Tuemme entistä enemmän yrittäjyyttä

Naisten Pankin strategia 2025 - uusia linjauksia hanketyölle ja varainhankinnalle

Lahjoita

euroa

Naisten Pankki sai uuden strategian helmikuussa. Millaisia tavoitteita ja uutta toimintaa strategia tuo Naisten Pankkiin”? Mikä rooli Naisten Pankilla on yhtenä Kirkon Ulkomaanavun brändinä? Entä miten KUA ottaa isot megatrendit huomioon omassa työssään?

Kysymyksiin vastaavat Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Vepsäläinen ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Anni Vepsäläinen, mihin strategiaa tarvitaan?

Kun aloitin Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtajana keväällä 2019, halusin tavata paljon aktiivisia vapaaehtoisiamme. Jokaisessa tapaamisessa kysyin saman kysymyksen: –Mitä sinä tekisit juuri nyt, jos aloittaisit puheenjohtajana?

Yleisin saamani vastauksen kiteytän seuraavasti: –Naisten Pankki on ainutlaatuinen toimija ja olemme päässeet yhdessä upeisiin tuloksiin, mutta tarvitsemme lisää selkeyttä ja suuntaa. Tarvitsemme yhteisen strategian!

Strategiaa ja tavoitteita tarvitaan toiminnan ohjaamiseen. Parhaimmillaan strategia auttaa tekemään valintoja – mitä tehdään ja mitä ei tehdä.

Naisten Pankin toiminnassa on oleellista vaikuttavuus ja miten fiksusti tekemällä saamme mahdollisimman hyviä tuloksia upean missiomme toteuttamiseksi.

Työkenttämme on todella laaja ja on vastuullista käyttää siihen suunnattuja resursseja, kuten vapaaehtoistemme aikaa, lahjoittajien rahaa sekä kumppaneidemme resursseja tehokkaalla tavalla.

Mitä aiemmista linjauksista säilyy?

Naisten Pankin tarkoitus eli missio säilyy ennallaan. Haluamme edistää jatkossakin kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein.

Toimintaamme ohjaavat arvot säilyvät myös ennallaan – kekseliäisyys, sitkeys, ilo, keskinäinen kunnioitus ja yhteenkuuluvuus, toivo sekä läpinäkyvyys.

Naisten Pankin kova ydin säilyy myös:

– Kehitysmaiden naiset ja yrittäjyys – auttamalla naisia omaehtoiseen toimeentuloon autetaan parhaiten koko yhteisöä.
– Vapaaehtoiset ja verkosto – innostunut ja osaava vapaaehtoisverkosto varainhankinnassa.
– Vaikuttavuus ja läpinäkyvyys – selkeä tavoitteellinen toiminta, kustannustehokkuus ja maltillinen kuluprosentti.
– Kumppanuus Kirkon Ulkomaanavun kanssa – toiminnan perustana on Naisten Pankin vapaaehtoisten ja Kirkon Ulkomaanavun ainutlaatuinen kumppanuus

Mikä muuttuu hanketyössä ja varainhankinnassa?

Hanketyössä palaamme entistä vahvemmin juurillemme ja missioomme, nykyisissä ja erityisesti uusissa projekteissa painotetaan entistä vahvemmin yrittäjyyden edistämistä.

Haluamme parantaa hankkeiden vaikuttavuutta ja yhtenäisten mittareiden käyttöönottoa. Tavoitteemme vuoden 2025 loppuun on kohdemaissa 150 000 tuettua naista, joista 80% on aiempaa paremman ja jatkuvan toimeentulon piirissa. Tämä 80 % on Suomen Ulkoministeriön määrittelemä hyvä tavoitetaso kehitysyhteistyöhankkeissa.

Tavoittelemme toiminnan jatkuvuutta itsenäisesti Naisten Pankin hankkeiden päättymisen jälkeen sekä paikallisten naisten ja yhteisöjen oman sitoutuneisuuden nostamista.

Varainhankinnassa suurin muutos on yhteisen ison tavoitteen asettaminen, keskittyminen valittuihin kasvuprojekteihin sekä vahvoihin varainhankinnan konsepteihin. Unelmamme on, että vuoden 2025 lopussa olemme yhdessä keränneet varoja 30 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja omaehtoisen toimeentulon edistämiseen.

Nykyiset varainhankinnalliset konseptit ja tapahtumat on todettu toimiviksi. Niihin panostetaan ja niitä kehitetään jatkuvasti vastuullisen varainhankinnan mukaisesti.

Kasvuprojektimme ovat yritysvarainhankinta ja kansainvälinen varainhankinta sekä digitaalisen varainhankinnan ja vapaaehtoisverkoston vahvistaminen. Myöhemmin tulee mukaan verkkokauppa.

Kasvuprojektit on valittu niin että niihin keskittymällä saavutamme parhaan vaikuttavuuden. Tähän työhön tarvitaan kaikkia Naisten Pankin vapaaehtoisia.

Mitä uusi strategia merkitsee paikallisryhmien toiminnassa?

Toivon että uusi strategia herättää vapaaehtoisissamme innostusta ja kiinnostusta tutustua strategiaan tarkemmin. Isosta yhteisestä tavoitteestamme – 30 M€ johdetaan koko Naisten Pankin vuositason tavoitteet. Olisi hienoa, jos tavoitteellisuus näkyisi myös paikallisryhmien toiminnassa.

Tärkeä asia paikallisryhmille on myös strategian ohjaava vaikutus – mihin keskitytään strategian mukaisesti ja mille asioille tai ehdotuksille voidaan sanoa strategian mukaisesti kohteliaasti ei.

Mikä ratkaisee strategian onnistuneen toteutumisen?

Strategiasta on hyötyä vasta sitten, kun sitä eletään todeksi arjessa. Jokainen tietää, mihin ollaan menossa – ja miten voi itse vaikuttaa.

Toivon että olemme saaneet vapaaehtoisvoimin työstettyä niin innostavan ja selkeän strategian, että sen siivittämänä pääsemme tavoitteeseemme. Strategiaa on hyvä pitää esillä ja siitä keskustella jatkuvasti vapaaehtoisten, verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tapaamisissa.

Uudelle strategialle on laadittu napakka viestintäsuunnitelma, jolla haluamme viedä viestiä sujuvasti eteenpäin. Viestinnällä on iso ja merkittävä rooli strategian toteuttamisessa.

Mikä merkitys Naisten Pankilla on Kirkon Ulkomaanavulle Jouni Hemberg?

Naisten Pankilla on suuri merkitys Kirkon Ulkomaanavulle monestakin näkökulmasta. Ensinäkin se on briljantti tapa toteuttaa vapaaehtoistoimintaa. Uskomme vahvasti Skills Donation -ajatukseen ja uskomme, että vapaaehtoistoiminta on arvokkaimmillaan, kun osallistujat voivat lahjoittaa taitojaan ja osaamistaan.

Toki myös Naisten Pankin keräämillä varoilla on ollut valtava merkitys naisyrittäjyydelle. Naisten Pankin tuella käynnistetyt mikroyritykset ovat osa Kirkon Ulkomaanavun strategiaa yksityissektorin kehittämiseksi yrittäjäkoulutuksen ja lainoittamisohjelmamme lisäksi. Tämä on tärkeä kokonaisuus kehitysmaiden väestön, erityisesti naisten toimeentulon kehittämisessä.

Miten globaalit trendit kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen heijastuvat tällä hetkellä Kirkon Ulkomaanavun hanketyöhön?

Ilmastomuutos, digitaalisuus ja kaupungistuminen ovat kaikki Kirkon Ulkomaanavun Globaalin strategiaan valittuja keskeisiä megatrendejä. Ne vaikuttavat hanketyöhömme ratkaisevasti ja nämä kolme teemaa ovat muuttaneet ohjelmiamme käytännössä jo paljonkin.

Uusi ilmastotyökalumme on tarkoitettu kaikenlaisen ohjelmatyön perustaksi ja otamme ilmaston huomioon myös päivittäisessä toiminnassamme, kuten matkustamisessa. Ilmastonmuutos on tehnyt mahdolliseksi uudenlaista ohjelmatoimintaa. Esimerkiksi uusiutuva energia sekä ympäristöystävällisyys ovat luoneet uudenlaista yrittämistä.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia. Afrikassa emme ikinä pysty tarjoamaan riittävästi opiskelupaikkoja vuosi vuodelta kasvavalle joukolle nuoria. Siellä puhumme jopa sadoista miljoonista työmarkkinoille saapuvista nuorista tulevan kymmenen vuoden aikana. Olemme jo kokeilleet onnistuneesti digitaalista etäopetusta pakolaisnuorten yrittäjäkoulutuksessa.

Kaupungistuminen liittyy kahteen edelliseen teemaan. Työmme painopiste on niin ikään siirtymässä enenevästi urbaaneille alueille. Toisaalta kaupungistumisen ohella liikkuvuudella on suuri vaikutus. Meidän pakolaisohjelmat ovat lisääntyneet siten, että talouden näkökulmasta suurin osa toiminnasta on nykyisin pakolaisiin ja liikkuvuuteen liittyvää. Sisällöltään toiminta on toki koulutuksen ja toimeentulon edistämistä.

Mitä haasteita kehitysyhteistyön varainhankinnalla on Suomessa juuri nyt?

Suomi on pieni maa ja varainhankinnan kasvu ei voi olla loputonta. Kehitysyhteistyöhön liittyvää varainhankintaa tekee myös tasaisesti kasvava joukko toimijoita.

Uudenlaisia ja innostavia varainhankintakonsepteja ei ole helppo löytää. Naisten Pankki ja Kirkon Ulkomaanapu ovat monesta syystä menestyjiä. Luotettavuus, laadukkuus ja hyvin ajassa olevat teemat vakuuttavat suomalaisia lahjoittajia. Siksi Kirkon Ulkomaanavun yksityisvarainhankinta onkin noussut aika tasaisesti vuodesta toiseen.

Kuva: Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg ja Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja Anni Vepsäläinen

Teksti ja kuva
Paula Pauniaho
Naisten Pankin johtoryhmän puheenjohtaja

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Uusi strategia vapaaehtoisen silmin

Terttu Taurula-Snell ja Carita Sammalniemi toimivat Naisten Pankin vapaaehtoisina. Terttu toimii Helsingin paikallisryhmän puheenjohtajana ja Carita Rovaniemen lukupiirin vetäjänä. Molempia naisia yhdistää halu parantaa Naisten pankin toimintamaiden naisten elämää ja...

Lue lisää