perinteinen rooli perheen hyvinvoinnin turvaajana korostuu. Vastuu kotona olevista lapsista ja sairastuneista perheenjäsenistä, kodin hygieniasta ja muista toimista koronariskin pienentämiseksi kuuluvat etupäässä naisten tehtäviin.

Sairaanhoitaja Anitah Owaruhanga, 27, osti säästöryhmältä saamansa lainan turvin lääkkeitä klinikalleen.

Sairaanhoitaja Anitah Owaruhanga, 27, Ugandasta huolehtii kylän terveydenhoidosta. Lainan turvin hän pyörittää omaa klinikkaa. Kuva marraskuulta 2019 ennen pandemian alkua. Kuva: Fredrik Lerneryd

 

Liikkumisen rajoitukset ja sosiaalinen eristäytyminen ajavat perheet tiiviisti koteihinsa. Naisille se tarkoittaa monikertaista kotiväkivallan riskiä. Naisten Pankin naisryhmissä käsitellään myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ratkaisuja siihen, nyt monissa maissa kokoontumista koskevat rajoitukset ovat keskeyttäneet ryhmien toiminnan ja vaikeuttaneet avun saamista akuuteissa tilanteissa.

Liikkumisen rajoitukset, pitkät välimatkat ja vaikeakulkuiset reitit monissa Naisten Pankin hankemaissa vaikeuttavat naisille tärkeiden vertaisryhmien kokoontumista pandemian aikana. Sairaanhoito on maissa heikkoa. Kuva: Mirna Aho

 

Kirkon Ulkomaanavun ohjelmatyötä koordinoivat maatoimistot kehittävät aktiivisesti erilaisia tapoja jatkaa toimintaa, vaikka tapaamisten järjestäminen ei ole mahdollista.  Esimerkiksi Naisten Pankin Jordanian hankkeessa Irbidin alueella jatketaan yrittäjyyskoulutuksen järjestämistä naisryhmille Zoom-työkalun avulla.

Naisten Pankin tukemilla yrittäjillä hyvät valmiudet

Naisten Pankin hankkeissa on koulutettu naisia yrittäjyyteen ja ammatinharjoittamiseen jo monen vuoden ajan. Yhteisöihin on perustettu osuuskuntia ja säästöryhmiä tukemaan naisten tulonhankintaa. Säästö- ja lainaryhmät toimivat eräänlaisina kyläpankkeina, jotka myös lainaavat varoja matalalla korolla. Toimintaan osallistuneilla on siis säästöjä puskuriksi tilanteeseen, jossa yritystoiminta hetkeksi hiipuu. Kyläpankkien kautta lainaa ottaneet voivat saada joustoa takaisinmaksuun tässä erityistilanteessa.

– Tällaisissa poikkeustilanteissa naisten osuuskunnilla on valmius tehdä erilaisia lainajärjestelyjä ja esimerkiksi myöntää lainoille korotonta maksuaikaa. Näin toimittiin esimerkiksi Nepalissa maanjäristyksen jälkeen”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun asiantuntija Ulla Sarasalmi.

Naisten Pankin säästö- ja lainaryhmissä karttuu säästöjen lisäksi talouden suunnittelutaidot ja yrittäjyysosaaminen. Kuvassa ugandalaisen ryhmän pj. Adah Tukahirwa (keskellä). Fredrik Lerneryd

 

Karttuneet taidot, kuten ammatillinen koulutus ja yrittäjyysosaaminen eivät katoa kriisin aikana. Valmiudet yritystoimintaan ja naisryhmien tuki antavat mahdollisuuden siihen, että yritystoiminta voi käynnistyä uudelleen heti, kun tilanne antaa myöten.

Kirkon Ulkomaanapu ja Naisten Pankki seuraavat tarkasti koronatilanteen kehittymistä hankemaissa sekä eri maiden viranomaisten reagointia ja toimenpiteitä pandemiaan liittyen. Naisten Pankin hankkeissa tehdään nyt suunnittelutyötä, jotta toiminta pääsee jatkumaan mahdollisimman pian pandemian hellittäessä.

–  Tämäkin kriisi menee ohi ja silloin on taas entistä suurempi tarve Naisten Pankin työlle. Hankkeissa mukana olleilla naisilla on hyvät valmiudet nousta taas jaloilleen Naisten Pankin tukemana. Naisten Pankin tarjoamat mahdollisuudet yrittäjyyteen, koulutukseen ja toimeentuloon ovat keino selvitä kriisistä hauraissa oloissa sanoo Ulla Sarasalmi.

Teksti: Noora Pohjanheimo
Pääkuva: Fredrik Lerneryd

Päivitetty tilanne 5.6.2020

Kriisin pitkittyessä vaikutukset naisiin kasvavat. Nähtävissä on lähisuhdeväkivallan kasvua ja perinteisten roolien korostuessa teiniraskaudet ja -avioliitot lisääntyvät. Tasa-arvokehitys uhkaa ottaa takapakkia.

Naisten Pankin hankkeissa maakohtaista tilannetta seurataan ja siihen reagoidaan jatkuvasti:

Kambodžassa tiedotusta yhteisössä on lisätty ja samalla kartoitettu yhteisöjen sekä osuuskuntien tilanteita. Ruoan hintojen nousu asettaa kaikkein köyhimmän väestönosan erityisen heikkoon asemaan.

Myanmarissa Naisten Pankin hankkeet toimivat covid-riskialueilla, mutta toistaiseksi virallisesti raportoitu tartuntatapauksia ei ole. Kirkon Ulkomaanavun etäyhteys yhteisöihin toimii, mutta aktiivinen kenttätyö on keskeytynyt rajoitusten vuoksi. 

Nepalissa noin 1,5 miljoonan siirtotyöläisen paluu kotimaahan on synnyttänyt paikallisesti mm. ruokapulaa. Erityisen hankala tilanne on Sindhulin alueella, jossa köyhimpien ihmisten, erityisesti kastittomien ihmisten ruokatilanne on heikentynyt huomattavasti. Lalitpurin alueella tilanne on toistaiseksi vakaa.  

Hankkeiden ryhmätoiminnot on toistaiseksi keskeytetty, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti. 

 Jordaniassa määrättiin huhtikuun loppuun asti täysi ulkonaliikkumiskielto, jota lievennettiin toukokuun puolivälissä. Rajoituksia puretaan askel askeleelta. Naisten Pankin hanke maassa jatkuu pääosin ennallaan, ja koulutuksia on järjestetty etänä. Rajoitusten jatkuessa pitkään toiminnan ennustetaan vaikeutuvan. 

Keski-Afrikan tasavallassa tilanne on vaikea, sillä maa on erittäin hauras ja tauti saattaa  lähteä leviämään väestössä nopeasti. Tilannetta seurataan tarkasti, ja Kirkon Ulkomaanavun paikallinen henkilökunta on jatkanut hankkeen toteuttamista rajoitusten puitteissa. 

Ugandassa tiukkoja rajoituksia alettiin osittain purkaa toukokuun aikana, mutta liikkuminen on yhä rajoitettua ja suuri osa yrityksistä on kiinni. Kaikkien kolmen Naisten Pankin hankkeen toiminta on ollut keskeytyksissä mutta toimintaa pyritään käynnistämään heti kun tilanne selkiytyy ja yhteiskuntaa aletaan avata. 

Naisten Pankin työ jatkuu 

Kirkon Ulkomaanavun toimistot Naisten Pankin hankemaissa toimivat tällä hetkellä osittain etänä, ja hankkeiden sisällä osuuskunnat ja naisryhmät kokoontuvat rajoitetusti. Yhteydenpito yhteisöihin ja viranomaisiin on tiivistä ja tilanteiden kehittymistä seurataan aktiivisesti. Toimintaa muokataan tilanteen mukaan, ja kriisin aikana hankkeissa on tarvittaessa valmius tarjota apua muun muassa työntekijöiden palkkojen maksuun ja tavarakuljetusten järjestämiseen. Myös kyläpankkien työtä tuetaan lainojen uudelleenjärjestelyssä ja valtion tukimuotojen hyödyntämisessä. 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kädentaitojen päivä

Oletko haaveillut omatekoisesta ryijystä tai kiinnostaako makramee-solmeilu? Oletko unohtanut miten tehdään villasukan kantapää tai haluaisitko neuloa lapasiisi intialaisen peukalokiilan? Tervetuloa kokeilemaan ja oppimaan käsityötekniikoita Wetterhoffille kansainvälisenä naisten päivänä 8.3.2024 klo...

Lue lisää

Sharmilasta tuli yrittäjä: “Elämäni on muuttunut täysin”

Nepalilaista Sharmila Lamaa, 39, hymyilyttää. Hän asuu 18-vuotiaan tyttärensä kanssa Manikhelin kylässä Lalitpurin alueella lähellä Kathmandua. Sharmilalla on menestyvä käsityöyritys ja hän aikoo kouluttaa ja työllistää myös muita naisia. Kaikki...

Lue lisää

Kävele Naiselle Ammatti – Gå ett Yrke till en Kvinna 3.9.2022 Söderkulla

12:30 Ilmoittautuminen aukeaa klo 12.30 Söderkullan kirkolla, Neiti Miilintie 2, Sipoo13:00 Lähtö lähenee, pieni tietoisku ja yhteinen lämmittely by Sipoon Syke Merkittyjä reittejä on kaksi, lyhyempi reitti ja pidempi viiden...

Lue lisää

10+1 lupaavaa ennusmerkkiä nuorille naisille

Ole tyttöjen tukena. Lahjoita Stipendi tytölle >> Viime vuosina nuorten naisten tulevaisuus on ollut entistä vahvemmin heidän omissa käsissään. Pandemia on kuitenkin jarruttanut joitakin hyviä kehityskulkuja. Tyttöjen koulunkäynti on saattanut keskeytyä...

Lue lisää

Naisten Pankin Chiggi-kanala ja säästöryhmät tuovat naisille toimeentulon Ugandassa

Pääsin maaliskuussa tutustumaan Naisten Pankin Chiggi-kanalaan ja sen ympäristössä toimiviin säästöryhmiin. Chiggi-kanala on yhteiskunnallinen yritys noin 1,5 tunnin ajomatkan päässä Kampalasta Mityanassa. Toiminta aloitettiin vuonna 2020. Maaliskuussa kanalassa oli noin...

Lue lisää

Matkusta illaksi Ugandaan!

Naisten Pankin viestinnän yhteyspäällikkö Eija Wallenius vieraili Ugandassa loppuvuodesta. Tule katsomaan kuvia matkalta ja kuulemaan naisten kuulumisia. ”Matkalla tapasin valtavan määrän naisia, joiden elämän oma työ oli mullistanut. Kukin halusi...

Lue lisää

Kuljemme naisten ja perheiden rinnalla koronakriisin läpi

Koronapandemia on vaikeuttanut tyttöjen ja naisten elämää monin tavoin. Kriisi on sulkenut perheitä koteihinsa ja lisännyt naisille kaatuvien kotitöiden määrää. Samaan aikaan lähisuhdeväkivalta on kasvanut. Onneksi naiset ovat saaneet elintärkeää...

Lue lisää

Naisten yrittäjyyden ja urakehityksen kannustamisella muutetaan maailmaa

Career girl on naisten yrittäjyyttä ja urakehitystä edesauttava yhteisö. Yhteisön nimi viittaa intohimoiseen omaan uraansa panostavaan naiseen, joka sallii menestyksen niin itselleen kuin muille. Yhteisön perustaneen Mariannen mukaan, kuka vain...

Lue lisää

4 ratkaisua ilmastokriisiin, jotka parantavat tasa-arvoa ja tuloksia

Anna Naisten Pankin Ilmastolahja, joka vahvistaa naisten osaamista » Ilmastokriisi uhkaa tyttöjen ja naisten oikeuksia monella tapaa. Samaan aikaan juuri heitä tarvitaan kriisin ratkaisemiseen. Naisilla on tietoja ja taitoja, joita...

Lue lisää

3 syytä, miksi ilmastokriisi heikentää naisten asemaa

Anna Naisten Pankin Ilmastolahja, joka vahvistaa naisten osaamista » Naisten oikeuksien toteutumisella on monta estettä ja lasikattoa. Mutta tiesitkö, että naiset kamppailevat myös luonnonvoimia vastaan. – Ilmastonmuutos tuplaa haasteiden määrän...

Lue lisää

Kävele Naiselle Ammatti Nivalassa

Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma. Lähtö seurakuntakodin pihalta. Ennen lenkkiä yhteinen alkulämmittely. Vaihtoehtoina kolme erimittaista kävelylenkkiä. Lenkin jälkeen tarjoilua. Mahdollisuus lahjoittaa Kirkon Ulkomaan avun kautta hauraiden maiden naisille. Myytävänä myös arpoja!...

Lue lisää

Naisten tukeminen auttaa kehittyviä maita selviytymään kriiseistä

Suomessa koronapandemiaa on pidetty kurissa erilaisin rajoituksin ja tehokkaalla terveydenhoidolla. Meillä kaikki pääsevät testiin ja halukkaat saavat rokotteen. Vakavasti sairastuneille löytyy sairaalapaikka ja tehohoitoa. Toisin on monissa kehittyvissä maissa, joissa...

Lue lisää

Maailmanpankki raportoi köyhyyden kasvusta – piskuinen suomalainen Naisten Pankki pistää hanttiin 

Koronapandemian raskaimmat seuraukset koetaan maailman köyhimmissä maissa, joissa on heikko sosiaaliturva ja terveydenhuolto. Maailmanpankki arvioi 97 miljoonan ihmisen pudonneen köyhyyteen vuonna 2020.   Liikkumisrajoitukset ja koulujen sulkemiset ovat ajaneet erityisesti tytöt ja naiset ahtaalle. Heidän...

Lue lisää

Korona voi aiheuttaa Nepalissa pahempaa tuhoa kuin vuoden 2015 maanjäristys

YK on julistanut Intian naapurimaahan Nepaliin humanitaarisen kriisin merkittävästi pahentuneen koronatilanteen vuoksi. Tapauksia on noin 10 000 päivässä, ja lähes puolet testituloksista on positiivisia. Luku on maailman korkein. Tilanne on...

Lue lisää

Avuntarve kasvaa Kambodžassa

Kun kulkee Kambodžassa, näkee yrittäjyyttä ja aktiivisuutta joka puolella. Aamuvarhaisesta auringonlaskuun. On toreja, ruokakojuja, sekatavarakauppoja ja erilaisten yksittäisten tuotteiden, kuten suolattujen etanoiden tai popcornin myyjiä vaeltelemassa kärryineen. Valtaosa heistä on...

Lue lisää

10 syytä, miksi muutoksella on naisen kasvot

1. Köyhyydellä on naisen kasvot Äärimmäisessä köyhyydessä elää 689 miljoonaa ihmistä, se on enemmän kuin koko EU:ssa on asukkaita. Enemmistö on naisia ja neljä viidestä asuu maaseudulla. Köyhässä yhteisössä elävä...

Lue lisää

Naisten Pankin koronakuulumisia Kambodžasta

Kun koronavirus saapui Kambodžaan maaliskuussa 2020, koulut suljettiin ja isot kokoontumiset kiellettiin. Kambodžalaisten huolet keskittyivät kahteen asiaan: heikoissa kantimissa olevaan terveydenhuoltoon ja kansainvälisistä taloussuhdanteista riippuvaiseen talouteen. Toistaiseksi koronaviruksen terveysvaikutukset ovat...

Lue lisää

Viisi hyvää syytä tukea naisten työllistymistä ja toimeentuloa

Naisten koulutus- ja tulotason nousulla on tutkitusti lukuisia myönteisiä vaikutuksia. Se esimerkiksi pienentää tehokkaasti perheiden lapsilukua ja hillitsee näin väestönkasvua. Kirkon Ulkomaanavun ja Naisten Pankin toimeentulotyön ydintä ovat osuuskunnat ja...

Lue lisää

Jordaniassa opiskellaan nyt etänä

Naisten Pankin Jordanian hankkeessa annetaan yrittäjyyskoulutusta 180 naiselle. Lisäksi hankkeessa annetaan starttirahaa naisyrittäjille sekä koulutusta naisten laina- ja säästöryhmille. Yksi tärkeistä tavoitteista on myös lisätä naisten verkostoitumismahdollisuuksia. Hankkeeseen osallistuvat ovat...

Lue lisää

Naistenpankkilaiset Kambodžassa: Naisvoimaa ja osuuskuntien tehoa

Kampong Spuen kylässä unohtuu tuntien rynkytys pikkubussissa. He odottavat meitä! Naisia on kylän vaatimattomalla osuuskuntatalolla valmiina esittelemään säästö- ja sijoitustoimintaa. Ennen kuin huomaammekaan, meitä jo kuljetetaan kohteelta toiselle. Ompelutoimintaa, kanankasvatusta,...

Lue lisää

Naisten Pankki laajentaa toimintaansa perustamalla Ugandaan kanalan

Ugandan pääkaupungin Kampalan lähiseudulle perustettava kanala vastaa monenlaisiin tarpeisiin. Yrityksen perustaminen ja naisten työllistymisen tukeminen sitä kautta on Naisten Pankille uudenlainen toimintatapa. Naisten Pankin kehittämisryhmän vetäjän Satu Mehtälän mukaan tavoitteena...

Lue lisää

Köyhä yksinhuoltaja nousi politiikkaan – Naisten Pankin työ Nepalissa tuottaa tulosta

Pieni poika tulee ostoksille Kamu Sunarin kauppaan. Hän valitsee suklaapatukan ja antaa siitä rahan. Poika on jo kääntynyt lähteäkseen, kun Sunar muistuttaa häntä vielä ottamaan vaihtorahan. Kamu Sunarin kauppa on...

Lue lisää

Naisten Pankin työ laajenee – uutena aluevaltauksena Jordania

Naisten Pankin ohjausryhmä on tehnyt päätöksen Social and Economic Empowerment of Women –hankkeen aloittamisesta Jordaniassa. Hankkeessa annetaan yrittäjyyskoulutusta 180 naiselle. Lisäksi hankkeessa annetaan starttirahaa naisyrittäjille sekä koulutusta laina- ja säästöryhmille....

Lue lisää

Manamaya Shresthan talo tuhoutui Nepalin maanjäristyksessä – Laina naisten osuuskunnalta mahdollistaa uuden talon rakentamisen

-Korianteria, herneitä, kurpitsaa, kurkkuja, tomaatteja, sipulia, valkosipulia… Kunkin kauden kasviksia, Manamaya Shrestha kuvailee. Shrestha on kouluttautunut luomuviljelijäksi Naisten Pankin tuella. Hänen vihannestarhansa ja peltonsa sijaitsevat pienen Bhardeun kylän kauniissa laaksossa...

Lue lisää

Kauneushoitolan pitäjä nauttii työstään – Naisten Pankin tukema koulutus antoi mahdollisuuden yrittäjyyteen

Susmita Shrestha, 24, työskentelee kosmetologina Bhardeun kylässä Lalitpurissa Nepalissa. Hän on elättänyt perhettään jo muutaman vuoden ajan. Töitä on riittänyt siitä asti, kun hän kävi Naisten Pankin tukeman kauneudenhoitoalan yrittäjän...

Lue lisää

Työ Liberiassa jatkuu paikallisten voimin

Liberiassa Naisten Pankin työllä on hankkeiden kautta tuettu yli 1 500 haavoittuvassa asemassa olevaa naisvetoista perhekuntaa. Lähes kaikkien (90 %) hyödynsaajien elintaso on noussut köyhyysrajan yläpuolelle, ja välillisesti työ on hyödyttänyt...

Lue lisää

Tarinat talteen joukkorahoituksen avulla

– Pitkäaikaisina viestintäryhmäläisinä tiedämme, että materiaalin tarve on jatkuvaa. Hankekohteiden tuoreista tarinoista ja varsinkin kuvista tuntuu aina olevan vähän pulaa. Me päätimme lähteä keräämään naisten tarinoita ja kokemuksia Nepaliin, jossa...

Lue lisää

Pussykka on naisten puolella huumorimielellä

Pussykka syntyi idean äidin Jenny Hällforsin pieleen menneestä käsityöstä. – Minulle naureskeltiin työpaikalla, että näen ’kirkkoveneitä’ joka paikassa. Satuin sitten tekemään yhden käsityön, jonka huomasin muistuttavan juuri tätä naisen intiimiä...

Lue lisää

Gitasta kasvoi menestynyt yrittäjä

Ennen vuotta 2009 suuri osa keskisessä Nepalissa sijaitsevan Bhardeun kylän naisista ei ollut koskaan käynyt pääkaupungissa. Kylä oli heidän maailmansa. Arki muuttui, kun Naisten Pankki aloitti toimintansa kylässä yhdeksän vuotta...

Lue lisää

Halu pelastaa johdatti Ninan mukaan FinnWalkiin

Lahjoita Ammatteja! – Googlettelin näitä asioita ja törmäsin Naisten Pankkiin. Koin heti eettisen tunteenpurkauksen! Huomasin, että Naisten Pankki hakee vapaaehtoisia ja laitoin viestiä. 31-vuotias Nina on konsultointialan yrittäjä, jonka perheeseen...

Lue lisää

Turussa reformaatiota juhlistetaan nostamalla maljaa Katariinalle

Kun ottaa puhelun Turkuun Tarja Wingrenille, luurin toisesta päästä vyöryy suuri innostuksen aalto. Siellä naistenpankkilaiset Wingren ja Mira Ekbom sekä Katariinanseurakunnan pappi Anna Hälli suunnittelevat huhtikuussa järjestettävää, reformaation merkkivuoteen liittyvää...

Lue lisää

Video: Naisten Pankki Haitissa

2012–2014 Naisten Pankki rahoitti hanketta Haitissa Parc Macayan alueella, maan luoteisosassa.  Tavoitteena oli parantaa alueen naisten toimeentuloa, tarjota heille perusopetusta ja edistää tasa-arvoa. Vuoden 2014 loppuun mennessä hankkeen tulokset olivat...

Lue lisää

Kanankasvatuksen kautta lapset kouluun

Elämä ei ole ollut helppoa. Vähävaraisella perheellä ei ollut varaa pitää lapsia koulussa, joten Pichin vanhimmat lapset ovat käyneet koulua vain pari ensimmäistä luokkaa. Kymmenen vuotta sitten Pich jäi myös...

Lue lisää

Naisten Pankki auttoi Radhaa saamaan toimeentulon

Nepalilainen Radha Chaudhary työskenteli koko lapsuutensa, eikä siksi pystynyt koskaan toteuttamaan unelmaansa korkeakoulututkinnosta. Onneksi Radhalla riitti sinnikkyyttä ja hän sai toteutettua erään toisen haaveensa – haaveen itsenäisemmästä elämästä. Naisten Pankin...

Lue lisää

Kyläpankki liejuisen tien varrella

Kyläpankkitoiminta on levinnyt syrjäisiinkin kyliin Kambodzhassa. Myös Amleangiin, jonka läpi vievä maantie Kompong Speun maakunnassa on sadekaudella pelkkää saviliejua ja syviä kuoppia. Mopot ja polkupyörät, jotka kuljettavat raskaita banaani- ja...

Lue lisää

Salyn yritys menestyy

Khim Saly on 31-vuotias kambodzhalainen Bat Rumduol kylästä. Hän on ollut naimissa vuodesta 2000 alkaen rakennustyömiehen kanssa ja heillä on kolme lasta. Salyllä on ollut jo pitkään pieni kioski kylässään. Ennen...

Lue lisää

”Olen saanut itseluottamusta”

Gita Shrestha alkoi viljelyn tosissaan, kun hän oli ensin saanut koulutusta siihen mitkä vihannekset sopivat maaperään, milloin kylvetään ja milloin kerätään sato. ”Tässä on valkosipulia ja korianteria. Tähän olen kylvänyt...

Lue lisää