Usein kysytyt kysymykset

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan

Miten Naisten Pankki toimii?

Naisten Pankin idea on kirkas. Työmme ei ole yleistä kehitysapua vaan tuemme naisten ammatillista koulutusta,  yrittäjyyttä ja toimeentuloa niin, että työpaikat syntyvät yksityiselle sektorille. Keskittyminen naisten toimeentulon tukemiseen auttaa meitä toimimaan tuloksekkaammin.

Naisten Pankki on suomalainen

Naisten Pankki on suomalainen keksintö. Naisten Pankki syntyi vuonna 2007 kun joukko naisia Kirkon Ulkomaanavun kutsumana tutustui Liberiassa paikallisten naisten elämään. Matkalla syttyi halu tehdä konkreettista ja kestävää työtä hauraissa asemassa olevien naisten tueksi.

Naisten Pankki ei tee lähetystyötä

Naisten Pankki on osa Kirkon Ulkomaanapua, joka on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö. Kirkon Ulkomaanapu hallinnoi Naisten Pankin varoja sekä toteuttaa varainhankintaa ja tukee vapaaehtoisverkoston toimintaa. Hankkeet kehitysmaissa toteuttaa Kirkon Ulkomaanapu paikalliskumppaneineen. Naisten Pankki yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa valitsee avustuskohteet ja määrittelee avustustoiminnan muodot.

Kirkon Ulkomaanavun periaatteiden mukaisesti Naisten Pankin hanketyötä tehdään kaikkien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan, sukupuoliseen suuntautumiseen tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Tavoitteemme on naisten tukeminen heidän omien tarpeidensa mukaan. Tuen taustalla ei ole tavoitetta käännyttää tai muuttaa avunsaajien vakaumusta tai mielipiteitä. Tämä on Kirkon Ulkomaanavun ja Naisten Pankin toiminnan ehdoton lähtökohta.

Naisten Pankin talousluvut

Löydät Naisten Pankin tuoreimmat talosluvut täältä. Päivitämme ne normaalisti kerran kuussa.

Mistä tiedän, että rahani menevät perille?

Naisten Pankin varoja ja hankkeita halllinoi Kirkon Ulkomaanapu luotettavasti ja tarkasti. Toiminnan luotettavuus perustuu moneen eri tekijään. Jokaisella hankkeella on oma vastuuhenkilönsä, joka seuraa sen edistymistä ja tekee seurantamatkoja. Kansainvälisesti hyväksytty tilintarkastaja tarkastaa kussakin maassa hankkeiden tilit. Nämä tilintarkastuskertomukset puolestaan hyväksyy  tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastajamme Suomessa, KPMG.

Hankekohteet ja paikalliset yhteistyökumppanit valitaan huolella. Hanketta aloitettaessa varmistetaan tuen perillemenon lisäksi se, että tuki saa aikaan suunnitellun muutoksen.

Naisten Pankin talousraportit tuloineen ja kuluineen julkaistaan kerran kuussa täältä.

Mikä on Naisten Pankin kuluprosentti?

Naisten Pankin kuluprosentti on alhainen. Vuonna 2023 se oli 16,3 %. Kulut koostuvat Naisten Pankin toimintakuluista eli viestinnän, varainhankinnan ja vapaaehtoisverkoston toiminnan kuluista sekä hallintokuluista (ICT, vuokrat, vakuutukset).

On tärkeä huomata, että toiminta- ja hallintokulut ovat välttämättömiä, jotta voimme toteuttaa ja evaluoida korkeatasoista kehitysyhteistyötä ja kertoa sen tuloksista. Kirkon Ulkomaanapu tekee ammattimaista kehitysyhteistyötä lukuisten paikalliskumppaneiden kanssa. Asiantuntijatyötä ei tehdä ilmaiseksi ja sen avulla varmistetaan, että kerätyt varat tulevat käytetyksi parhaalla mahdollisilla tavalla kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. Meille kaikille tärkeintä on positiivinen muutos, jota työmme kantaa. Vaikka kuluprosentti on alhainen, ei se ole itsetarkoitus. Laadukas ja kestävä työ, joka pysyvästi muuttaa naisten ja heidän perheidensä elämää, on kaiken tavoite ja tärkein mittari.

Miten työn tuloksia seurataan?

Naisten Pankin hankkeita seurataan tarkasti ja tuloksista viestitään aktiivisesti. Hankkeiden tuloksista raportoidaan säännöllisesti ja kaikkien hankkeiden hankeraportit ovat vapaasti luettavissa Naisten Pankin Aineistopankissa. Vuoden 2023 vuosiraportit löytyvät täältä >>.  Työn tuloksia myös arvioidaan jatkuvasti osana Kirkon Ulkomaanavun ohjelmatyötä sekä Naisten Pankin kehitysryhmässä.

Lue lisää työmme tuloksista >>

Mitä hyötyä minulle/yritykselleni on Naisten Pankin tukemisesta?

Voit olla varma, että rahasi menevät perille ja niillä tuetaan naisten aseman ja tasa-arvon toteutumista tehokkaasti ja luotettavasti. Pienenkin lahjoituksesi avulla hauraassa asemassa olevat naiset perheineen saavat mahdollisuuden uuteen elämään.

Miten pääsee mukaan vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoisverkostomme toivottaa tervetulleeksi jokaisen, joka haluaa antaa aikaansa ja osaamistaan tukeakseen tasa-arvoisempaa maailmaa! Voit tulla mukaan paikallistoimintaan tai vaikuttaa valtakunnallisissa työryhmissä.

Ovatko miehet tervetulleita Naisten Pankin toimintaan?

Totta kai! Naisten Pankki on tarkoitettu kaikille.  Miehet ovat erittäin tervetulleita mukaan Naisten Pankin toimintaan.

Miten Naisten Pankin toiminnasta saa tietoa?

Lahjoittajapalvelu:
puh: 020 787 1201
sähköposti: lahjoittajapalvelu@kua.fi
osoite: Naisten Pankki, Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki

Kysymyksiä ja vastauksia hanketyöstä

Naisten Pankin työn ytimessä monissa maissa on kyläpankit. Kyläpankit ovat paikallisten naisten itse omistamia ja hallinnoimia säästö- ja lainaryhmiä, johon ryhmän jäsenet säästävät säännöllisesti ja saavat lainoja yhteisesti sovituin säännöin. Lainat mahdollistavat mm. yritystoiminnan aloittamisen. Pääoma on ryhmän itsensä omistamaa, eikä siitä hyödy mikään ulkopuolinen taho.

Miksi tuette juuri yrittäjyyttä ja kyläpankkeja?

Haluamme varmistaa, että synnytämme kestävää kehitystä. Kun kyläpankki saa takaisin lainoja korkoineen, pankin pääoma kasvaa ja yhä useampi pääsee osaksi pienlainaa. Yrittäjyys on kehitysmaissa tärkeä työllistymisen ja toimeentulon parantamisen kestävä keino.

Miten valitsette tukea saavat kohteet?

Kehitysmaissa toimivat paikalliset Kirkon Ulkomaanavun kumppanit tekevät hanke-esityksen Ulkomaanavulle. Hanke-esitykset nousevat paikallisen yhteisön tilanteesta ja heidän itsensä arvioimasta tarpeesta. Kaikki hanke-esitykset arvioidaan ja kriteerit täyttävät hankkeet voidaan ottaa rahoitettavaksi.

Voiko kauttanne tukea yhtä tiettyä naista?

Ei voi, mutta työtämme voi tukea säännöllisenä lahjoittajana eli esimerkiksi kuukausilahjoittajana. Naisten Pankin hankkeissa tuetaan yhteisöjä yksittäisten ihmisten sijaan. Tuellamme järjestetään naisille esimerkiksi yrittäjyys- ja ammattikoulutusta. Kun tuemme naisia, autamme samalla kokonaisia perheitä.

Kuinka kauan yksi hanke/kohde pysyy rahoituksen piirissä?

Tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä. Yleensä rahoituspäätös tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja hankkeen rahoitusta jatketaan tarpeen mukaan.

Kysymyksiä kyläpankkitoiminnasta:

Milloin Naisten Pankin tarjoamien pienlainojen takaisinmaksu alkaa?

Naisten Pankin hankkeissa on erilaisia kylä- tai yhteisöpankkeja, mutta kaikkia niitä yhdistää paikallisuus ja yhteisöllisyys. Ne ovat toisilleen tuttujen naisten omistamia ja hallinnoimia 15-30 hengen säästö- ja lainaryhmiä, jotka päättävät itse pankin säännöistä. Laina maksetaan takaisin yhteisesti sovitussa ajassa. Takaisinmaksun jälkeen koko pääoma jaetaan jälleen lainoina eteenpäin. Kukaan ulkopuolinen ei tee voittoa kyläpankkitoiminnalla.

Millainen korko on?

Ryhmä päättää keskenään korkotason, joka yleensä jää alemmaksi kuin muilla lainarahan lähteillä. Naisten Pankin mahdollistamien kyläpankkien lainoista maksetaan korkoa, sillä rahan arvon ymmärtäminen auttaa pitkäjänteiseen toimintaan ja yritystoiminnan lainalaisuuksiin perehtymisessä. Korot pääomitetaan kyläpankkiin palautuessaan ja laitetaan kiertämään uusina lainoina.

Millaisia muut lainaehdot ovat?

Lainoja voivat saada ryhmän jäsenet tuloa tuottaviin tarkoituksiin. Lainan myöntämisestä päätetään ryhmän kokouksessa. Lainaa vastaan on oltava vakuudet tai ryhmän takaus. Ryhmä itse valvoo ja hoitaa perinnän. Lainasummat ovat aluksi pieniä ja kasvavat kyläpankin pääoman kasvaessa. Säästäminen on aina osa kyläpankkitoimintaa. Usein ryhmän kokouksiin osallistuminen on jäsenille pakollista.

Mitä kautta rahat käytännössä menevät lainantarvitsijoille?

Naisten Pankki voi antaa joillekin kyläpankeille pienen pesämunan, mutta suurin osa pääomasta on naisten omia säästöjä, jotka karttuvat koko ajan. Pienlainatoiminta perustuu kyläpankkiin, joka hallinnoi lainoitusta paikallisen yhteisön ehdoilla ja lainaa takaisinmaksetut varat edelleen seuraavalle tarvitsijalle. Naisten Pankin periaatteeisiin kuuluu, että tuemme kehitysmaiden naisia myös niissä elintärkeissä asioissa, joita yrittäjyyteen perustuva toimeentulo edellyttää. Tärkeimpänä esimerkkinä tästä on ammatti- ja yrittäjyyskoulutus sekä naisten oikeuksien parantaminen.

Haluatko kuulla lisää?

Pysy kärryillä ja tilaa Naisten Pankin uutiskirje!